Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Värdet av maha-mantrat

Srila Sridhar Maharaj säger att vi först tar emot mantrat genom vårt öra, och därifrån försöker vi placera det på tungan, vartifrån det måste förstås genom vårt intellekt och därifrån sjunka ner i vårt hjärta. Och det är endast genom Herrens nåd som maha-mantrabönen får en boning i vårt hjärta.

Nu praktiserar vi bönen med våra läppar, genom att oupphörligt sjunga/recitera, genom att ta emot det rena namnet. Smaken av det heliga namnet är vad som fullkomligt fångar vårt medvetande.

Srila Rupa Goswami ber oss att sjunga namnet uppmärksamt och enträget, för genom en sådan uppoffring tar vi emot nåden i Krishnas heliga namn. På så vis gör vi framsteg mot fullkomningen, när vi sjunger ofullkomligt.

Srila Sridhar Maharaj säger att innan man når fullkomligheten måste man uthärda de olika nivåerna av ofulkomlighet. Utan tvivel är vårt sjungande ofullkomligt, liksom alla våra ansträngningar är ofullkomliga. Fullkomligheten i vårt sjungande beror inte så mycket på egenskaperna hos den som sjunger, utan mer på nåden från Den som lyssnar på bönen.

Även om du mumlar detta mantra är det en bön; det är ett desperat rop på Sri Hari. Med stor intensitet och längtan ber du Herren om att få tjäna. Fördenskull, utan att tjäna vår mästares mission kommer vårt sjungande inte att nå resultat, det kommer inte att ha något värde. Vanligtvis sjunger vi i början utan löften tillsammans med de hängivna. Därefter, för att vårt sjungande har hörts, uppstår en möjlighet att tjäna en vaishnava. Detta kommer att vara beviset på att vår bön verkligen har nått den Högstes öron.

Det fullkomliga sjungandet är möjligt endast genom Herrens nåd, så från vår ofulkomlighets ocean ber vi om en droppe av Hans fullkomlighet.

Det är viktigt att vi förstår det fundamentala i denna bön, i sjungandet av Herrens heliga namn. Det är endast om vi känner oss mycket små som vår sång i sanning kan bli en vädjan, en bön. Vi är så obetydliga, och vi bör känna skräck inför världsliga vänner, så därför uppmanas vi till denna enda tillflykt – det kärleksfulla sjungandet av det heliga namnet.

När vi förstår detta, kommer fullkomligheten i vårt sjungande att födas från en enkel, ständig och ödmjuk begäran. Det handlar inte så mycket om mental koncentration, utan sinnet kommer att rikta in sig på vad hjärtat vill, och ett ödmjukt hjärta intresserar sig endast för Gud.

Alltid er välönskare,
Atulananda Acarya

Översättning: Manah-siksa devi dasi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare