Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


FESTIVAL I GÖTEBORG

Än en gång får vi besök av vår käre andlige läromästare, Srila B.A. Paramadvaiti Swami. Senast han besökte Sverige var i november förra året, och nu har vi åter förmånen att få träffa honom och lyssna till hans visdom och kärleksfulla budskap. Under fem dagar, 17-22 augusti, kommer han att ge föredrag, svara på frågor och inspirera till ett rikt andligt liv under ansvar.

Det är de hängivna i vår familj i Göteborg som arrangerar denna festival, och många lockas hit från när och fjärran för att dela glädjen och gemenskapen. Sammankomsterna kommer att äga rum både inne i centrala Göteborg, bl. a. i Nimaihuset (Underåsgatan 24), och ute på det natursköna Imlitala gård i Fjärås, Kungsbacka.

Nimaihuset i Göteborg

Imlitala gård, Frärås

För program och mer information, besök www.nimai.info och http://nimaihuset.blogspot.com eller kontakta arrangörerna via e-post:nimai.arts@gmail.com eller på telefon: 031 - 405 108. Mobil: 073 800 32 87.

Till er tjänst,
Manah Siksa Devi dasi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare