Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Fanatism eller blind lydnad

FRÅGA: Måste allt som gurun säger tolereras fullständigt utan invändningar, eller har man som lärjunge rätt att fundera på instruktionen och se den ur ens egen synvinkel eller handla i blind tro som skulle kunna göra en till en fanatiker i stil med talibanerna.

Tacksam för svar.


SVAR: Denna fråga kan sammanfattningsvis kunna besvaras med att man aldrig bör handla fanatiskt och aldrig blint följa instruktioner. Om någon följer blint är det för att han inte lyssnar till de goda skäl som gurun ger. Om han följer på ett fanatiskt vis är det för att han inte förstår, inte för att gurun går med på denna attityd.

Guru betyder den vän som känner mitt väl bättre än jag själv. Han vet bättre vad som är bäst för mig. Det är som att gå till doktorn, man måste göra som han säger. Givetvis kan man be gurun at förklara sitt beslut eller sin åsikt, det är inget problem. Det var detta som Sri Arjuna gjorde med Sri Krishna. Sri Krishna i form a Guru, gav Sina instruktioner, men Arjuna följde dem inte genast utan att först förklara sina tvivel och uppfattningar. Till sist övertygades han och där så kämpade han. I fall Guru och lärjunge inte är överens, är det bättre för lärjungen att lyda sin gurus order och försöka göra honom nöjd. Om gurun är välsituerad bör man följa honom efter bästa förmåga, men om gurun har avvikit, kan Krishna få honom att se Sin uppriktige hängivne, som det hände med Bali Maharaj. å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att överlåtelsen till Sri Guru är en väldigt speciell välsignelse från Sri Krishna. Den hängivne som är mest överlåten är faktiskt inte den som är fanatisk, utan den som är i harmoni med gurun. Den mest överlåtne hängivne är den som känner sin gurus upplysning. När gurun talar, blir lärjungen omedelbart upplyst. Det är inte så att han fanatiskt följer, det är inte möjligt, för gurun är inte fanatisk; han är en upplysare, och fördenskull kan de inte vara fanatiska efterföljare. De mest överlåtna lärjungarna är de som bäst förstår sin gurus önskan och gudomliga inspiration. De vibrerar på samma sätt som deras guru, de känner samma sak. Det kan tyckas blint från deras del, men så är det inte. De är som guruns själva kropp; de ser med samma ögon som gurun. Om ajnana-timirandasya...

De fanatiska lärjungarna är nybörjarna, men detta är också en naturlig etapp. Sridhar Maharaj säger att om gurun skriver något som skiljer sig från lexikonet, kommer nybörjaren att tro att lexikonet har fel, men den mognare lärjungen kan se att hans guru har misstagit sig men att det inte är vare sig ett allvarligt eller viktigt fel. Att följa en guru trots något misstag han kan begå, är ett prov på trohet och kärlek från lärjungens sida, för fel eller inte fel är inte det som är det viktiga, utan det är avsiktens renhet. De första dagarna i kriget vid Kuruksetra, höll pandaverna på att förlora, men detta störde inte Arjunas tro. Det förödande regnet som Indra sände över Vrindavan, påverkade inte heller de hängivnas tro. I båda fall kunde de hängivna ha tvivlat på Krishnas makt, men det gjorde de inte. På samma sätt, om gurun i något ögonblick tar fel, påverkar det inte tron hos den mognare lärjungen, givetvis under förutsättning att inte felet är en avvikelse.

I grund och botten är det så att tro på gurun är tro på Krishna, för gurun representerar Krishna. Om någon har en fast tro på en guru som är en Herrens rene hängivne, måste han betraktas som en mycket lycklig själ, och Krishna själv bekräftar ytterligare denna tro, att den kommer att bli anledning till en framgångsrik tro. Å andra sidan har vi sett att avundsjuka och materialistiska människor slutar tjäna en äkta guru för att återvända till vägen av samsara eller för att följa en guru som är bedragare. I detta fall säger den femte sången av Srimad Bhagavatam att ap-lärjungar söker en guru som är lik dem själva och lämnar sin genuine guru. En fanatisk lärjunge är egentligen inte en lärjunge, för lärjungen i sin tur är en representant för sin guru, och som sådan kan han aldrig vara fanatisk.

Ibland är det också så att de som följer blint, gör det för att de är naiva personer. Som Krishna säger i Bhagavad-gita; att de vanliga människorna följer i spåren av de stora männen och att vadhelst för regler som dessa sätter, så följer de andra i enlighet därmed. Om detta är fallet, kan de inte kritiseras; de har haft turen att träffa en äkta guru som inte kommer att missbruka deras oskuld utan som uppmuntrar dem i tjänsten till Krishna.

Men om någon tvivlar på sin gurus order, kan han utan tvivel fråga honom på ett ödmjukt sätt med önskan att tjäna, och på det viset, när hans tvivel skingrats, kommer han att kunna tjäna honom med full beslutsamhet, såsom Arjuna visade.

Haribol. Jag hoppas att detta svar kunde bringa ljus över din fråga.

Vaisnava-dasanudas,
Atulananda das.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare