Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

DE HELIGA NAMNEN

-- Från chatten på Hotline med Guru Maharaj i Berlin, söndagen 22 augusti, 2004.

Mina kära hängivna, all ära till Srila Prabhupada. All ära till de förkunnande hängivna som har så stor kärlek och som står emot så mycket störningar och oro i mayas värld. Härifrån Europa kan jag rapportera att det varje dag visar sig nya möjligheter att predika. Det är verkligen den största gåvan från Srila Prabhupada som gav oss något så vackert, att fälten för tjänst aldrig kommer att upphöra. Du behöver bara öppna munnen och tala om Krishna, och att du kommer hela tiden att erbjudas att fortsätta tala och sjunga.

Vi har ett fält för tjänst i hela världen. Om du vill resa kan du predika i en by varje dag. Men givetvis, om du lyckas öppna ett center eller hitta människor som är mycket intresserade, då måste du komma tillbaka till samma plats, för Krishnamedvetande betyder att bry sig om och att utveckla relationer mellan hjärtan. Mina erfarenheter i detta avseende har varit så fina. Under vårt besök i Barcelona, under bara några få dagar, blev vi inbjudna att predika, och det var en mycket lyckosam atmosfär.

Där människor får höra om Srila Prabhupada, blir allt mycket lyckosamt. Srila Prabhupada och Sri Krishna är den påverkan som kan göra ett ogynnsamt ögonblick gynnsamt, helt enkelt genom sina namn. För är det till och med så att man, genom att komma ihåg dessa namn i dödsögonblicket, förflyttas till den andliga världen.

Tänker man på att man genom att sjunga de heliga namnen, har gemenskap med Gudomens Högsta Personlighet, finns den många goda skäl att börja dagen med att sjunga. Och om du ber Herren att få vara ett redskap för Hans kärlek, då kan du be den bönen om igen varje dag när du börjar sjunga. Och för att vi aldrig ska glömma vikten av relationen med Krishna, påminner oss maha-mantrat om detta dagligen och för oss i kontakt med den absoluta stämningen. Vid initieringen lovar man att dagligen be Krishna om denna eviga tjänst, och när vi tar våra japas på morgonen, kan denna påminnelse göra att allt blir till något heligt för oss.

Att sjunga Herrens Heliga Namn är att dagligen besöka Gudomens Högsta Personlighet, och du kan staka ut hela din existens. Du kan be till Krishna om vad du vill göra för Honom, avslöja för Honom vad du har i sinnet, och be Honom om en smäll om det skulle behövas för tillrättavisning. Och framförallt - tacka Honom för allt som Han har gjort för dig. Du kan också be om nåden att hjälpa andra, att ha entusiasm för tjänsten, och om kraft att uthärda prövningar.

Sjungandet av de Heliga Namnen är en meditation som ger oss något som yogierna måste genomgå mycken självtukt för att kunna erhålla. Så greppa din japa med entusiasm varje morgon och klargör din relation med den Högste Herren. På så sätt kommer du inte att förlora den andliga styrkan - det heliga beskyddandet som vi alla behöver. Detta är också anledningen till varför vi borde förkunna sjungandet av de Heliga namnen för alla. För med så många ledsamheter hos mänskligheten, måste ett möte med Gudomens Högsta Personlighet vara det mest uppseendeväckande som kan hända en människa.

Självklart, Översjälen finns där och talar till var och en genom den inre rösten, men genom sjungandet av de Heliga Namnen är du också överens om att tala med Honom. Du ropar också på Honom för att hjälpa dig, och det är detta som är den stora skillnaden. För om du slår ett telefonnummer till någon, och denna person inte säger något när har lyfter på luren, så ter det sig något märkligt och är störande. Och när man tänker att maha-mantrat är telefonen till Gud, skulle det vara underbart om du är väl medveten om vad du önskar av relationen med Honom; om man är redo att tjäna Honom med hela ditt hjärta eller om du bara söker Gud för att han ska ge dig saker som du saknar, som om han vore en springpojke som du befaller.

De allra flesta här i världen vill bara be Gud om saker för deras materiella planer, men tack vare gemenskapen med Srila Prabhupada, har något annat hänt med oss, som till exempel att tjäna Honom ovillkorligt och endast längta efter ren kärlek till Honom. Bönen och meditationen på det Heliga Namnet är i sig själv renande. Det är en imponerande rening, som till och med kan ta bort den negativa påverkan som vi har. Som Druva Maharaj sa, att han sökte ett trasigt glas, men fann en dyrbar juvel.

Allt vi kan göra för att föra meditationen av de Heliga Namnen till alla själar, är definitivt en välsignelse för oss och för alla som tar emot detta budskap, även om de inte sjunger. Bara genom att ha tagit emot budskapet om att de borde sjunga, har redan det mest lyckosamma skett i deras liv. Jag hoppas dessa ord uppmuntrar er alla att bli budbärare av Krishnas Heliga Namn varsomhelst. Det Heliga Namnet kommer att bringa omedelbar glädje till dem som sjunger, och kommer att göra slut på alla sorger som vi måst lida genom vår okunnighet. All annan förkunnelse och andra kontakter har som resultat eller mål att människor önskar personlig kontakt med Herren Krishna genom sjungandet av de Heliga Namnen. Och budbärarna av de Heliga Namnen är de viktigaste själarna och vi måste vara försiktiga så vi inte förolämpar dem eller får dem att må dåligt, för den första försyndelsen mot det Heliga Namnet är just detta, att förolämpa dem som vigt sitt liv åt att förkunna den andliga kärlekens budskap. Att uppmuntra hela världen att sjunga Hare Krishna är den allra vackraste av sysselsättningar.

Förutom detta, är det också viktigt att skapa en atmosfär så att de som sjunger Guds Namn, inte blir modfällda. Jag känner stor lust att stanna hos er permanent, jag menar med var och en av er på era respektive platser. Jag känner mig väldigt inspirerad till det. Att ägna sig åt en stad, ett folk och deras behov, tycks för mig vara en stor välsignelse. Men för somliga av oss, som jag själv, låter oss vår karma springa runt, runt, runt, medan för somliga av er ger det nåden att stanna, stanna och stanna kvar. Men om vi arbetar fint tillsammans, kan vi lyckas få många människor att sjunga de Heliga Namnen och många fler själar, vilkas kroppar smakat prasadam, och på så sätt kommer vårt liv att få en stor nåd.

Alltid er välönskare,
Swami B.A. Paramadvaiti

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare