Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Srimati Rahdarani

Srimati Radharani

- Medkänslan hos Krishna personifierad

Hare Krishna. All ära till min andlige mästare, His Divine Grace, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, genom vilkens nåd jag har hört något om namnet och äran hos Srimati Radharani. Gurun är en manifestation a Srimati Radharanis barmhärtighet, och genom Guruns nåd kan man lägga sitt huvud vid Srimati Radharanis lotusfötter. Det är genom Hennes nåd som man kan komma till Krishna.

All ära till Srimati Radharani, Som är Drottningen av Vrindavan. Genom Hennes kärlek till Krishna och Hans hängivna, gör Hon Dem mycket nöjda.

I "Hängivenhetens Nektar", skriver Srila Prabhupada: "En person som inte kan uthärda en annans människas nöd sägs ha medlidande Eftersom Krishna är Gudomens Högsta Personlighet, är det faktiskt mycket svårt att närma sig Honom. Men de hängivna, genom att dra fördel av Hans medlidande natur som representeras hos Radharani, ber alltid till Radharani om Krishnas medlidande."

Vem är jag att tala om Srimati Radharani, Krisnas personifierade medlidande? Hängivna närmar sig först Srimati Radharani för Hennes nåd, för när de får Hennes uppmärksamhet, garanteras de Krishnas nåd. Srimati Radharani talar å den hängivnes vägnar, och Krishna lyssnar. Så stor är Hennes kärlek till Krishna, att Krishna Själv, mystifierad genom Hennes kärlek, tvingas att acceptera Hennes sinnesstämning för att erfara och förstå Hennes Bhava. Det är också i detta accepterande (att anta denna sinnesstämning), som Krishna visar sina mest medkännande drag i form av Herren Caitanya Mahaprabhu, som steg ned till denna materiella värld för att bjuda in alla jivas att komma till Goloka Vrinadan för att acceptera sina eviga former för att engagera sig i kärleksfull tjänst till det Gudomliga Paret.

Ingen människas kärlek för Krishna kan jämföras till den som är upplevs och visas av Srimati Radharani, Vilkens namn uppenbaras i dold form in Srimad Bhagavatam. Så stor är Srimati Radharanis kärlek för Krishna, att hon när hon sitter i Krishnas famn, överväldigad av så mycket kärlek, tänker "Var är Krishna?", och när hon är skild från Krishna, omfamnar Srimati Radhika Tamal-trädet, i tron att det är Krishna. Varför Sukadev Goswami inte kunde tala Hennes namn direkt, beror på Hans intensiva kärlek till Srimati Radhika. Sukadev Goswami, ursprungligen en favoritpapegoja till Srimati Radhika (och till vilken Srimati Radharani alltid skulle säga "Krishna, Krishna" för att papegojan skulle härma), var beordrad av Krishna att stanna på planeten jorden och tala Bhagavatam efter Radha och Krishna måste lämna denna värld. Då han visste att Maharaj Pariksit bara hade sju dagar för att höra, visste Sukadev Goswami att om han måste uttala namnet på sin dyrkansvärda Srimati, skulle han falla i trance som han inte skulle kunna ta sig ur, och skulle därför inte vara i stånd att fullfölja talandet av Bhagavatam. Så det är för den skull som Srimati Radharanis namn inte direkt nämns i denna Bhagavata Purana. För de, vilkas hjärtan är överväldigade av Krishna Prema, kan se Srimati Radharanis namn I varje sloka (vers).

CC Adi 4.87
krsna-vancha-purti-rupa kare aradhane
ataeva radhika nama purane vakhane
Caitanya Caritamrta Adi 4.87

Hennes dyrkan (aradhana) består i att uppfylla Herren Krishnas önskningar. Därför kallar punanorna Henne för Radhika.

Innebörd: "Namnet Radha har sina rötter i ordet aradhana, som betyder "dyrka". Den personlighet som utmärker sig helt i att dyrka Krishna kan därför kallas Radhika, den störste tjänaren.

Femton dagar efter Krishnas födelse, på den åttonde dagen i månens avtagande (ashtami), uppenbarade Sig Srimati Radharani. Hon hittades i Kung Vrsabhanus lotuskrans i byn Varsana, några kilometer från Nandagoan. Det vackraste flickebarn som någonsin skådats, men där fanns en "defekt": barnets ögon var slutna, och så förblev de. Hur kunde skaparen göra ett så vackert barn och ändå hålla Hennes ögon slutna utan att de kunde öppnas? VAD var det för FEL? Den vackra Kirtida och kung Vrsabhanu, var ångestfyllda och fullkomligt förkrossade över detta, men ingen hade något svar åt dem.

Till slut , efter några veckor, kom Moder Yasoda för att besöka sin vän Kirtida, för att gratulera henne och för att se hennes vackra dotter. När de två kvinnorna talade, kravlade baby Krishna till babysangen, där det lilla flickebarnet låg. Genom att hålla sig i två spjälor i bädden, drog Han Sig upp och kikade in. Det var då som den lilla babyn först öppnade Sina ögon för att se den vackra Syamasundar, Sin älskade. Fram till dess hade hennes ögon varit slutna.

Ointelligenta människor jämställer Sri Sri Radha-Krishnas kärleksfulla lekar med vanliga kärleksaffärer mellan betingade män och kvinnor. Inget kan vara mer fjärran från sanningen."

Här följer listan på Srimati Radharanis kvaliteter med vilka Hon fängslar och besegrar Krishna:

1) Hon är ljuvligheten personifierad

2) Hon är en frisk ung flicka

3) Hennes ögon rör sig alltid.

4) Hon ler alltid glädjestrålande.

5) Hon har alla gynnsamma tecken på sin kropp.

6) Hon kan uppröra Krishna genom smaken av Sin person.

7) Hon är expert på att sjunga.

8) Hon kan tala mycket fint och ljuvligt.

9) Hon är expert på att visa upp kvinnlig charm.

10) Hon är anspråkslös och vänlig.

11) Hon är alltid mycket barmhärtig.

12) Hon är transcendentalt skicklig.

13) Hon vet hur man klär sig fint.

14) Hon är alltid blyg.

15) Hon är alltid respektfull.

16) Hon är alltid tålmidig.

17) Hon är mycket allvarsam.

18) Krishna är förtjust i Henne.

19) Hon befinner sig alltid på hängivenhetens högsta plattform.

20) Hon är kärlekens boning för Gokulas invånare.

21) Hon kan ge skytt åt alla typer av hängivna.

22) Hon är alltid ömsint mot de överordnade och underordnade.

23) Hon är den största av Krishnas flickvänner.

24) Hon är förpliktigad genom umgänget med sina associerade.

25) Hon håller alltid Krishna under Sin kontroll.

Krishna är känd som Madan-Mohan, den som attraherar Cupid, men Srimati Radharani är Madan-Mohan-Mohani. Det är Srimati Radhika Som attraherar den som attraherar Cupid. Hon attraherar Krishna genom sin kärlek (och hängivenhet).

Må Hennes nåd och välsignelser vila över oss.

SRIMATI RADHARANI KI JAYA!!! HARI BOL!!!

Alltid er tjänare,
Mahavegavati Dasi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare