Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Ord om Kärlek


Quito, oktober 2003

 • För att komma till Kärlekens värld, måste du följa sadhus, de vises, exempel.
 • Vaisnavismen är Kärlekens och Trons kultur.
 • Andlig Kärlek är vad Krishna ger oss.
 • En verkligt seriös hängiven är kärleksfull, och att vara kärleksfull innebär inte att vara sentimental utan rättvis och hederlig.
 • Kärleken är nyckeln till allt.
 • Kärlek betyder ovillkorlig rättvisa.
 • Kärlek är alltid sanning.
 • Man uppoffrar sig för målet.
 • Kärlek betyder att överleva livets hårdaste stunder.
 • Kärlek är det som gör dig stor.
 • Kärleken tröttnar man inte på, men frånvaron av kärlek är tröttsam.
 • Vi måste ta avstånd från från lusta och bedrägeri.
 • Vi är Srila Prabhupadas budbärare om Kärlek.
 • I Vrindavan finns ingen plats för torftigheten.
 • Desperation betyder att du glömt kärlekens kallelse, kallelsen från Krishna.
Swami B.A. Paramadvaiti

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare