Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Fredsformeln


Mitt under antikrigsprotesterna i slutet av 1966, gav Srila Prabhupada ut ett duplicerat flygblad (bland de allra första av hans publikationer i Amerika) från hans lilla skyltfönster-tempel på 2nd avenue i New York. Srila Prabhupadas efterföljare och sympatisörer delade ut detta flygblad bland tusenden på New Yorks gator, och senare också i San Fransico, Montreal och andra städer. Hans fredsformel var ett helt nytt sätt att närma sig frågan om krigsmotstånd, och för tusentals amerikaner stod det för den perfekta lösningen.

"Den moderna civilisationens stora misstag är att inkräkta på andras egendomar som om de vore ens egna och att därigenom skapa en onödig störning av naturens lagar. Dessa lagar är väldigt kraftfulla. Ingen levande varelse kan kränka dem. Endast den som är Krishnamedveten kan lätt övervinna skärpan i naturens lag och så bli lycklig och fredlig i världen.

Liksom en stat är skyddad av lag och ordning, så är också universum, i vilket denna jord endast är ett obetydligt fragment, skyddat av naturens lagar. Denna materiella natur är en av Guds olika krafter, som är den ytterste ägaren till allt som finns. Denna jord är därför Guds egendom, men vi - de levande varelserna - särskilt de så kallade civiliserade människorna, gör anspråk på Guds egendom som vår egen, både i ett individuellt och i ett kollektivt falskt avseende. Om du vill ha fred, måste du göra dig av med denna falska föreställning från ditt sinne och från världen. Detta falska anspråk hos den mänskliga rasen på jorden är delvis eller helt orsaken till all störning av freden på jorden.

Dumma såkallade civiliserade människor kräver äganderätt på Guds egendom för de har blivit gudlösa. Du kan inte bli lycklig och fredlig i ett gudlöst samhälle. I Bhagavad-Gita sägen Herren Krishna att hans är den rättmätige njutaren av alla de levande varelsernas handlingar, att Han är den Högste Herren i alla universa, och att Han är alla varelsers välönskande vän. Det är frst när människorna i världen känner denna fredsformel, som fred kommer att råda.

Ifall du överhuvudtaget önskar fred, måste du därför ändra ditt medvetande till Krishnamedvetande, både individuellt och kollektivt, genom den enkla processen att sjunga Guds heliga namn. Detta är standard och en känd process för att uppnå fred i världen. Därför rekommenderar vi alla att bli Krishnamedvetna genom att sjunga Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Detta är praktiskt, enkelt och upphöjt. För fyrahundraåttio år sedan introducerades denna formel i Indien av Herren Sri Caitanya, och nu finns den i ditt land. Ta till dig denna process av att sjunga som beskrivits här ovan, inse din position genom att läsa Bhagavad-Gita Som Den Är och återupprätta din förlorade relation med Krishna, Gud. Fred och framgång kommer omgående att bli resultatet runt om i världen."

- A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada -

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare