Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Man och kvinna

Några anteckningar från konferensen med Hans Gudomliga Nåd B.A. Paramadvaiti Maharaj på den heliga dagen Bhima Ekadasi, den 20 juni 2002 i Pereira, Colombia.

 • Det är ingen skillnad emellan man och kvinna, båda har att fullfölja ett uppdrag.

 • Man måste eliminera avundsjuka och konkurrens mellan män och kvinnor. Kultur är att erkänna den som försörjer oss och har alstrat oss.

 • Vi bör erkänna vår far endast som vår mors hemlighet, för annars kan vi inte veta vem som är vår far.

 • Om du förolämpar en kvinna, kommer Radha och Lakshmi att vredgas på dig. Om du förolämpar en man, kommer Krishna och Narayana att vredgas på dig. Detta är mystiken med Krishna och Radha, med man och kvinna.

 • Kvinnan är energi, liksom mannen. I det mänskliga livet, kompletterar män och kvinnor varandra med nämnda energier. Krishna själv blev galen och förälskad i Radharani genom den shakti som Radhika besatt, hon som är lyckans Gudinna. Den som behandlar kvinnor illa, förlorar Lyckogudinnans välsignelse.

 • Den indiska kulturen betonar starkt dyrkandet och beskyddandet av kvinnan, av modern.

 • Kvinnans "svaghet" som det talas så mycket om, är ingen defekt, denna "svaghet" heter sensibilitet och är nödvändig tillsammans med tålamod för att hon ska kunna ta hand om sina barn. Männen är lite hårdare när det gäller att ta hand om barnen, då det inte ligger i deras natur. Kvinnan är försedd ända till kroppen för att ta hand om barn.

 • Männen bedöms utifrån hur de behandlar kvinnorna. Människan bedöms utifrån hur hon behandlar djuren och moder jord. Om vi åstadkommer förstörelse på jorden, kommer våra barn och barnbarn att lida i framtiden. Om mannen är hård och kränker sin kvinna, kommer naturen att ta hand om honom senare.

 • Om du vill leva i celibat hela sitt liv, bli då munk eller nunna och stå vid ditt löfte. Om du i framtiden tror att du kommer att smutsa ner eller bryta det löftet, är det bättre att du gifter dig och blir lycklig.

 • I de flesta fall nuförtiden, gifter sig paren eller kommer samman bara för den sexuella aptiten, och där följer katastroferna. Lyckans Gudinna kommer inte att tillåta att kvinnor och barn behandlas illa. Om du inte vill begå fel, förbli bramachari hela ditt liv. Om du gifter dig, var en god make.

 • I det andliga äktenskapet lovar man att båda ska tillhöra varandra. Den hängivne måste vara tacksam till Krishna för att han gett honom en av sina gopis att dela livet med. På samma sätt ska matajis vara tacksamma till Krishna för den make Han gett dem. Båda måste förstå att såväl kvinna som man kommer från Krishna och representerar den andlige mästaren på jorden.

 • De personer som förlorar Gurun i hemmet, förlorar också Krishna. Utan Guru och utan Krishna, kan inte ett hem fungera.

 • Ateismen kan inte vara i centrum. Ateismen är för avundsjuka för att inte erkänna den högste och veta att vi beror av någon.

 • Vi måste vara uppmärksamma på hur vi behandlar den kvinnliga energin: "Damerna först". Ja, om vi ser det så: Radha Krishna, Lakshmi Narayana. Krishna är en sådan gentleman att han låter Radha gå före.

 • Om en bramacari inte har Krishna i centrum, kommer hans andliga liv att bli en förskräcklig röra, vare sig han är bramacari eller grihastha. Det viktigaste är att förstå att vi är en familj och att vi alla är syskon.

 • Om någon utnyttjar kvinnor, betyder det att han är den sämste av de eländiga. Den som utnyttjar ett barn, kommer att födas tusentals liv som mask.

 • Sveket är ett symtom på att det inte finns någon hängivenhet. Om du idag är en bedragare, kommer du att bli bedragen imorgon. Om du pekar på någon, kommer tre fingrar att peka på dig.

 • Den som ödelägger en kvinnas hjärta, kommer att berövas den äktenskapliga lyckan och en god hustru i detta liv. Detsamma väntar den kvinna som bedrar eller krossar hjärtan. Det är mycket lätt att bedra. För varje steg möter du frestelsen att bedra.

 • För grihastas: Snälla, jag vill inte höra några klagomål från någon kvinna.

 • Krishna är intelligensen i feminin form och därför är Radha Krishnas kassaförvaltare och Han är mycket lycklig för det.

 • Kvinnan är religiösare. Se på kyrkorna, det är nästan bara kvinnor där. Kvinnan har större uthållighet, och därför kan hon ta hand om barnen. Kvinnan har större minne. Om vi inte förstår mystiken mellan man och kvinna, förstår vi inte det andliga livet.

 • Till och med den man som tror sig vara mest macho, måste böja sitt huvud när han reflekterar över varifrån han kommit.

 • Förstå att dagens man kan vara morgondagens kvinna, och dagens kvinna kan vara morgondagens man. Det slutgiltiga målet för oss alla är att lämna denna värld för att komma tillbaka till vårt verkliga hem. Vi är varken män eller kvinnor, vi är andesjälar.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare