Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Herren Nrsimhadev

NRISIMHA CATURDASI

Denna dag högtidlighålls till minnet av uppenbarelsen av Herren Nrsimhadeva, som visar sig i den speciella gestalten av till hälften lejon och till hälften människa. Denna form av Krishna hyllas, beskrivs och förklaras i Srimad-Bhagavatams sjunde bok.

Där berättas om hur Hiranyakasipu, en mäktig fiende till Herren, sökte och fick den välsignelse som innebar odödlighet. Han kunde inte kunna dödas av någon människa, något djur eller något vapen. Han kunde inte dödas inomhus eller utomhus, i luften eller i vattnet eller på marken. Han kunde inte bli dräpt under dagen eller natten, och på detta vis ansåg han sig själv oövervinnelig.

I en strid med Herren Nrsimha, mötte Hiranyakasipu sin överman. Herren uppenbarade Sig i sin mest vildsinta gestalt för att försvara Sin käre hängivne Praladha. Hiranyakasipu hade plågat och försökt döda Praladha, trots att det var hans son! Herren kan inte tolerera att Hans hängivne behandlas illa, och därför dödade Han demonen genom att lägga honom på Sitt knä och slita sönder honom med Sina klor. På det viset stod välsignelserna som getts till Hiranyakasipu fast, men Herren gjorde effektivt slut på honom.

De hängivna sjunger speciella böner till Herren Nrsimha för att åkalla Hans beskydd från oönskat inflytande, både yttre och inre:

namast te narasimhaya
prahladahlada-dayine
hiranyakasipor vaksah-
sila-tanka-nakhalaye

Jag frambär mina vördnadsbetygelser till Herren Narasimha, som ger glädje till Praladha Maharaja och vilkens naglar är likt huggjärn i demonen Hiranyakasipurs stenlika bröst.

ito nrisimhah parato nrsimho
yato yato yami tato nrsimhah
bahir nrsimho hrdaye nrsimho
nrsimham adim saranam prapadye

Srsimha är här och Han är där. Varthelst jag går, är Herren Nrsimha där. Han är inuti hjärtat såväl som utanför. Jag överlämnar mig till Herren Nrsimha, alltings ursprung och den högsta tillflykten.

tava kara-kamala-vare nakham adbuta-srngam
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam
kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare

Det finns så mycket att lära av Herren Nrsimhadevas och Prahladas lekar. Herren kom inte endast för Prahlads personliga bästa, utan Han kom för allas bästa och för att hela samhället skulle gynnas.

Herren Nrsimhadeva är också vår välönskare, vare sig vi är demoner eller hängivna. Vi har inget att frukta från Honom. Han är lika mot alla. Han påverkas inte av den materiella naturen. Han älskar oss alla och ger oss alla precis vad vi behöver för att komma till Honom.

Med Herren Nrsimhadeva är allting möjligt. Han dödade Hiranyakasipu utan minsta ansträngning, utan att bryta Herren Brahmas välsignelse. Han lekte med den farligaste demonen i universum, som en katt leker med en mus.

Låt oss söka skydd hos Herren Nrsimhadeva, som kan befria oss från all materiell besmittelse och alla begär, bara genom beröringen av Sin hand.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare