Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Öppet brev till president Bush

Efter terrorattacken den 11 september 2001


Käre herr President.

Tiden har kommit, när var och en av oss på denna planet, på djupet borde fundera över meningen med fred i våra hjärtan. Allteftersom dagarna går, kommer du och ditt departement att ha möjligheten att se över vad som är bäst för ditt folk och för hela världen. Tänk bara på hur miljontals barn, unga människor, kvinnor, gamla, och arbetare runtom i världen, söker lycka. Den senaste händelsen i New York, slog sönder detta hopp för varje levande varelse. Det ligger i dina händer att hitta det bästa svaret för människornas gråt. Du, bättre än någon annan på den här planeten, skulle vara den person som kan bringa fred och ljus i hela världen, snarare än fångas i en märklig stil som inte överensstämmer med vår västerländska civilisation och de tider vi lever i.

Herr President, låt oss tänka efter en stund. Den ofantliga ödeläggelsen i New York och Washington, som orsakades av några få individer, eller också kan ha planerats av några hundratal personer, påverkade livet för många tusen. Det finns verkligen inget sätt för att tillfoga lidanden som är proportionella för de människor som orsakade dessa skändliga attacker. Även om du fångar dem, hur skulle de kunna betala för det lidande som de har åstadkommit? Men om försöket att straffa, kommer att såra även en oskyldig, kommer det att vara precis lika illa som det som hände i New York.

Även i ett sådant smärtsamt ögonblick, borde vi reflektera över vad man kan lära sig något av varje situation. Jag talar om hur Gud, eller Moder Jord, inte är särskilt nöjd med oss. Det krävs ödmjukhet och ett självkritiskt närmande, för att bli i stånd att få insikt under besvärliga tider. Att enbart anklaga det, den kristna stilen, på djävulen, på terroristen, eller på bristande säkerhet, eller någon annan yttre faktor, kommer inte att vara särskilt fruktsamt. Alla katastrofer i den här världen, väcker inom oss alla en känsla av hopplöshet.

Döden själv försätter var och en av oss i hjälplöshet, gång på gång. Men det finns vägledning för mänskligheten: i förståelsen att varje handling medför en särskild återverkan. Vi hinduer kallar det för karma-lagen, och de Kristna kallar det "Vad man sår, får man skörda".

Vad kan vara finare för hela världen, än om du och din personal vid denna punkt, gör en verklig förpliktelse att följa de kristna principerna om kärlek och förlåtelse mot dem som drivs av hat (inte inkluderat de som faktiskt begick dessa brott)? Samtidigt skulle regeringen fara väl av en försiktig återblick på sin policy. Som vi alla vet, orsakar ofta politiska beslut i denna värld, många och ofta orättvisa lidanden och död för många oskyldiga människor. Sådana situationer kommer obönhörligt att leda till någon reaktion.

Låt mig citera ett uttalande av Leo Tolstoy: "Så länge som det finns slakthus, kommer det att finnas slagfält." I mitt brinnande hopp för en bättre värld, ett lyckligare och friskare Amerika, överlämnar jag ödmjukast dessa tankar till dig vid detta vägskäl i livet.

Jag sänder också mina kondoleanser och böner för dem som kom att lida i de senaste terrorattackerna.

Med vänliga hälsningar,
B.A. Paramadvaiti Swami
Representant för the Higher Institute for Vedic Studies in South America (Vrindavan.org)

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare