Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Detaljernas betydelse

- av B.A. Paramadvaiti Swami -


I sökandet efter sanningen är detaljerna i livet av stor vikt. Dagligen begår vi fel som tycks bli en del av vårt liv, men sällan analyserar vi den skada som det orsakar. Lögner är ett exempel på detta. Hur mycket påverkar de inte mitt andliga liv? Vilket inflytande har de på mina tankar, känslor och mitt dagliga liv? Kommer konsekvensen av att man ljuger att ha någon avsevärd betydelse?

Ett annat exempel är användningen av kommersiella produkter. Innan vi köper en vara, frågar vi oss då om den varit testad på djur? Eller hur mycket våld och lidande som finns med i tillverkingsprocessen? Hur många djur behandlades illa för att du skulle kunna använda produkten? Det är denna typ av viktiga detaljer som jag refererar till.

Livet är summan av många detaljer, och var och en av dem är mycket betydelsefull. Vi kan inte ytligt och likgiltigt passera inför någon situation. Den vediska visdomen bjuder oss att vara noggranna i och medvetna om allt vad vi gör. Detaljerna är vad som hjälper oss att göra framsteg, eller så distraherar de oss så att vi till och med begår misstag. Därför kan jag påstå att det är just detaljerna som gör att något fungerar eller inte fungerar.

För andlig utveckling bör du försöka vara väldigt mån om detaljerna, eftersom varsamhet och hängivenhet leder till framgång i allt vi företar oss och i alla relationer som vi har.

Min andlige mästare tränade mig i läran om detaljerna. Han ägde mycket vishet så att han kunde uppfatta var vi gjorde fel och så läxa upp oss med mildhet. Den som är detaljerad är välövertänkt, den som är välövertänkt handlar med måtta, och den som handlar måttfullt vet hur man lever ett liv under ansvar.

Med stor kärlek,
Swami B.A. Paramadvaiti

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare