Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


ATT RISKERA

Att skratta är att riskera att verka galen.
Att gråta är att riskera att verka sentimental.
Att närma sig någon är att riskera
att förbinda sig.
Att uttrycka känslor är att riskera
att exponera sig själv.
Att uttrycka sina sanna tankar
och drömmar inför andra,
är att riskera att förlora dem.
Att älska är att riskera
att inte bli älskad tillbaka.
Att leva är att riskera att dö.
Att hoppas är att riskera förtvivlan.
Att försöka är att riskera att misslyckas.

Men man måste riskera, för den största risken i livet är att inte riskera. Människor som inte riskerar något, gör inget, är inget. De kan undvika lidande och smärta, men vad som är värre är, att de inte kan lära sig känna, växa, ändra, älska eller höra. De är slavar, fastkedjade av sin inställning. De har förlorat friheten.

Endast den som vågar ta risker är fri.

Anonym

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare