Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

EKADASI


Vad är Ekadasi?

Sanskritordet Ekadasi betyder bokstavligen elva. Ekadasi är den elfte av de 15 dagarna i mån-månaden. I en av månens månader (som kallas den ljusa månaden), växer månen från ny- till fullmåne, och följande mån-månad (som kallas den mörka månaden) avtar den från fullmåne till nedan. Alltså är det i varje kalendermånad (sol-månad) två Ekadasier; den ljusa Ekadasi som inträffar på den elfte dagen av den växande månen, och den mörka Ekadasi som inträffar den elfte dagen av den avtagande månen. Det rekommenderas att alla Vaisnaver bör fasta på denna dag, Ekadasi. Sådan självtukt kommer att vara mycket gynnsamt för deras andliga liv.

Ursprunget till Ekadasi

I Padma Puranas 14.e kapitel, förklarar Srila Vyasadeva ursprunget till Ekadasi för Sage Jaimini på detta vis.

I den materiella skapelsens början, skapade den Högste Herren, i syfte att straffa de syndfulla människorna, en personlighet vars form var förkroppsligandet av synden (Papapurusha). De olika lemmarna hos denna personlighet var konstruerade av de olika syndfulla gärningarna. För att kontrollera Papapurusha, kom personligheten, som är känd som Yamaraja, att skapas tillsammans med de helvetiska planetsystemen. Dessa levande varelser som är väldigt syndfulla skickas efter döden till Yamaraja, som i sin tur, i enlighet med deras gärningar, skickar dem till en helvetisk region för att lida.

De levande varelserna, i enlighet med deras karmiska handlingar, börjar då njuta eller lida. När Han såg så många själar lida under de helvetiska villkoren, började den barmhärtige Herren att tycka synd om dem. För att hjälpa dem manifesterade han från Sin egen form gudsgestalten från måndagen Ekadasi. Därför är Ekadasi personifieringen av löftet att fasta på mån-månadens elfte dag. Fördenskull är Ekadasi precis samma form som den Högste Herren Vishnu. Sri Ekadasi är den absolut frommaste av handlingar och står överst bland alla högtidliga löften.

Sedan började de olika syndfulla levande varelserna att högtidlighålla löftet om Ekadasi och upphöjdes då snabbt till Vaikuntha-boningen. Genom att följa uppstigningen av Sri Ekadasi, såg Papapurusha (den personifierade synden) gradvis att hans egen existens var hotad. Han närmade sig Herren Vishnu och bad: "O Herre, jag är din skapade avkomma, och det var genom mig som du ville att de mycket syndfulla levande varelserna skulle få bedrövelse. Men nu, genom Sri Ekadasis inflytande, har jag blivit nästan helt förstörd. Var så vänlig och rädda mig från fruktan för Ekadasi. Inget slag av from handling kan binda mig. Men endast Ekadasi, som är Din egen manifesterade form, kan hejda mig. O min Mästare! Jag är en produkt av Din skapelse, så var så vänlig och sänd mig någonstans där jag kan uppehålla mig utan att frukta."

Efter detta, genom att observera Papapurushas tillstånd, började Herren Vishnu att tala så: " O Papapurusha! Res dig upp! Klaga inte mer. Lyssna bara, och jag ska säga dig var du kan vistas under Ekadasis lyckosamma mån-dag. På Ekadasidagen, som är en välgörare i de tre världarna, kan du ta din tillflykt hos livsmedel i form av spannmål. Det finns ingen anledning för dig att oroa dig för detta längre, för Min gestalt som Sri Ekadasi Devi ska inte längre hindra dig." Efter att ha gett denna väg till Papapurusha, försvann den Högste Herren Vishnu och Papapurusha återgick till att utföra sina egna gärningar. I enlighet med Herren Vishnus instruktioner, tar all sorts syndfulla handlingar som finns i den materiella världen, plats i denna typ av livsmedel (spannmål) under Ekadasi. De personer som menar allvar med den ultimata nyttan för själen, äter därför inte spannmål på Ekadasidagen.

Att iaktta Ekadasi

All vedisk litteratur rekommenderar alltså fullständig fasta på Ekadasidagen (utan att dricka vatten). Alla, oavsett varnashrama, kön eller andra materiella avseenden, rekommenderas att fasta denna dag för att göra andliga framsteg.

För dem som inte kan genomföra denna självtukt av fullständig fasta, rekommenderas det att man kan följa Ekadasi genom att äta en eller två gånger per dag. Man bör emellertid inte under några omständigheter äta spannmål i någon form under denna dag.

I Caitanya Caritamrta Adi 15.9-11, ges följande berättelse om Herrens lekar: En dag föll Herren Caitanya Mahaprabhu ner till fötterna för Sin mor och bad henne att av godhet ge Honom en sak. Hans mor svarade: "Min käre son, jag ska ge Dig vadhelst Du ber mig om." Då sa Herren: "Min kära mor, snälla, ät inte spannmål på Ekadasidagen". Moder Saci sa: "Det du har sagt är mycket fint. Jag ska inte äta spannmål på Ekadasi." Från den dagen började hon iaktta fasta på Ekadasi.

Hängiven tjänst på Ekadasi

Ekadasi med alla dess fördelar, bör förstås som något som finns som stöd för det som är det yttersta målet för varje levande varelse, nämligen hängiven tjänst till Herren. Genom Herrens nåd, har denna dag blivit oerhört gynnsam för utförandet av hängiven tjänst. Befriad från så mycket syndfulla önskningar, kan en hängiven utföra oförfalskad hängiven tjänst och ta emot Herrens nåd.

Så för de hängivna är fasta på Ekadasi ett redskap för att göra framsteg på denna väg av sadhana-bhakti. Fasteprocessen är renande för medvetandet, och det befriar den hängivne från så många materiella hänsynstaganden. Eftersom hängiven tjänst som utförs på denna dag, är flera gånger effektivare, tycker de hängivna om att engagera sig själva så mycket de kan genom att chantande, kirtan, samtal om Herrens lekar och genom andra former av hängiven tjänst. Srila Prabhupada rekommenderade att de hängivna skulle försöka chanta åtminstone tjugofem rundor denna dag, läsa om Herrens lekar och minska så mycket som möjligt materiella göromål. Srila Prabhupada gjorde emellertid några eftergifter för de hängivna som redan på heltid är engagerade i aktiv tjänst för Herren med bokdistribution, förkunnelse, etc., som till exempel att äta och dricka så länge födan inte innehåller spannmål.

I Brahma-vaivarta Purana sägs att den som iakttar fasta på Ekadasidagen, blir fri från all sorts syndfulla reaktioner och gör framsteg i andligt liv. Grundprincipen är inte bara att fasta, utan att öka sin tro och kärlek för Govinda, eller Krishna. Det verkliga skälet för att iaktta fasta på Ekadasi är att minimera kroppens krav och att ägna vår tid till att tjäna Herren genom att chanta eller utföra liknande tjänst. Det bästa man kan göra på fastedagar är att minnas Govindas lekar och att oavbrutet höra Hans heliga namn.

Att bryta fastan

Om du har iakttagit fullständig fasta, även utan vatten, behöver du inte bryta fastan med spannmål, du kan bryta med caranamrta eller frukt. Men om du har iakttagit Ekadasi genom att äta frukt, grönsaker och liknande, bör det brytas följande dag med spannmål vid den tid som anges i kalendern.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare