Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami

MITT LIV

Ära vare Srila Prabhupada, min evige andlige mästare. All ära till den högste Herren Krishna, som är Översjälen i allas hjärtan och som har fört mig till min andlige mästares fötter och till många andra andliga vägledare också.

Låt mig förresten hälsa dig välkommen till denna hemsida. Jag vill tjäna min andlige mästare, och han bad mig att tjäna alla andra som han sänder i min väg, och jag är redo för det. Vemhelst du må vara, så möts vi här genom försynen; det betyder att det är din Karma att möta mig och det blir min Karma om jag möter dig. Karma betyder återverkningar av våra tidigare handlingar och önskningar. Eller så är det genom Guds nåd. Nåja, låt mig berätta för dig något om min väg, den väg som lett mig till att bli munk och att vara här med dig på Internet.

Jag föddes i Tyskland år 1953, bara några år efter andra världskrigets slut. Då jag bodde i en liten by med endast kring tio hus, levde jag nära naturen. Jag höll på att bli galen av en värld full av problem som Vietnamkriget, och jag drog snabbt slutsatsen att jag inte hör till den här världen. Vid 15 års ålder blev jag vegetarian. Här följer en lista på människor som påverkat mig mer eller mindre, den ena efter den andra, för att visa dig hur min inre utveckling såg ut och vart den kom att leda.

Min mor, genom sin vänlighet, sitt tålamod och sin enkelhet.
Min morfar, för att vara excentrisk och hängiven musiken.
Min farfar, för att visa mig att det var meningslöst att leva i det förflutna.
Min far, för att han visat mig att tro på Gud inte är en självklarhet.
Carl Orff, genom sin enkla musik.
Min morbror Nino, som lärde mig att auktoriteter bara är verkliga om de uppträder korrekt.
Den kristna präst, som misslyckades med att svara på mina frågor under min kristna fostran.
Karl Marx, för hans sökande efter rättvisa.
Marcuse, Bloch och andra vänsterideologer, som formade mitt studentlynne under min tidiga rebelliska period.
Che Guevara, för vad jag ansåg vara ett hjältemodigt steg mot det korrupta systemet.
Laotse, för att han återgav mig hoppet om en annorlunda verklighet.
Beatles, Moody Blues, Quitessence och Pink Floyd, för deras ljud som gjorde saker annorlunda för en tid.
Alla samhällsmedborgare, som delade livet med mig och som gjorde en enastående insats för att lära mig att man inte kan finna verklig kärlek i enkla fysiska relationer.
Alla vänner som slösade sina liv på droger, och på så vis räddade mig från att gå samma väg.
Musikalen HAIR, som förde mig i kontakt med Mahamantrat och räddade mig från militärtjänst.
Herman Hesse, som gav mig ordet Govinda och ett hemligt hopp.
Alla de som hävdade, att den mänskliga livsformen hade som mening att uppnå självförverkligande och inte sinnestillfredsställelse.
Många Yogier, som jag mötte för att inse att Yoga utan hängivenhet till Gud inte kommer att ge mig den kärlek jag behöver.
Mitt hjärtas Herre, som räddade mig från att vara dåraktig att döda min kropp.
Min vän Wolfgang, som var med mig under varje steg under sökandet på den andliga vägen, utom det sista steget att överlämna sig till Srila Prabhupada.
Jaya Gauraji, min första tempelpresident som ung Brahmacari (den som försöker leva som munk i celibat). Han var alltför uppriktig för att glömmas.
Srila Prabhupada, den person jag aldrig ångrat att jag accepterade som kapten på min mänskliga kropps skuta för att korsa den materiella existensens farliga ocean. Han förklarade det viktigaste för mig, som ingen tidigare hade klarat av att ge en vettig förklaring på; Varför lider vi så mycket? Ung och oskyldig, varför känns den här världen så hemsk med allt våld, etc.? Han svarade: "För du har varit en slyngel. Du har orsakat andra lidande i dina tidigare liv och nu får du ta återverkningarna av det." Vilken lättnad. Äntligen en klar och positiv bild. Han brännmärkte konsumtionssamhället och ateistisk spetsfundig materialism. Kommunism och kapitalism. Han gav hopp genom enkelt leverne, upphöjt tänkande, bön och tjänande med ekologisk vishet. Använd teknologin för att enbart tjäna Guds syfte. Inte för att orsaka andras lidande. Istället vill vi leva i Vrindavan, en plats av natur, av kärlek till alla levande varelser och djup försjunkenhet i det gudomliga paret Sri Sri Radha och Krishna som är alltings ursprung.

Jag ville åka till Indien för att träffa min andlige mästare, men min far höll mig kvar i Europa, för han vägrade mig pass och jag var fortfarande under 18. Att läsa böcker om Indiens yogatradition blev viktig sedan min tro på politiska organisationer och hippiekonsumtion hade havererat. George Harrison var på rätt spår, och när han sjöng Mahamantrat på radio stod det klart för mig; jag måste finna den mästaren.

Jag kom till templet en kväll klockan nio efter en odyssé av att försöka lifta till Paris. I Düsseldorf, hade en trasig byggnad förklarats obeboelig av de styrande. Hippies hade slagit in dörren och två unga hängivna hade ockuperat vindsvåningen och för att bygga ett litet tempel. "Hur länge vill du stanna?" frågade den hängivne. "Några dagar", svarade jag, men en röst inom mig sa mig att det skulle komma att bli mycket längre än jag anade. Nu, vid 18 års ålder, hade jag funnit ett kloster utan rötter i västvärlden. Allt var nytt. Vi, hur vi klädde oss, musiken, mästaren, maten, böckerna, den dagliga rutinen, frisyren, tiden att vakna på morgonen, kort sagt allt var nytt.

Och jag älskade det. De som inte kom in, var rätt misstänksamma på oss och på vårt sätt att vara, men de som stannade med oss några dagar blev åtminstone våra vänner. Och många ville lära sig om Kärlekens Yoga. Jag förstod inte mycket, men snart måste jag sitta ner för att förklara för andra: hur man kan förändra sitt liv, hur man kan sluta med droger, hur man kan skapa en sund relation med familjen, hur man kan sluta röka, hur man kan få styrka att leva, hur man kan få sin flickvän att inte göra abort, hur man kan tjäna och använda pengar på ett klokt sätt.

Från att ha varit ett litet förvirrat barn, måste jag lära mig att hjälpa andra. Och att upprepa vad jag hörde och läste tycktes ha en mirakulös verkan. Människor ville "gå med" i 2-rums-ashramet som bara hade vatten 6 våningar ner, ur kranen i badhuset på baksidan, mitt i den europeiska vintern.


Harinam

Det var så sött som honung och svårt som ständig självtukt, och varje dag gick vi ut för att berätta för andra om vår andlige mästare och vägen. Vi klev upp 4 på morgonen och började chanta Mahamantrat. Sedan sjöng vi sånger till Govinda och läste böckerna under ledning av vemhelst av oss som föredragare. Sedan lagade vi mat och rengjorde templet, och så åt vi Prasadam, som är Karma-fri andlig föda, och det smakade helt otroligt! Vid elvatiden på förmiddagen gav vi oss ut för att distribuera våra fåtal små tidningar och för att bjuda in människor att besöka oss och ge en gåva till ashramet. Jag hade tidigare dragit slutsatsen att pengar verkligen var orsaken till hat och girighet och jag hade fortfarande hippieidealet att kunna leva utan dem. Men Jaya Gouraji sa: "Pengar är bara energi. Vi måste använda det för den Högstes tillfredsställelse, inte emot någon och inte för personlig sinnesnjutning. Om människor vill ge en gåva till vårt tempel och vi använder den ärligt för andliga aktiviteter, kommer det att vara till andlig vinning för dem." Jag var en aning skeptisk, men insåg snart sanningen i denna instruktion. De som med glatt hjärta hjälpte oss i våra aktiviteter blev väldigt glada och entusiastiska att förändra sin egen livsstil. Jag kunde knappt tro det. Vi fick till och med en bil som gåva av en ung man. Sedan hörde vi att vår andlige mästare snart skulle komma till Paris.

Förväntan gick från det ena extrema till det andra. Det fanns en stor entusiasm hos oss, vi måste alla åka till Paris för att möta vår Guru personligen. Vilda föreställningar och hoppfulla böner. Var det möjligt att träffa någon som Herren Jesus personligen? Var det möjligt att bli upptagen av honom för att ta sig ur den här världen? Hade han alla de mystiska krafterna? Kunde han lösa den här världens problem? Kunde han röja undan våra tvivel, vår lust och svårigheterna att kontrollera passionerna? Skulle han acceptera mig? Det var en blandning, tillräckligt kraftfull för att börja något omöjligt.

Jag åkte till Berlin dessförinnan för att lära mig av Vasudevaji att måla för Krishna. Tyvärr så omintetgjorde mina talanger min tjänst i målandet. Här var jag i den delade staden och vi måste göra planer för hur vi skulle kunna predika på andra sidan muren.

Sedan åkte vi till Paris, och allt vad jag hoppats gick i uppfyllelse mer intensivt än jag tänkt. "Berätta för alla om Krishna. Gör det till ditt livs mission." Srila Prabhupadas ord ringer fortfarande i mina öron. Åtta dagar av sällhet, dans, prasadam, och dagliga föredrag, och sedan kom dagen för min initiering. Jag kan säga dig min vän, att det var som när ett litet barn får tretusen presenter på samma gång! Jag visste inte hur jag skulle kunna hoppa högre. Jag hade träffat min verkliga vän. Jag mötte min själs far. Jag mötte min kärleksrevolution. Jag mötte den som var mycket lär i Sanningen och som modigt trotsade det materialistiska samhället medan han aldrig lät någon gå sin väg olycklig. Det kändes som att ha kommit hem. Verkligen hem. Livet utan en Guru är som ett hus utan tak. Jag fann det taket över mitt huvud, jag som hade varit så ledsen över den här världen av våld och synbar orättvisa. Han gav detta en ny vändning, en vändning att bli en aktivist för att hjälpa till att lösa problemet istället för att förbli en passiv brottsling i världen som den är. "Var en del av lösningen, inte en del av problemet. Det du inte ger bort är det du kommer att förlora." Jag ville inte förlora något, än mindre min kärlek och mitt hjärta. Nu fann jag någon att ge det till, men han skulle resa iväg några dagar senare, så jag måste tillägna mig allting väldigt fort. "Lev för andra och inte för dig själv. Om du vill och om du tycker om det, kan du bli en munk för resten av detta liv. Vediska vise män har rekommenderat detta." Jag visste inte vad jag skulle tro. Men jag är lycklig. Han var den person jag kan tjäna, för han hade inga dolda motiv bakom sin kampanj.

Oj! Det var mycket för att introducera mig för dig. Jag hoppas att jag inte tråkat ut dig. Tja, jag är inte uttråkad. Och faktiskt skulle jag vilja ta dig med mig just nu till Paris för att erfara samma sak som jag fick vara med om. För ifall du skulle möta Srila Prabhupada, skulle du klart förstå varför jag efter 31 år - från 1972 till denna dag 2003 - fortfarande kallar honom min andlige mästare och fortfarande strävar efter att bli hans verklige tjänare. En annan sak; han sa att vi alltid måste vara ödmjuka och inte begå många misstag. Jag medger att detta inte har varit lätt. Faktiskt, när jag såg att någon i hans familj inte betedde sig korrekt och måste stoppas eller avslöjas, måste jag försvara min Gurus arv med starka ord. Men det är en annan historia, och du skulle bara gynnas av att läsa om det ifall du själv ägnar din energi åt någon form av en andlig gemenskap. För övrigt finns det så mycket nektar i det andliga livet, litteratur att lästa för resten av livet, saker att göra - från att leva i Ecuadors djungler och skapa en underbar tillflykts ort, och hela vägen till att göra CD-rom med budskapet från Krishna och Bhagavad Gita. Fastän jag är en enkel och obetydlig efterföljare till min andlige mästare, hade jag möjligheten att lära mig mycket, och ibland känner jag kallelsen att skriva om det till förmån för mina kamrater och dem som bor i ashram. Srila Prabhupada, i sin oändliga vänlighet, skickade iväg mig på missionsuppdrag i många länder. Några av dessa länder besöker jag fortfarande och försöker att tjäna hans hängivna där som vänligen bett mig att på något sätt att vara involverade i deras liv. Jag har också accepterat några elever efter hans bortgång. Låt mig berätta något om detta fenomen.

Det är faktiskt mitt hjärtas önskan att föra alla till min andlige mästare. Han är den uppbackning jag har för alla mina försök att tjäna. Men människor måste ha någon att lita på, någon att tjäna, som personligen ser efter dem. Det är det som vi kallar en siksa (instruerande) Guru i vår tradition. Och den personen måste vara en verkligt överlåten tjänare till sin Guru, i annat fallbryts kontakten. Det här är inte en formell kontakt; det är mellan hjärta och hjärta. Bara om man känner att Krishna verkligen kommer till mig genom den eller den hängivne, då kan man följa denne och kanske upptäcka sin andlige mästare. Detta vilar alltsammans i händerna på den allsmäktige. Inget system kan lagstifta om eller blanda sig i den personliga andliga relationen mellan en person och hans eller hennes andlige mästare.

Hur som helst, jag är en så obetydlig själ. Jag kan inte kalla mig själv för en Krishnas hängivne, men jag ber att jag en dag, genom min andlige mästares orsakslösa nåd, ska kunna bli en verkligt hängiven. Då kanske någon frågar: "Hur vågar du acceptera lärjungar om du befinner dig i en sådan nybörjarställning?" Ja, det är verkligen en lång historia och Internetläsarna har inte så mycket tid, men jag tvingades att se hur några av mina bröder, efter min andlige mästares bortgång, inte uppförde sig särskilt väl, och jag måste bestämma mig för att antingen ta på mig ansvaret själv eller sluta predika. Det var inte vad min andlige mästare entusiasmerat mig att göra, men jag hade ändå många tvivel. När du berättar om din andlige mästare för andra, blir de omedelbart nyfikna. Var kan vi hitta en sådan familj, en sådan andlig beskyddare och en sådan relation? Ja, om du inte har något svar på det, kommer de att gå sin väg olyckliga. Om en mycket avancerad hängiven finns i närheten och han verkligen inspirerar dig också, är det rätt val att hjälpa honom och föra nya själar till honom för vägledning. Men om ingen finns nära som öppnar sitt hjärta för människor eller för dig, lita inte så mycket på honom. Då måste du ta ett väldigt viktigt beslut.

Jag var verkligen bekymrad. Men i Colombia där jag bodde på den tiden, fanns ingen vägledning och skydd från någon av mina Gudbröder eller andra äldre hängivna för den unga Vaisnavagemenskapen som jag hade glädjen att vara med och grunda. Jag åkte till Indien för att få mer klarhet. Där träffade jag Krishnas Nåd igen. Jag kan säg dig att det inte finns någon gräns för den gudomliga nåden. Jag har personligen erfarit det. När allt såg riktigt mörkt ut utan min Srila Prabhupada, mötte jag hans Gudbror Srila B.R. Sridhar Goswami Maharaj. Det finns så mycket att säga om honom, men jag ska ta det kort här. Han uppmuntrade mig att ta risken att personligen vägleda andra i deras andliga liv med skydd av alla de tidigare lärarna i vår Sampradaya (skola av initiering).

Han accepterade också min försakelse och gav mig i nåd initiering till Sannyas Ashram. Det betyder att han i mitt öra talade det heliga mantrat som berättar för oss om det högsta målet och han gav mig namnet Bhakti = Kärlek; Aloka = Ljus; Paramadvaiti = Den högsta föreningen av det gudomliga paret Radha-Krishna i form av Caitanya Mahaprabhu. En massa namn för en dåre som mig. Nåja, detta är vad jag skulle vilja bli och tjäna. Namnen som vi får från vår andlige mästare visar oss alltid vägen för vår själ att söka. Han uppmanade mig också att fortsätta tjäna missionen så som min andlige mästare redan förklarat för mig och hjälpa människor genom att publicera andliga böcker. Vi har gjort en del av det genom åren, men det är bara en liten början - böcker på spanska, böcker på tyska, böcker på engelska…

Listan på människor som påverkat mig slutade inte växa sedan jag blev en lärjunge till Srila Prabhupada. Srila Harijan Maharaj inspirerade mig genom sitt humoristiska sätt av outtröttlig tjänst i Sydamerika. Srila Atulananda har blivit min käre vän och hans poesi har följt oss ända sedan de ljuvliga kirtan i Tyskland. Walter Eidlitz och hans Vaisnavaundervisning lyfte mig verkligen och finns fortfarande kvar hos oss i hans böcker som också finns översatta till många språk. Friedrich Rückert har inspirerat mig i hur han lärde sig Sanskrit utan lärare då han gjorde det första Tysk- Sanskritlexikonet och översatte de vediska verserna till vackraste tyska poesi. Och sist men inte minst, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami, presidenten för Visva Vaisnava Rai Sabha - World Vaisnava Association - har vid en ålder av 101 år visat mig på att inte under några omständigheter ge upp. Jag hade chansen att tjäna honom som sekreterare in den sammanslutningen av Vaisnaver och några av deras missioner. Han var en så stor själ att det inte kan beskrivas med ord. Hans älskvärdhet och ödmjukhet kommer att vara en ledstjärna för mig för resten av mitt liv (ber jag). Jag försöker nu tjäna alla mina vänner och jag måste medge att Internet har kommit lägligt för det. Det är naturligtvis också ett problem, för den tid som jag tidigare tillbringade med att personligen samtala med alla lokalt, måste jag ibland dela med de brev och frågor som kommer med e-post. Men det känns så bra att kunna vara nära dem som fysiskt sett är på andra sidan havet. Jag tror egentligen inte att flygplansflygande sannyasier är en bra uppfinning. Det är bara den otroliga tjänsten hos Srila Prabhupada som skapade ett behov att besöka Vaisnaver på så avlägsna platser. Men vi hoppas att framtidens sannyasier kan ägna sig mer åt lokala områden där resandet kan göras på enklare vis.

Jag är mycket glad att kunna säga att min andlige mästare har välsignat mig med många älskade själar som är redo att frånsäga sig den världsliga egoismen och hjälpa mig i denna svåra uppgift att tjäna Vaisnava-Yogasamhällen på många platser. Och till alla andra hängivna som har riskerat sitt hjärta och sin själ för att hjälpa mig att tjäna min Gurudeva, både Gudbröder och de som betraktar sig själva som mina lärjungar, säger jag er här i dag att Srila Prabhupada kommer till mig genom er alla. Jag vill alltid försöka tjäna er på ett lämpligt sätt. Jag kan inte säga något passande för att uttrycka min tacksamhet för att ni finns.

Jag ber för dig att du ska få nåden från Krishna Prema och Radha Dasyam, kärlek för Gud och medlidande för alla lidande själar, lycka i detta liv och styrka att hålla dina löften och strävanden.

Nu vet du lite om mitt liv och mina känslor. Sannyasi betyder att man blivit en offentlig person. Försakelse är att jämföras med civilt självmord. Men detta är bra för att tjäna andra och älska många själar. Äktenskap är en stor kärlek för en specifik familj, men sannyas är kärleken till många människor. Det är möjligt på en viss nivå av den personliga utvecklingen. Det ska inte vara något konstlat, för då blir det farligt.

Jag ägnar några länkar på denna sida till projekt i vår familj.

Du kan också kontakta mig för att ställa frågor för att besvaras här inför alla. Om du har någon privat fråga kan du skicka den till min sekreterare. Förlåt ifall svaren kan dröja, men detta beror på att jag ibland besöker avlägsna platser där det är problem med teknologin.

Jag önskar dig så mycket framgång på din andliga resa. Ge inte upp din förmåga att tvivla, för att skydda dig själv från det osanna. Å andra sidan, var redo att också tvivla på tvivlet självt, när du når vägskälet att få dina gudomliga böner besvarade. När ropet når dig från den oändliga världen, borde du vara redo at kasta dig i armarna på den gudomliga godheten (Visuddha sattva).

Bhakti.Aloka Paramadvaiti Swami

Liten biografi om Srila B.A. Paramadvaiti Swami

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare