Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Instruktioner av Narada Muni för de civilicerade människorna.

-Nektar ur Srimad Bhagavatam 7.15.22-25 -


1. För att överge liderligheten, måste man utarbeta planer med beslutsamhet.

2. För att övervinna vreden, måste man överge avunden.

3. För att överge girigheten, måste man tala om nackdelarna med att samla på rikedomar.

4. För att överge rädslan, måste man tala om sanningen.

5. För att övervinna klagan och illusion, måste man tala om andlig kunskap.

6. För att överge stoltheten, måste man tjäna en stor hängiven.

7. För att undvika hindren på yogamystikens väg, måste man skydda tystnaden.

8. För att övervinna avunden, måste man överge liderligheten.

9. För att motverka lidanden förorsakade av andra levande varelser, måste man överge avunden och ha ett gott uppförande.

10. För att upphäva lidanden förorsakade av försynen, måste man meditera in ett tillstånd av trance.

11. För att hålla stånd mot lidanden förorsakade av kroppen och sinnet, måste man praktisera hatha-yoga, pranayama, etc.
12. För att betvinga sömnen, måste man odla godhetens kvalitet, särskilt när det gäller maten.

13. För att övervinna lidelsens och okunnighetens kvalitet, måste man odla godhetens kvalitet; och fortsättningsvis är det nödvändigt att tappa intresset för godhetens kvalitet genom att höja sig till ett plan av suddha-sattva.


Allt detta kan erhållas på en naturlig väg, av den som med tro och hängivenhet sysselsätter sig med tjänst till den andlige mästaren. På detta sätt kan man övervinna inflytandet från naturens kvaliteter.


Från en föreläsning av Srila Guru Maharaj, måndagen den 27 januari 2003 in Vrinda Kunja Math, Vrindavana, Indien.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare