Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Yoga Planetarium

Förinvigning av Vediskt Planetarium i Peru

Den sista helgen i september blev en minnesvärd helg; då hölls näligen förinvigningen av världens första Yoga planetarium. Detta är ett gigantiskt projekt som startade för många år sedan, och nu snart står färdigt. Mycket finns att säga om detta fantastiska bygge, och snart kommer en artikel att presenteras på Vrindas hemsida, med bilder från planetariet på denna plats som också kallas Eco Truly Park, och som ligger en timmes bilresa norr om Lima i Peru.

Till denna dags förinvigning kom många nyfikna från när och fjärran. Många hängivna var där, tidningar och TV och representanter från olika kulturella grupper, samt helglediga familjer från Lima - allt som all var där närmare 400 personer samlade. De som inte tog sig dit på egen hand, kom i sex chartrade bussar, och välkomnades med prasadam vid ankomsten till Eco Truly Park. Därefter arrangerades rundvandringar, och man fick se t ex avsaltningsanläggningen där havsvatten blir till sötvatten, så att man kan göra den karga marken odlingsbar, man fick se sopsorteringssystemet, de ekologiska odlingarna, solfångare och vindkraftverk, och givetvis alla de vackra byggnaderna, som har sin egen historia att berätta. Här fanns även mycket vacker konst att beskåda; glasmålningr och yantras.

Efter rundvandringen, hölls ett långt fint program i planetariet, där templet är centralt. Guru Maharaj berättade om projektet och presenterade några av dem som betytt mycket för projektets genomförande, och vi fick lyssna till många tal. Det bjöds på vacker indisk dans, musik, och sedan en eldsceremoni med bröllop och många initieringar.

Vanligtvis brukar Guru Maharaj vara närvarande vid den återkommande chatten på Hotline varje söndag, men denna söndag hade han inte möjlighet, på grund av det stora arrangemanget kring invigningen. Därför bad han sin käre andlige bror, Sripad Atulananda Acarya, att närvara vid chatten för att ge några ord till deras lärjungar som finns på olika håll runtom i världen.

Här kan du läsa den nektar som Guru Atulananda bjöd på denna söndagförmiddag från Chancay i Peru.

Manah Siksa Devi Dasi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare