Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Sri Balarama

Modern är hemmets gudinna

- Brev till mödrarna -

av Sripad Atulananda Acarya

"Vi vill inte ge samhället bara hjärna, utan också hjärta."

Nu i Kali yuga, missämjans tidsålder, såras och förolämpas kvinnan mer än någonsin. Hennes ställning som mor har nästan gått förlorad och den har kommit att begränsas till rollen som sekreterare eller som ett sinnets njutningsobjekt. När kvinnan inte respekteras och vördas som mor eller som framtida mamma, degraderas samhället och alla blir som djur.

I den här tidsåldern har folk inte så mycket intelligens, och istället för att överlämna oss i händerna på heliga personer, överlämnar vi oss i händerna på skamliga typer som bara vill exploatera och bedra oss. Kvinnan är ett exempel på detta. De låter sig kontrolleras av män genom deras mode, arbeten, konst, etc. Allt detta är en stor bluff för att skända kvinnans värdighet. I hennes roll som mor bör hon sätta goda barn till världen och så bevara samhällets renhet. Moderskärleken är fundamental för den psykoemotionella utvecklingen hos barnen. Ingen kan ersätta en mor, och därför heter det: Det finns bara en mor. Män kan producera flygplan och datorer, men kvinnorna producerar männen, och därför är hennes tjänst till samhället den allra viktigaste.

Med grunden i sastra, den vediska vishetslitteraturen, kan vi vetenskapligt studera hur en mor bör vara. I den vediska kulturen ser man henne som hemmets gudom. Moderns kärlek visar sig på så enkla områden som att laga mat, städa hemmet, etc. Men hemmet är Krishnas och familjens tempel. Allt måste vara heligt, allt måste offras till Herren. Också familjen. Moderns kärlek när hon lagar mat är något grundläggande. Kärleken är något som genomsyrar allt, något man känner, något som påverkar vårt undermedvetna. I Indien är det så att den som vill göra andliga framsteg, inte äter vad någon främling lagat till; man måste känna till personens karaktär. Det är inte nog att maten är vegetarisk, utan mentaliteten, med vilken maten lagas, är fundamental. Fördenskull är moderns roll oersättlig och fundamental. För modern bär med sig den viktigaste beståndsdelen, nämligen kärleken. Det är dessutom moderns plikt. Hon bör inte laga mat medan hon tittar på TV eller tänka att hon förslösar sin tid eller att barnen har förstört hennes liv, eller något sådant.

Mödrarna får inte glömma att de alltid har en liten pojke i familjen, en liten som kallas Gopal. Moderns arbete är att skapa en kärlekens atmosfär i hemmet. Mahaprabhu sa: "Ett hem utan hustru har ingen anledning att finnas." Det är hustrun som gör huset till ett hem, och hem betyder värme. Därifrån kommer ordet, från elden som tänds i spisen för att skydda mot väder och vind, elden som alla vill vara nära. (Hem på spanska heter hogar, och ordet betyder också eldstad. [Översättarens anmärkning].) När mannen kommer hem från sitt arbete, vill han ha något sådant från de sina. På det viset finns en naturlig, förtjusande och mystisk harmoni. Att tala om detta idag kan te sig som en dröm, nästan som poesin i Alice i Underlandet, men förr i världen var detta den vanliga normen. Nu, genom tidsålderns inflytande, ser familjen mer och mer hotad ut, och detta på grund av att man ser mindre av moderns roll. Det är inget att förvånas över att detta sker i ett samhälle där man över lag ser mindre av kärleken. Därför finns det så lite intresse för hängivenhet till Gud; därför är denna värdiga och gudomliga position hotad, och mödrarna måste bli medvetna och försvara sin integritet. Moderns tjänst är gudomlig, för den mänskliga födelsen är gudomlig när livet kan helgas åt Gud. Detta är yoga, och detta är vår plikt, att knyta samman hela existensen med Herren.

Med dessa ord ber jag er mödrar att ta er plikt i transcendental tjänst på allra största allvar. Att ni förenas och sköter den plats som Mahaprabhu har gett er för att predika och lindra för miljontals mödrar som dagligen faller offer för demoniska experter som kontrakterar dem för smutsiga arbeten i ett materialistiskt samhälle. Tusentals går dagligen till fruktansvärda abortkliniker, och sedan sminkar de sig för att låtsas att allt är toppen.

Vi vill inte ge samhället bara hjärna, utan också hjärta. Hjärnan är till för att tjäna hjärtat. Därför står vaisnaverna över brahminerna. Krishna vill sysselsätta Sina hängivna i hängiven och krävande tjänst, där vi måste sysselsätta hela vårt sinne, vår kropp, intelligens och hela vårt hjärta. Vi har inte kommit för att leva ett enkelt liv i lättja. Att bilda familj är ett titaniskt jobb, än mer när man omges av omoraliska materialister. Fördenskull, förbli enade, glöm inte att Kali splittrar oss och får oss att hata. Den som verkligen sjunger Guds namn kan bara känna kärlek för andra. Hon kan bara känna själarnas förening i den stora transcendentala familjen.

Gör program för barnen, utveckla ateljer för mödrar så att det finns sysselsättning för dem, så att det finns en plats för dem. Utvidga tjänsten till deras hem, lär dem laga mat, att göra rent, och att ha Krishna i centrum. För Krishnamedvetandet är inte bara att sjunga mantran och vara i templet. Krishna säger att "det är konsten i alla aktiviteter". Lär ut denna konst till mödrarna som är frustrerade i sina hem, som känner att deras liv är begränsade till elementära och innehållslösa saker; lär dem processen att uppnå perfektion genom dessa uppgifter som själva gopierna förverkligar i den andliga världen.

Männen gör ingenting som är viktigare, den enda skillnaden är att de betalar för dumheterna som de gör, det är allt. Mannens arbete har inte den tjusning som kvinnans arbete har, såvida han inte också är en expert på att offra det till Krishna. Var lyckliga, tjänande, intelligenta och välönskande mödrar av ett samhälle som behöver er. Förverkliga sjungandet av Namnet. Känn Krishna i era hjärtan, offra er mat med hängivenhet och gör en liten artik till er gudsgestalt. Se hur allt förändras. Gör det, och ni ska se att det finns ett oändligt djup i alla livets handlingar, alltid när de är offrade till Sri Krishna.

Handla alltid med stor beslutsamhet och tro. Glöm inte att vi har den stora lyckan att vara inbjudna till detta högre liv, i tjänst till de heliga vaisnaverna.

Atulananda das

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare