Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Srila Paramadvaiti Swami på besök i Sverige

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

Under en vecka i slutet av juli månad fick vi tillbringa några intensiva och berikande dagar tillsammans med Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami, som då var på besök i Sverige. De första dagarna, som bjöd på både sol, åska och hagel, var det göteborgsborna som hade möjlighet att lyssna till föredrag av vår Guru Maharaj.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

Dagarna tillbringades på Imlitala gård utanför Kungsbacka, Göteborg, ett ställe som Maha Hari prabhu har arbetat med att bygga upp under flera års tid. Det är en vackert belägen gård med ekologiska förtecken, alldeles i närheten av havet, och ett tiotal Krishnahängivna bodde på gården under helgen.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

Det hölls morgon- och kvällsprogram med föredrag och musik, och det serverades utsökt prasadam under dagarna.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

Till mötena på lördagen kom många tillresande från när och fjärran, och det offentliga eftermiddagsmötet på Skansberget i Göteborg var mycket uppskattat av besökarna.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

På söndagen tog vi avsked av Göteborg och styrde kosan mot Huskvarna och Jönköping. Under tre dagar där gavs föredrag om bhakti yoga till mångas glädje och inspiration.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

Guru Maharaj vernattade tillsammans med Brahma Samhita das, Vasudeva das, Maha Hari das, Anubhav och mig i ett par små fina stugor i en skogsglänta i Moliden utanför Jönköping. I den vackra naturen hölls morgonprogram efter ett uppfriskande dopp i den intilliggande sjön.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

Innan söndagens kvällsmöte intervjuades Swami Paramadvaiti av en journalist på en lokaltidning, vilket följande dag resulterade i en artikel om den kringresande munken.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

Kvällsmötet hölls inne i Huskvarna i Nimai Sankirtan Ashram ett möte som var välbesökt. Stämningen var hög och prasadam välsmakande.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

På måndagen samlades vi till ett likaledes välbesökt möte i Jönköping på Bhakti Yoga & Meditation center, tillsammans med Swami Paramadvaiti och hans gudbror Raivata prabhu. Intressant och uppskattat föredrag med efterföljande frågor och servering av god prasadam.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

Den sista kvällen i Jönköping hölls ett offentligt möte i teaterlokalen på Tändsticksområdet. Många nöjda besökare fick svar på sina funderingar och några gav uppskattande ord om kvällens möte och den filosofi som där presenterades.

Onsdagen kom, och det var dags att dra vidare upp mot Stockholm för den avslutande delen av Guru Maharajas besök i Sverige.

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

På vägen mellan Jönköping och Stockholm stannade sällskapet för att besöka Guru Maharajas gudbröder på Almviks gård utanför Södertälje. Det blev ett glatt återseende, och man tog darshan av de sköna gudsgestalterna i templet Sri Pancatattva innan det bjöds på en välsmakande prasadam.

I Stockholm samlades gruppen sedan tillsammans med några andra inbjudna hos Bhakta-Gustav i Gamla Stan. En gemytlig sammankomst med föredrag, sång och prasadam innan Guru Maharaj och några av de hängivna gick ut på ett harinam i det närliggande området

B.A. Paramadvaiti Swami i Sverige

Och snart var det torsdag, och veckan tillsammans med Guru Maharaj och de hängivna i vår Vrindafamilj var till ända. Vi ser alla fram emot att komma samman igen för att sjunga, dansa, lyssna och får glädjas med varandra och vår älskade andlige mästare, som delade med sig till oss av sin visdom och överflödande inspiration och andliga kärlek.

Vi hoppas att många flera ska få möjlighet att träffa vår Guru Maharaj nästa gång han kommer till Sverige. Mer information om ett sådant besök kommer att lämnas på denna vår hemsida senare, när datum är bestämt.

All ära till Sri Sri Guru och Gauranga!

Till er tjänst,
Manah Siksa Devi dasi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare