Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Kärlekens regler


Var så vänlig och ta emot mina koti dandavats. All ära till Sri Gurudeva som har uppenbarat sig i så många former för att rädda oss alla, och till Sri Gauranga vilkens kärleksbudskap är det enda hoppet i denna osämjans tidsålder.

När jag bläddrade igenom Sarasvat Gaudiya Journal, kom följande tankar till mitt hjärta, vilka jag nu önskar att dela med er.

Vaishnavism innefattar utan tvivel många lagar och regler. Vedaskrifterna, Hari Bhakti Vilas och Vaisnava-etiketten är fulla av dem. Men i vaishnava-livet ser vi också att lagar och regler bryts gång på gång av det starka inflytandet av vaishnava-kärleken och generositeten. Det finns otaliga exempel som bevisar det. Den frivilliga naturen hos Vaishnava-missioner, för att inte tala om en sådan kropp som Visva Vaisnava Raj Sabha eller Sarasvat Gaudiya Sammelan, går inte efter regler, utan bara på Sadhu Sanga, nama kirtan och Kärlek. Kärlek till Krishna och kärlek till vaishnava-vännerna, vare sig de är äldre eller yngre i sina framsteg. Kärlek betyder också tillit. I ett kärleksförhållande är regler snarare störande än främjande för kärleken. Regler beträffande Guruer, lärjungar, initieringar, Sannyasi, reinitieringar, Sadhana eller Sadarca hör till skrifterna att förklaras och tillämpas av Bhagavata-personligheter. Om icke-självförverkligade personer eller kommitter förklarar sådana regler, kommer de i det närmaste att ha ihjäl den inre meningen av dem, vilken är att göra alla lyckliga i familjen för Krishnmedvetande.

De som försöker att dominera andra Vaishnaver genom regler kommer mycket snart att finna sig själva omringade av dem som bara bryr sig om yttre förmåner och inte om vaishnavismens väsen.

Låt mig ge exempel på detta:

  • Regeln är att inte lyssna på en kvinnas röst, men Srila Swami Maharaja Prabhupada lät alla hängivna dagligen lyssna tillYamuna devis röst när hon sjöng Brahma Samhita.
  • Regeln är att inte komma samman med kvinnor. Stora Vaishnaver lyssnar om och om igen när självförverkligade vaishnavis som Jahnava didi, Hemalata Thakurani, Gangamata Goswamini och många många andra, talar sina Krishna katha.
  • Det finns många regler beträffande initieringar i många missioner och avseende predikandet i Kali yuga, men pancha tattva bröt upp kärlekens lagerhus för att rikligt fördela dess innehåll.
  • Herren Gauranga gjorde den muslimskt födde Haridas Thakur till Acharya för det Heliga Namnet.
  • Srila Swami Maharaj Prabhupada sa en gång att Sannyasi-initieringar skulle inskränkas till regler, och några dagar senare initierade han några Sannyasier och bortsåg då från de regler han själv just satt upp.
  • Många Sannyasis och initieringar gavs och ges fortfarande under väldigt förvånande omständigheter inom nästan alla vaishnava-missioner, och det är inte alltid resultatet är lyckat.
  • Regeln är att inte ge den hemliga undervisningen om Bhakti till den icke hängivna syndiga befolkningen. Srila Swami Maharaj Prabhupada och många av hans andliga bröder såsom Srila Sridhar Maharaj skickar sina böcker för att distribueras på flygplatser och gator, oberoende av vem som skulle motta dem, och även med risk att många sådana heliga böcker skulle kastas i soporna.
  • Regeln är att inte ljuga, men för att skydda sina hängivna ljuger ibland till och med den Högste Herren eller bryter sitt löfte.

Essensen är att endast självförverkligade själar kan veta när lagarna och reglerna kan och när de inte kan brytas. Det kan aldrig lagstiftas om. Sedan Herren Gaurangas kallelse till oss alla, och sedan vi alla har tagit emot denna kallelse genom en av de olika representanterna för den gudomliga kärleken, har vi alla samma ansvar för att bli sådana förverkligade själar. Det är möjligt genom att på vårt huvud alltid ta dammet från dem, som redan samlat mer erfarenhet och andliga framsteg än vi själva.

Det är mitt förslag att odla en innerlig vänskap bland Vaishnaver och se vad och när det passar att göra saker tillsammans förvår Sampradaya.

Att försöka kontrollera andra kommer inte att fungera. Att skapa nya regler och förordningar kommer inte att fungera. Att förolämpa varandra på våra hemliga möten, eller ännu värre - på Internet, kommer inte heller att fungera. Falskhet och diplomati har heller ingen plats i Vashnava sangha.

Låt Vaishnava-kärleken för alltid bli ärad. Kärlekens väg, fri från till och med vördnadsbjudande Vaikuntha-känslor. Låt Srila Bhaktivinoda Thakurs mäktiga anda inspirera oss alla att fullfölja det nästan omöjliga i denna Kalis tidsålder. Det är att ge upp all stolthet och sekterism och att dansa tillsammans i sann lycka.

B.A.Paramadvaiti Swami

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare