Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


HEMLIGHETEN

Det berättas att det i Indien fanns en mycket rik kung som var känd för att vara likgiltig för materiella rikedomar och djupt religiös, något som var mycket ovanligt för en person av hans sort. Inför denna situation och driven av nyfikenhet, ville en av hans undersåtar undersöka härskarens hemlighet med att inte bedåras av guld, smycken och den exklusiva lyx som karakteriserade adeln på den tiden. Så snart de hälsat på varandra enligt alla regler, frågade mannen:

- Ers Majestät, vad är hemligheten för att odla det andliga livet mitt ibland all denna rikedom? Kungen svarade:

- Jag ska avslöja det för dig, ifall du färdas genom mitt slott för att förstå storleken på min rikedom. Men ta med dig ett stearinljus. Om det slocknar, blir du diskvalificerad.

När han avlutat sin vandring genom slottet, frågade kungen:

- Vad tycker du om mina rikedomar? Mannen svarade:

- Jag såg ingenting. Det enda jag bekymrade mig om var att inte lågan skulle slockna. Kungen sa:

-Det är det som är hemligheten. Jag är så upptagen med att hålla min inre låga vid liv, att jag inte intresserar mig av rikedomarna utanför.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare