Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

De tio budorden för att använda Internet.

(Internet Yoga, Internet Tao, Internet Dharma)


Följande rekommendationer är menade att tjäna världen och mänskligheten genom att ge riktlinjer för att använda World Wide Web på ett lämpligt vis.

1. WWW, liksom allt annat i den här världen, existerar på grund av den oändlige Herrens nåd, och ska användas på ett lämpligt sätt för att befrämja kärlekens, fredens och upplysningens sak för hela världen.

2. Webben är en plats där informationsmonopolet tagit slut. Alla ideer och presentationer måste gå igenom provet om de innehåller antingen någon inneboende godhet, vishet eller uppriktighet i sökandet efter sanningen. Dokument som speglar författarens tendens att vidare göra sig skyldig till orättvisor och utnyttjande av jorden, människor och djur, diskvalificerar sig själva i detta unika informationsforum.

3. Det har alltid existerat sådant som är dåligt, även utan World Wide Web. För första gången i historien kan nu forskare, sida vid sida med de äldsta tänkarna på den här planeten, studera de senaste vetenskapliga upptäckterna och statistiken om utvecklingen av de sociala fenomenen. Det är en unik möjlighet att separera vetet från agnarna. För att främja den forskningen och att undvika att slösa dyrbar tid, följer här några fingervisningar:

  • Börja din undersökning med att fråga efter den slutliga målsättningen och motivationen av alla dokument.

  • Utveckla din egen värderingsmall allteftersom du gör framsteg.

  • Använd din omdömesförmåga. Vadhelst som är bra för alla kan inte vara helt dåligt.

  • Behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

  • Ta reda på naturen hos lidandets orsak.

  • Undersök meningen med livet i nuet, dess ursprung och vad som händer efter döden.
  • Ta reda på omedelbara förmåner i de nya upptäckterna, deras bidrag och/eller faror sett ur ett framtidsperspektiv.

  • Gör framsteg i ditt sökande genom att eliminera vadhelst som diskvalificerar sig i ljuset av din egen övertygelse, och acceptera allt nytt, positivt, och sant progressivt som du möter.
4. Tänk på att be till den Allsmäktige, den Oändlige som kontrollerar ödet. Kalla honom Gud eller Naturen eller vad ditt hjärta känner. Tänk på Honom för att ledas genom denna oändliga rymd av cyberinformation. Finn den sanna välsignelsen av all sann kärlek. Förlora inte denna mänskliga livsform genom någon sorts exploatering eller i likgiltighet för andras lidande. Tillåt den högsta kärleken styra och att de som älskar denna kärlek blir upptäckta till allas välsignelse.

5. Förbered dig på att vara en del av lösningen och överge samröret med allt som förorsakat fel hos mänskligheten. Förbered dig för att förlåta och ödmjukt dela med dig åt andra vad du själv finner. Sök gemenskap med dem som tänker likadant och älskar sanningen.<

6. Undvik onödiga teman på webben, eller i varje fall när de inte leder till något högre ändamål. Undvik i högsta möjliga grad all form av våld och aggression mot andra. Undvik att förorsaka andra smärta, och undvik även att själv bli sårad genom att låta dig berusas på något sätt. Undvik att bli offer för sinnets betraktelse, avund och girighet. Lär dig att acceptera och tolerera det du inte kan ändra på, bed om styrka att kärleksfullt motsätta dig sådant du inte tycker om, sådant som du faktiskt kan ändra på, och bed också om förmågan att skilja på dessa båda.

7. Försök att praktisera meditation som mantra-meditation genom att sjunga, tänka eller att recitera Guds Heliga Namn. Dessa renar och ger styrka, som det bekräftas i alla religiösa traditioner. Bön är en annan form av meditation.

8. Betrakta det universella brödra- och systraskapet som en gudomlig princip. Alla fördomar mot någon människa eller grupp är helt oacceptabelt när man förstår vad sann Kärlek är.

9. De två könen måste lära sig att kärleksfullt komplettera varandra istället för att slåss om sina rättigheter eller försöka exploatera varandra. I det oändliga befinner sig både Man och Kvinna i perfektionen. Lusten som våldför sig på kärlekens intuition är hinder på vägen mot självförverkligande.

10. Som en farlig tillgänglig drog för de små barnen, erbjuder webben tillträde till många icke önskvärda platser. Detta farliga redskap måste vara vår inspiration för att själva lära oss själva och våra barn att ansvara för våra egna val. Tänk, lyssna, analysera och fatta beslut för sanningen. Detta är ingen lyx, utan ett måste. Om alla människor hade tillgång till att detonera en atombomb, vad skulle då finnas kvar av den här planeten? WWW ger oss en ny era av förebyggande åtgärder som inte funnits tidigare. Arbeta hårt för att använda webben för en korrekt sak. Låt kärleken vara med dig.

Varför talar vi om Internet-Yoga? Yoga är ett ord som betyder "förening med Gud". Att förenas med Gud och överge alla enskilda intressen till den gudomliga viljan, detta är perfekt Yoga. I de vediska skrifterna har olika typer av yoga framställts. Bland dessa finns följande: koncentrationen och självkontrollen in Hatha Yoga, barmhärtighetsgärningar, välgörenhet och ansvarshandlingar som i Karma Yoga, analyserande och eliminering av dualismen och det som inte består som processen i Jńana Yoga. Regler för uppförande och meditation hittar man i Raja Yoga, och frivillig tjänst, bön och hängivet liv i Bhakti Yoga.

Alla dessa typer av yoga hittar sin tillämpning när vi kopplar upp oss mot cyberrymden på Internet. För att nå den sanna lyckan i livet, rekommenderar de vediska skrifterna att man använder allt för tjänst till Gud. Att tjäna för allas lycka är Guds lycka. I detta avseende vill vi inbjuda er att läsa dessa regler om hur man praktiserar yoga i sökandet efter sanningen på webben.

Detta dokument har inspirerats av Sri Caitanya Mahaprabhus läror, avantaren i den nuvarande järnåldern. Herren Caitanya började sin förkunnelse och distribution av den gudomliga kärleken och tjänst till den eviga sanningen redan för 500 år sedan i Bengalen, Indien

Din välönskare,
Swami B.A. Paramadvaiti

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare