Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Att kontrollera sinnet


Att kontrollera sinnet överensstämmer med godhetens lycka, säger Sri Krishna. Till en början är det bittert som gift, säger Krishna, men efter ett tag blir det till nektar. Det är med tålamod och stor beslutsamhet som vi måste korsa de svåra sträckorna på vägen. Att börja och sluta är lätt, säger Srila Sridhar Maharaja, det är den mellanliggande sträckan som är svår. Men Srila Rupa Goswami ber oss att ha tålamod; tålamod, beslutsamhet och att fortsätta steg för steg. Det finns inget annat att göra, allt annat är bara synd.

Visvanath Cakravarti Goswami säger oss att den hängivne kommer att krönas för sina ansträngningar efter att ha gått igenom dessa prov. Vad blir det då för krona? Jo, den spontana attraktionen till tjänst åt Krishna. När egots sigill bryts, säger Sridhar Maharaja, kommer denna attraktion, denna naturliga kärlek att flyta fram mot Krishna liksom floden Ganges. Detta sigill bryts genom ödmjukhetens vapen. Det är så mjukt och kraftfullt, det är ett oövervinneligt vapen. Det går långsamt men säkert och knyter oss till evigheten.

Att försöka vara liten är svårare än att försöka vara stor, säger Sridhar Maharaja. När allt vördnadsvärt för oss, är det för att vi ska lägga vårt hjärta i allt. Hittills har vi bara satsat vår exploaterande lust, och det betyder vårt sexuella begär. Bara tjänandet ger tillfredsställelse. Att vara en liten tjänare. Men vårt ego tillåter inte att se Krishna, så stort är vårt ego. Man behöver bara göra sig liten, och så kan man se Krishna. Man behöver inte ge uppmärksamhet på detta galna sinne som berövar oss överlämnandets nektar och endast visar vägen mot den egoistiska och utnyttjande njutningen. Det är endast genom bön som vi kan uppnå denna mystiska nivå. Det är endast genom kraften av Krishnas nåd som man kan höja sig över misären i Kali yuga; från så många synder. Vi ser så stor frustration, men man kan inte göra sig av med denna smärta utan guruns och Krishnas nåd. En gång var det en diplomat som sa till mig: "Jag vet att jag kommer till helvetet när jag dör." Det var som en bekännelse en gång när jag gick dit för att söka visum. På detta vis lever man i sådan frustration. Vi får inte glömma denna smärta, och därför är det mycket bra att predika. Man påminner sig alltså om smärtan när man ser andra, och när man försöker att lindra den är man inte egoistisk.

Vi måste då ha tro på Krishna. Han säger till oss: "Kontrollera ditt sinne, där finns lyckan". Och demonerna säger: "För att ha det bra måste man bete sig illa". Vem ska vi tro på? Jag tror att en hängiven redan har klart fattat sitt beslut, för hon har redan prövat denna världens galenskap. På detta vis finns det skäl till att vi närmar oss Krishnas fötter, och det är vetenskapligt. En gång läste jag att en munk gick till den helige Benedictus och sa att han inte längre kunde leva i klostret, och Benedictus lät honom gå. Munken kom strax tillbaka och kastade sig ner för Benedictus fötter och berättade att när har skulle lämna klostret så hade han sett en stor drake som höll på att sluka staden. Benedictus sa att han hade sett stadens synder och straffet väntade den. Så stannade munken i klostret istället för att ge sig iväg. Detta är värdet av gemenskapen med den som beskyddar. Man vet inte i vilken utsträckning, men så är det. Det är som när Krishna beskyddar Arjunas vagn; ingen visste om det, ingen la märke till det. Så är Krishna - många gånger skyddar han utan att man vet om det, men den sant hängivne känner att detta skydd alltid är där; yoga ksema vahamy aham. Krishna säger att Han själv ska bistå oss.

Om vi kontrollerar sinnet och försakar världens njutningar, kommer Krishna själv att se till att ge oss andlig njutning, för Han vet att vår natur är rasa-grahi, den som dricker rasa, en kärleksfull relation. Krishna är Rasaraj, och Han vill ge oss den största njutningen som är den eviga relationen i tjänst till Honom. Han bekymrar Sig mer om vår maximala njutning. Hans eviga sällskap är Sri Radha, hladini sakti, njutningens energi som förmedlas av Vaikunta och till dem som vill tjäna Honom. Krishna säger att denna värld är lidande, och det är sant. Ingen kan komma undan, inte ens självaste Indra på sin planet. Och Han säger att överlåtelsen till Hans fötter är källan till lycka. Så är Krishnas önskan, Hans plan, och ingen kan gå emot Honom.

Alltså, om man bestämmer sig för att kontrollera sitt sinne och inrikta det på Krishna, så kommer Krishna, Yogesvara, Hrisikes att hjälpa oss med all sin transcendentala kraft.

- Sripad Atulananda Acarya

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare