Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Radhastami

Haribol! Temat för dagen är Radhastami. Radhastami är Sraddha devi, givaren av gudomlig tro och gudomlig tjänst i Krishnas heliga namn. Hon är vår enda tillflykt och vårt enda hopp. Vi vet väldigt lite om denna största personlighet som till och med kan göra Herren Krishna galen. Han är så kär i Henne, att han till och med avstod från Vrindavan och sin kära flöjt för att få hennes kärlek igen. Hur r det mjligt? Fr att Hon r den inre feminina delen av en och samma Gudomens Personlighet. Krishna står under Hennes fullständiga kontroll. Kärlek som övergår allt förstånd. Hennes kärlek är viktigare än resten av skapelsen. Hon är viktigare än Han är för Sig själv. Vi har sett slokan där Krishna talar om Uddhava - "Du är mer kär än Laksmi och Balaram", etc. Och Uddhavaji berättar för oss att han vill födas i Vrindavan som ett grässtrå så att Gopierna ska trampa på hans huvud med sina lotusfötter. Och Gopierna tar alla sin tillflykt hos den extraordinära kärlek som Radharani har för Krishna. Även Chandravali säger: Om Krishna kommer tillbaka till Vrindavan, så är det bara för den kärlek i separation som Radharani upplever.

Radhastami är den heligaste av alla heliga dagar. Det är Krishnas favoritdag, liksom Kadamba är Hans favoritträd och Hennes Kunda är Hans favoritsjö i Vrindavan. Och för oss är Sriddha devi den enda anledningen till att Mahaprabhu har kommit för att ge oss nåd. Han har inspirerat denna tro p det Heliga Namnet. Sri Gurudeva r representanten fr Srimati Radharanis Sraddha avdelning. Hur skulle vi kunna fortsätta försöka ta oss ut ur Maya utan Hans uppmuntran?

Sraddha, gudomlig tro, är vår enda drivkraft; det som får oss att kliva upp till Mangal Artik; det som får oss att chanta våra rundor; som låter oss sitta uppmärksamma under lektionerna; det som får oss att dag efter dag predika och arbeta för Krishna; som får oss att ge upp frukterna av vårt arbete för tjänsten till Krishna i andan av Sankirtan.

Det är väldigt svårt att ge upp vadsomhelst. Det normala är att människor vill erhålla saker - även förbjudna - på ett exploaterande sätt, och man gör på allt sätt våld på den andra slokan i Isopanishaden. Här finner vi oss inspirerade att arbeta hårt för att ge och ge och åter ge - till Krishna, precis som Srila Prabhupada visade oss genom sitt eget kärleksfulla exempel.

Gå och tjäna Krishna. Sov under träd eller i vagnar. Uthärda alla svårigheter. Närma dig dem som ännu inte har någon tro, med så mycket kärlek att de kommer att acceptera de Heliga Namnen på sina läppar och börja erfara ett nytt verkligt liv - ett liv i tro på det gudomliga. De faller ner inför Braja Bhasis; de själar som bara lever för Honom, som är redo att tigga från dörr till dörr, ta Hari nam som är den enda skatten i det här livet. Sjung de Heliga Namnen - de kommer att ändra din olycka till verkliga tillgångar. Du kommer att se att dina lidanden var nyckeln för att finna den sanna kärleken som ditt hjärta längtat så mycket efter.

Sraddha devi är verkligen alltid med oss. Hon kontrollerar vårt framåtskridande; hur mycket iver som utvecklas i vårt hjärta för att bli en verkligt hängiven, en verkligt god och kärleksfull hängiven. Hon mrker hur upprörda vi blir när sexuella tankar kommer för oss och hur noga vi är med att hjälpa de oroade och de lidande människorna, och ibland även de hängivna.

Radharani har obegränsad kärlek för Krishna, och Hon vet hur mycket Krishna älskar var och en av oss. Hon vet också att Krishna bara kommer att bli lycklig om vi tar oss ut ur vår illusion och lär oss att älska Honom. Och om vi står under Hennes beskydd genom att tjäna vår Gurudeva, då är Krishna mycket nöjd. De riktigt höga hängivna, är så absorberade av Henne, att de delvis är med Henne även till graden att straffa Krishna. Som Lalita och Visaka. Men detta är så högt, att vi bara kan beundra den sortens information.

Srila Guru Maharaj Bhakti Raksak Sridhar deva Goswami, närhelst ett sådant ämne kom upp, brukade med vördnad föra samman händerna ovanför sitt huvud och säga att vi dyrkar en sådan tanke.

Sraddha är vår dagliga föda för att växa. Vi står i konstant skuld till Henne. Och Hon gillar inte när någon Vashnava förringar andra människor, för att inte tala om den galna elefanten, att förolämpa en annan hängiven. Det enda sättet att bli avvisad i den gudomliga tjänstens rike, r genom att ge problem till andra Vaishnaver, smäda dem och göra dem ledsna. Vi bör vara väldigt noga med att anse att varje själ som är inblandad i denna rörelse, är inkluderad. Även tempelbesökarna kan bli förolämpade, ifall vi inte är kärleksfulla och goda exempel. Jag kommer ihåg en hängiven flicka, gift med en tempelpresident. Hon var svartsjuk på andra söta flickor som besökte templet. Rädd för att hennes man skulle attraheras av dem, behandlade hon dem illa, så att de inte skulle komma tillbaka. Så i en dröm, närmade sig henne Srila Prabhupada. Han frågade henne: "Varför gör du abort?" Hon svarade: "Nej, Srila Prabhupada, jag har aldrig gjort abort". Då upprepade han samma anklagelse ännu starkare. Återigen svarade hon att hon inte gjort någon abort. Då sa Srila Prabhupada till henne: "Nå hur är det då med alla dessa flickor som du skickar iväg härifrån? Du förstör deras andliga chans genom att behandla dem illa. Detta är också abort." Hon var så chockad när hon vaknade, hon ringde mig omedelbart och bekände sina synder. Sedan den dagen blev hon väldigt välig mot alla och även för mig var det en viktig lektion från Srila Prabhupada att lära andra att vara väldigt, väldigt försiktiga med varje besökare som kommer till vårt grannskap eller vårt tempel.

För en tjänare till Sraddha devi är varje kontakt i denna värld meningsfull. Varje själ kan vara en ny hängiven, precis som vi själva en gång genom Hennes nåd upptäckte att hängivenhet till Krishna är den största skatten. Vi kan aldrig veta vem som är nästa själ och ifall just DU skulle kunna få nåden att vara HENNES instrument för att ge denna tro, kärlek och förtröstan till någon annan själ. Var redo, var alltid alert. Låt ingen komma undan. Ingen är vanlig, ordinär. I annat fall skulle de inte stå framför dig. De får möjligheten att höra om gudomlig kärlek. Om de inte är redo i dag, kan de vara det i morgon eller om 20 år. Det är inte din sak att avgöra vem som ska få den hår nåden. Du har bara rätt och skyldighet att vara detta kärleksfulla redskap för Sradha devi att förmedla hennes budskap utan att vara fst vid resultatet, eller med rätt att njuta av det. Och hon överöser oss med välsignelser av Sadhu Sanga, med dem som också har denna trosrikedom. Den bäste av alla sadhus är den som är väldigt avancerad i detta liv av hängivenhet och som tar dig i beaktande och, om han inte är din Guru, högt uppskattar hur det Heliga Namnet kom till dig. Det är väldigt viktigt. Om de hängivna ringaktar eller inte helt uppskattar hur det Heliga Namnet kom till dig, kan de inte fördjupa din tro, din Sraddha. De blir asadhu för din andliga mognad, även om de har mycket kunskap.

En människa förblindas ofta av sin stolthet. Det är farligt. Stolthet går före fall, som bekant, och all brist på vänlighet och känslighet för andras Sraddha, är ett tydligt symptom på arrogans och stolthet. Krishna må skydda dem mot ytterligare fördärv i deras andliga mognad, men man borde hålla sig borta från dem som inte hyser någon aktning för ens andliga familj. Ibland, p g a mayainfluerad överlägsenhetskomplex i den här världen, finner vi att en brist på generositet är framträdande även inom missionerande grupper som anser dem som inte är en del av deras mission som underlägsna. Det är definitivt sinnet hos en nybörjare. Riktigt hängivna känner alltid att den enda dåliga hängivne är han själv. De vet att kärlek och överlåtelse är totalt kontrollerad av Hennes Gudomlighet Sradha devi och att vi ska beundra Henne varhelst och närhelst Hon bestämmer Sig för att uppenbara Sig, i vilken del som helst, för att skapa tro på gudomlig tjänst och det Heliga Namnet. Om en person tror att det endast är giltigt inom den egna missionen, betyder det att han inte har förstått någonting om Hennes högsta kärlek och kraft. Srila B.R. Sridhar Maharaj sa: "Vi ber alla om orsakslös nåd, men när vi ser någon annan utanför vårt inflytande få den nåden, frågar vi efter orsaken till den eller tvivlar på dess äkta kraft. Barnsligt är det minsta man kan säga om det."

Sradhas värld genomsyrar allt. Hennes kärlek är allt vi är gjorda av. Hennes kärlek finns där i Gaura-Nitay. Från dörr till dörr, land till land. Överallt, även på radio hittar vi Henne med My sweet Lord, Hare Krishna. Överallt kallar Hon på oss. Hon är ett jättestort fälttåg, och du har tillåtelse att vara med i det. Hoppa och skutta och ropa i extas! Nitay Gauranga! Sri Radhe! Sankirtan Ki Jay!

Du är så liten men Hon har gett dig tillstånd att vara Hennes lilla verktyg i det stora arbetet att distribuera tro på det Gudomliga paret och deras expansion av högsta dignitetet. Orsakslös nåd för alla själar. Hariiiiiiibol! Detta firas på Radhastami. Glöm dina smärtor och din klagan. Anslut dig till kärlekens kirtan. Laga mat och dela ut prasadam. Vi är så fallna, föreställ erfödda i mlecchas land. Före detta köttätare. När vi anslöt oss fanns det en bok ock en papperstraktat för att predika. Idag har Colombia seva 1400 olika böcker, band, CD, videor eller annat förkunnelsematerial. Orsakslös nåd att distribuera till varje hem. Vi kan ge dem hopp och kunskap, men ingenting är viktigare än gemenskap med verkligt kärleksfulla själar, Srimati Radharanis tjänare. Srila Prabhupadas grupp av förkunnare är del av denna inspiration. Han bad denna bön till Krishna: "Min käre broder, det är bäst att du hjälper mig i min mission, för det är inte min mission, utan Radharanis mission, och om du inte hjälper mig, kommer du att få problem med Henne." Krishna tabe punya habe bhai. Förstårr du? Utan henne skulle vi inte vara någonstans. Förlorade i vårt fruktansvärda karma. Men Hon var så vänlig att skicka oss Sin bemyndigade representant för att hjälpa oss. Vad annat kan vi göra än att ropa efter att få tjäna Honom?

Även om vi inte är kvalificerade eller kapabla på något vis, låter Hon vem som helst som ber till Henne på något sätt, att komma till god användning. Till och med djuren får nåd genom hennes godhet. Och växterna och träden över hela världen får en chans att tjäna. En trevlig tanke dök upp i mitt huvud häromdagen. Krishna är akhilarasamrita murti, överhuvudet för alla rasas, hängivna variationer. Han blev lite uttråkad med bara den indiska traditionella stilen på musik och mat, så Han inspirerade sin kärleksfulle hängivne Srila Prabhupada att gå ut i världen så att Han skulle få bhajans med alla musikstilar och mat av allehanda varianter, eftersom det är verkligheten idag. Reaggae, bolero och till och med salsa i dess sköna variant till Hari Kirtan. Pajer och pizza. De riktigt ortodoxa blir förfasar sig. I Indien finns det till och med tempel som endast offrar de grönsaker som omnämns i Skrifterna. Men på gatan äter alla pommes frites - tack vare Peru och dess inkaindianer som odlade potatis. Ja, det är min tolkning. Radhastami Ki Jay och de 108 rätter som ni kan offra till Henne, Ki Jaya! Jag tackar er för ert sällskap denna dag, och önskar er en fin festival överallt. Bed och bed och bed om Srimati Radharanis nåd, för alltid vårt enda hopp. Distribuerad av endast Hennes hängivna. Alla rättigheter är förbehållna de överlåtna själarna.

Fråga: Mina vördnadsbetygelser, Gurudeva ursäkta det kanhända enkla i min fråga, men vilken är den maträtt som Srimati Radharani tycker mest om?

Svar: Radharani älskar plommon-chutney.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare