Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Ord om Kärlek


Quito, oktober 2003

 • För att komma till Kärlekens värld, måste du följa sadhus, de vises, exempel.
 • Vaisnavismen är Kärlekens och Trons kultur.
 • Andlig Kärlek är vad Krishna ger oss.
 • En verkligt seriös hängiven är kärleksfull, och att vara kärleksfull innebär inte att vara sentimental utan rättvis och hederlig.
 • Kärleken är nyckeln till allt.
 • Kärlek betyder ovillkorlig rättvisa.
 • Kärlek är alltid sanning.
 • Man uppoffrar sig för målet.
 • Kärlek betyder att överleva livets hårdaste stunder.
 • Kärlek är det som gör dig stor.
 • Kärleken tröttnar man inte på, men frånvaron av kärlek är tröttsam.
 • Vi måste ta avstånd från från lusta och bedrägeri.
 • Vi är Srila Prabhupadas budbärare om Kärlek.
 • I Vrindavan finns ingen plats för torftigheten.
 • Desperation betyder att du glömt kärlekens kallelse, kallelsen från Krishna.
Swami B.A. Paramadvaiti

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare