Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Srimati Rahdarani

Sri Radhastami

tapta-kañcana-gaurangi
sri radhe vrindavanesvari
vrisabhanu-sute devi
pranamami hari-priye

Jag frambär mina vördnadsbetygelser till Srimati Radharani,
vars hy är som smält guld, hon som är Vrindavanas Drottning.
Hon är kung Vrisabhanus dotter
och är mycket kär för Herren Krishna.

Sri Radhastami är den årliga festen till minne av Srimati Radharanis uppenbarelse; Srimati Radharani som är Herren Krishnas eviga maka. Hon är Herrens inre glädjekraft och Hans feminina aspekt. Hon är alla hängivnas tillflykt och hängivenhetens högsta föredöme.

För mer än 5000 år sedan, badade konungen Vrisabhanu vid floden Yamunas stränder. Plötsligt dök det upp en mycket stor guldfärgad lotusblomma som närmade sig, och längst inne i den hittade han ett vackert flickebarn. Detta barn var Sri Radha. Hon blev kvar i lotusen med stängda ögon. Den förvånade kungen tog henne i sina armar och bar henne hem. När hans hustru Kritidha såg det vackra flickebarnet, föll de båda i extas inför en sådan skönhet och sötma, och de tog henne till sitt hjärta med transcendental kärlek.

Det ordnades en jättestor fest till den gyllene flickans är, och det var många som hjälpte till, bland andra Moder Yasoda och Nanda Maharaja, tillsammans med lille Krishna. Under detta evenemang, utan att någon lade märke till det, närmade sig den lille Krishna Sri Radha medan hon låg i en gunga. Det var där som Radhika öppnade sina ögon för första gången. Radharani är Krishnas andra hälft. Hon är hängivenhetens källa och tillsammans manifesterar de sina kärleksfulla och förtjusande transcendentala lekar (Madhurya Rasa). De steg ner från Goloka Vrindavana där de tidigare hade gett löftet att Krishna skulle vara den första som hon skulle se i denna värld. Så när Han visade sig för henne, uppfylldes löftet.

Namnet Radha betyder den som kan tjäna, som kan dyrka, som kan ge respekt, som verkligeh kan älska Krishna, som kan ge kärleksfull tjänst. Ingen annan Gopi i Vrindavana har ett så betydelsefullt namn som Sri Radha. Eftersom Sri Radhas kärlek är den största av alla, behagar hon Krishna mest, hon ger Honom det största nöje. Hennes sjö, Radha Kunda, har fått sitt namn efter henne, eftersom den också tillfredsställer Krishnas alla transcendentala sinnen.

Sri Radhastami är då man minns och firar Hennes transcendentala uppenbarelse, och ännu idag har vi möjlighet att delta i firandet av denna traditionella andliga fest och så fortsätta en mångtusenårig tradition i olika tempel, där brahminerna (prästerna) smyckar och dyrkar Sri Sri Radha Krishna med olika artiklar, med åkallan genom heliga hymner (mantran), liksom med ackompanjemang av bhajans (meditativa sånger).

Här följer några ord av Sripad Atulananda Acarya på Sri Radhastami:

Som Srila Sridhar Maharaj mycket vackert förklarade, är Srimati Radharani det största offret för Sri Krishnas exploaterande kraft. Inför Henne är Han den störste exploatören och hon den mest exploaterade. Hon bekräftar detta med orden " yatha tatha va vidadhatu lampato": "Gör med mig vad Du önskar".

I den här världen går vi vanligtvis omkring med den rakt motsatta känslan: Vi vill exploatera Herren. Vi bländas av den mystiska kraften hos någon yogi, vi förvånas över hans förmåga att exploatera. Men den sortens benägenhet måste man ge upp och vi måste istället närma oss den sektor där de finns, som överlåter sig, de som lär sig att vara beroende. Yogierna söker mukti, befrielse, men vi söker beroende. Det är denna konst och vetenskap som vi vill lära. Sarva dharman parityaya. Detta är kärnan i Bhagavad-gita, atma nivedanam. När Krishna blir det sanna föremålet för vår kärlek, kommer vi inte längre att ha vare sig benägenheten eller intresset att vara beroende av Honom. Detta är själens allra renaste position, positionen hos Herrens eviga hustru. Vilket fantastiskt stort privilegium! Vilket underbart erbjudande av tjänst som Herren ger: Kom till Mig, för Jag ska skydda dig. Du kommer inte att behöva gå till någon annan eller någon annanstans."

Inte ens halvgudarna är kvalificerade. Universums stora krafter, de stora influenserna blir till intet inför Krishnas storhet. Men hur ska man då kunna få denna skatt, denna rikedom? Den får man endast genom Överlåtelsen. Det är den enda vägen. Det absoluta beroendet. Det är detta som är gopiernas position. Det omintetgjorda egot. Det här är kärleken i dess högsta uttryck: "Jag vill leva endast för Dig. Utan Dig är mitt liv utan mening. Mina steg för mig till frustration. Orden är ett bedrägeri. Jag kan förnimma ytlighetens smärta i ett liv utan Krishna."

Därför vill inte Sri Radha se någon annan än Krishna. Hon öppnar bara Sina gudomliga ögon för att se Honom. Endast där har Hennes liv en mening. Endast så finns det skäl för henne att vara här i världen. Hon vill bara se allt genom Krishna, som de stora yogierna. Det finns ingen sambhanda, gemenskap, förening, om man inte har Krishna i centrum, och utan sambhanda finns det ingen harmoni, allt blir kaotiskt; det finns ingen dans med Krishna, utan bara en smärtsam väg utan slut.

Vi förfinas, vi måste fulländas i enlighet med Krishnas vilja. Detta är sambhanda. Den perfekta föreningen. Denna perfekta förening förverkligas genom hjärtats hänförelse; Krishna attraherar oss med sådan kraft att all annan vilja försvinner. Ingenting får underordnas okunnigheten, agget, avunden, stoltheten, nej ingenting. Det centrala som harmonierar måste komma från renheten, hängivenheten, ödmjukheten och Kärleken. På ett naturligt sätt underkastar vi oss den Högste Njutaren, eftersom vi i vårt hjärta känner att vi på det viset välsignas och gynnas.

Anarthas (icke önskvärda ting) sårar vårt inre. Det är som att ha en sten i skon. Man kan inte leva lycklig med dem, det finns inte några lyckliga framsteg. Därför måste vi göra oss av med dessa anarthas, dessa onödiga känslor. Vi måste resa oss som rena varelser, som hängivna, som Guds älskare. Låt oss inte glömma detta höga mål, detta stora vackra mål. Det är det mål som sattes av självaste Sukadeva. Det är den mogna frukten i Vyasas hjärta, och det är inget ordinärt. Det är de vises allra högsta glädje. Bara genom att lyssna till detta fylls själen av liv och av hälsosam entusiasm. Det är från detta du bör hämta all kraft och inspiration.

Vi måste lära oss att överlåta oss. Vi måste lära oss bli tjänare. Detta är meningen med Radhastami, för Sri Radha är Överlåtelsens drottning. Hon är drottningen för dem som går på den rätta vägen, i en god riktning. Hon är deras drottning, som ger sig hän åt att uppmärksamma Krishnas vilja. Vi ber till Henne.

Atulananda Das

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare