Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Sri Krishna

Sri Krishna Janmastami - Herren Krishnas uppenbarelsedag

Bhagavad Gita förklarar att den Högste Herren i varje tidsålder uppenbarar Sig i en av Sina eviga former. Gita berättar att Herren uppenbarar Sig när de religiösa principerna hotas av fientliga krafter. Herren handlar för att tygla dem som sätter sig upp mot andlig undervisning och för att skydda Sina hängivna, samt för att återupprätta de religiösa principerna.

För ungefär 5000 år sedan uppenbarade sig Herren Krishna i Sin ursprungliga form i Mathura i Indien. Herrens ankomst och utförandet and Hans lekar med Sina eviga följeslagare är den bästa instruktionen för andligt liv, enligt Srimad Bhagavatam:

I det tredje kapitlet i Boken om Krishna, skriver Srila Prabhupada:

"Som det förklaras i Bhagavad-Gita, säger Herren att Hans uppenbarelse, födelse och aktiviteter är helt transcendentala, och den som verkligen förstår dem blir omedelbart berättigad att förflyttas till den andliga världen. Herrens uppenbarelse eller födelse är inte av samma art som hos en vanlig människa som är tvingad att acceptera en materiell kropp enligt hans tidigare gärningar. Herrens uppenbarelse förklaras i det andra kapitlet: Han uppenbarar Sig för Sitt eget ljuva nöjes skull. När tiden var mogen för Herrens uppenbarelse, blev konstellationerna väldigt gynnsamma. Det astrologiska inflytandet av den stjärna som kallas Rohini war också dominerande, för denna stjärna anses vara lyckobringande. Rohini står under direkt överinseende av Brahma. Enligt den astrologiska slutsatsen, så finns det, förutom stjärnornas korrekta situation, gynnsamma och ogynnsamma ögonblick med anledning av olika situationer i de olika planetsystemen. Vid tiden för Krishnas födelse korrigerades planetsystemen automatiskt så att allting blev gynnsamt.

Vid den tiden fanns det i alla riktningar - öst, väst, söder, norr och överallt - en atmosfär av fred och välgång. Lyckobringande stjärnor syntes på himlen och över alla städer och byar eller ängsmarker och i allas sinnen fanns tecken på god lycka. Floderna flödade av vatten, och sjöarna var vackert dekorerade med lotusblommor. Skogarna var fulla av vackra fåglar och påfåglar. Alla skogens fåglar började sjunga med ljuva röster, och påfåglarna började dansa till med sina makar. Vinden blåste behagligt och bar med sig en doft av olika blommor, och känslan av kroppslig beröring var mycket skön. Hemma fann brahmanerna, som var vana att offra eldsoffer, sina hem mycket fina för offrande. På grund av störningar som orsakats av de demoniska kungarna, hade eldsofferaltaret nästan stoppats i brahmanernas hus, men nu kunde de finna ett tillfälle att fridfullt tända elden. Då de var förbjudna att utföra offer, var brahmanerna mycket störda i sina sinnen, intelligens och aktiviteter, men just vid tidpunkten för Krishnas uppenbarelse, fylldes deras sinnen automatiskt med glädje, för de kunde höra höga vibrationer av transcendentalt ljud i skyn, förkunnande uppenbarelsen av Gudomens Högsta Personlighet. [...]

Vasudeva såg detta underbara barn, född som en baby med fyra händer som höll en trumpetsnäcka, en klubba, en skiva och en lotusblomma, dekorerad med märken av Srivatsa, och bärande ett juvelhalsband av kaustubha-sten, klädd i gult silke, uppenbarade sig bländande som ett strålande svart moln, och bärande en hjälm täckt med vaidurya-sten, värdefulla armband, örringar och andra liknande smycken över hela Sin kropp och massor av hår på Sitt huvud. På grund av de extraordinära kännetecknen hos barnet, slogs Vasudeva med häpnad. Hur kunde ett nyfött barn vara så utsmyckat? Han kunde därför förstå att Herren Krishna nu hade uppenbarat Sig, och han överväldigades av händelsen [...]

När Vasudeva övertygats om att det nyfödda barnet var Gudomens Högsta Personlighet själv, böjde han sig ner med händerna samman och började frambära sina böner till Honom. Vid den tidpunkten var Vasudeva i den transcendentala positionen och blev helt fri från all fruktan för Kamsa. Den nyfödde kastade också sin utstrålning i det rum där Han uppenbarade Sig.

Vasudeva började då frambära sina böner: "Min käre Herre, jag kan förstå vem Du är. Du är Gudomens Högsta Personlighet, översjälen i alla levande varelser och den Absoluta Sanningen. Du har uppenbarat Dig i den egen eviga form som direkt uppfattas av oss. Jag förstår att därför att jag är rädd för Kamsa, har du uppenbarat Dig för att befria mig från fruktan. Du tillhör inte denna materiella värld; Du är samma person som skapar den kosmiska manifestationen genom att helt enkelt kasta en blick över den materiella naturen." [...]

"Man måste förstå din uppenbarelse med stor intelligens, för den materiella energin kommer också från Dig. Du är källan till den materiella energin, precis som solen är solljusets källa. Solljuset kan inte täcka solen, inte heller kan den materiella energin - som ett utflöde från Dig - täcka Dig. Detta förstås av de mycket intelligenta filosoferna. Med andra ord, fastän Du verkar vara inom den materiella energin, så är Du inte täckt av den." [...]

O Herre, alla orsakers orsak, om inte Din transcendentala kropp vore bortom den materiella naturens kvaliteter, skulle man inte kunna förstå skillnaden mellan materia och transcendens. Endast genom din närvaro kan man förstå den transcendentala naturen hos Dig, Herre, som är den som kontrollerar den materiella naturen. Din transcendentala natur är mycket svår att förstå om man inte påverkas av närvaron av Din transcendentala form. [...]

Efter denna bön av Vasudeva, frambar Devaki, Krishnas mor, sina böner. [...] Devaki sa: "Min käre Herre, Dina eviga former, som Narayana, Herren Rama, Sesa, Varaha, Nrsimha, Vamana, Baladeva, och miljontals liknande inkarnationer som strömmar ut från Vishnu, beskrivs i den vediska litteraturen som ursprunglig. Du är ursprunget, för alla Dina former som inkarnationer finns utanför denna materiella skapelse. Din form existerade innan den kosmiska manifestationen var skapad. Dina former är eviga och genomströmmar allt. De är självlysande, oföränderliga och obesmittade av de materiella kvaliteterna. Sådana eviga former är alltid fulla av vetskap och sällhet; de befinner sig i den transcendentala godheten och är alltid engagerade i olika lekar. Du är inte begränsad till endast en form, alla sådana transcendentala former är självtillräckliga. Jag kan förstå att Du är den Högste Herren Vishnu."

Hela berättelsen om Krishnas uppenbarelse finns att läsa i Boken om Krishna, del 1. Klicka här om du vill läsa den online på engelska.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare