Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Att tillintetgöra egot och sina fel

- av Gurudeva Atulananda Acarya -


Det andliga livets innersta väsen är att utveckla ödmjukhet. Materiellt liv är ett liv i själviskhet, men vi vill istället vara vara tjänare. Det är mycket bra att lägga märke till sina fel och att inte begränsa sig genom att skylla på andra. Självklart, eftersom vi alla har fel och brister, bidrar var och en till att skapa en omgivning som inte är så idealisk. Men vi bör se all olycka, alla motgångar, som något vi bär med oss genom vårt karma. Och lidandet renar oss, lidandet är elden som bränner våra gamla synder.

Man måste alltid anstränga sig att handla gott och på en transcendental nivå, från vilken alla är våra välönskande vänner. Vi måste kämpa för att vårt medvetande inte faller ner i tvåfalden av vänner och fiender. Det är bara sinnet eller vårt ego som är vår fiende. Mina "fiender" kommer för att befria mig från mina gamla synder. Det är inte alltid lätt, men vi kommer inte ifrån att det är så det är. Jesus sa: "älska din ovän, bed för den som förföljer dig, välsigna den som förbannar dig". För till och med den vanligaste bland människor är sina vänners vän, så det är inget särskilt med det.

En sak är också säker: Umgänget med njutningslystna materialister får oss att vackla, och därför råder Herren Caitanya oss att undvika sånt umgänge. Maya kommer inte att lämna oss ifred någon längre tid och man måste lära sig att uthärda det. Vi måste leva i ljuset av den intelligens som Krishna gett oss.

Atulananda Acarya

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare