Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

ATT RISKERA

Att skratta är att riskera att verka galen.
Att gråta är att riskera att verka sentimental.
Att närma sig någon är att riskera
att förbinda sig.
Att uttrycka känslor är att riskera
att exponera sig själv.
Att uttrycka sina sanna tankar
och drömmar inför andra,
är att riskera att förlora dem.
Att älska är att riskera
att inte bli älskad tillbaka.
Att leva är att riskera att dö.
Att hoppas är att riskera förtvivlan.
Att försöka är att riskera att misslyckas.

Men man måste riskera, för den största risken i livet är att inte riskera. Människor som inte riskerar något, gör inget, är inget. De kan undvika lidande och smärta, men vad som är värre är, att de inte kan lära sig känna, växa, ändra, älska eller höra. De är slavar, fastkedjade av sin inställning. De har förlorat friheten.

Endast den som vågar ta risker är fri.

Anonym

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare