Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Tankar om intelligens


- Kort sammanfattning av chatten med Guru Maharaj den 13 april 2003 -

Intelligens är:

 • ...förmågan att lösa problem och möta svåra situationer.
 • ...förmågan som får oss att förstå att vi är andesjälar.
 • ...Krishnamedvetande och att tjäna de hängivna.

 • ...den gudomliga gåvan att kunna se sambandet mellan orsak och verkan.
 • ...att använda den mänskliga kroppen för självförverkligande.
 • ...att förstå Herren Caitanya och Hans sankirtan-rörelse.
 • ...att använda allt vi har för hängiven tjänst.
 • ...att förstå ens ursprungliga relation med den högste.
 • ...att vara medveten om ens begränsningar och därför också om det fina och nödvändiga i vårt beroende gentemot den Absolute.
 • ...förmågan att analysera tingen ur dess rätta perspektiv.
 • ...att enbart bero på den andlige mästarens barmhärtighet.
 • ...den sinnets förmåga som är genomsyrad av kraften att urskilja, för att medvetet avgöra vilka handlingar som utförs för att tjäna Mayas själviska önskningar och vilka handlingar som utförs i kärleksfull hängiven tjänst till Herren.
Vi söker intelligens för att inte glömma att våra handlingar för varje steg borde vara av ett sådant slag att resultatet för oss närmare Krishna.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare