Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...Srila Atulananda

NÄR KOMMER JAG ATT ÄLSKA DIG?

Av Srila Atulananda Acarya

När kommer jag att älska Dig?
När kommer jag att vilja ha Dig?
När kommer jag att tjäna Dig, min Herre?

När kommer mitt hjärta att vara en ren lotus?
När kommer Du om natten
för att svartsjukt stjäla min sömn?

När kommer den heliga dagen
då jag är helt fylld av Dig?...
När kommer Du att gravera
Ditt minne i mitt hjärtas klippa?

När kommer jag att se Dig?
När kommer jag att höra Dig?
När ska jag känna Dig inom mig...?
När ska Du dra undan detta illusionens draperi
och tillskansa Dig det som är Ditt, Herre?

Om Du skapade mig för Dig,
var då så vänlig och dölj Dig inte för mig.

För man kan inte vara utan
Din generösa kärlek.

När kommer jag att ha Dig?
När kommer jag att älska Dig?
När kommer jag att kunna veta
att jag behagat Dig?

När kommer jag att se
varken måne eller sol utan bara förnimma
Din närvaro, min Herre?...

När kommer Du att ha mig
och jag att vara Din tjänare?
En leksak efter Din vilja?

När ska Du kalla mig
från Din ljuvliga betesmark
så att jag kan tjäna Dig?

Översättning: Manah Siksa Devi Dasi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare