Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

BHAKTI ÄR GLÄDJE

- Chat med Guru Maharaj -


Vrindavan, 26 Januari 2003

Hari Bol! Jag är mycket glad att få vara här med er alla. Det är en sak som jag skulle vilja säga er i dag, och det handlar om vikten av att bry sig om dem som står oss nära och att de mår bra. Många gånger i livet, glömmer vi bort de andra och bryr oss bara om oss själva. Vi till och med glömmer dem som står oss närmast, och trots att vi vet att de inte mår bra eller att de har något problem, så bryr vi oss inte om att stötta dem i något avseende. Detta är något som kommer ur opersonlighetsfilosofin. Det kan tyckas obetydligt för dig, men om du skulle ont, om du hade en riktigt djup smärta, hur mycket skulle du då inte uppskatta om någon frågar hur du har det?! Denna sorts attityd skulle kunna kallas god uppfostran, men det är också en fråga om vaisnava-känslighet.

Att hjälpa andra är den ansträngning som verkligen visar vårt intresse för dem. Givetvis prioriteras det andliga, men vem har sagt att det inte är andligt att ge ingefärsvatten till en vaisnava som är förkyld? I den materiella världen, mellan män och kvinnor som är kära i varandra, visar man detta tydligt. De uppmärksammar varandra i allt, inklusive begäret efter varandra. Efteråt, när detta begär är över och personen inte känner något stöd från den andra, är relationen i fara. Självtukten hos den som försakar är mycket fin, men det är nödvändigt att vara mycket uppmärksam på brahmacaryer och hängivna kvinnor på var sida. Detta gäller också det stöd vi har för tempellivet. Det kan förvisso finnas fall där människor vill gifta sig bara för att få någon som bryr sig om dem. I en riktig familj lär man sig många saker; det finns även de som fortfarande inte förstår någonting. De kan fortfarande inte tänka på något bortom egoismen, liksom de som åtrår frukten av sitt arbete, likt människor som bara vill bli befriade. De förstår inte hemligheten med bhakti, den osjälviska kärleksfulla tjänsten.

Därför finns det ibland skillnader, komplikationer och skiljaktigheter från idealet i en gemenskap där det finns många nykomlingar. Naturligtvis uppstår det sådana situationer, men man får inte låta sig nedslås för den skull, inte på något vis. Man borde i stället vara entusiastisk. Man borde inspirera med sitt eget exempel genom att vara uppmärksam, kärleksfull och genom att bry sig om att de andra äter bra, för att besökarna blir väl omhändertagna, för butikerna så att de är välutrustade, etc. Tror du detta är svårt? Tja, det är en fråga om uppfostran. Det är det som är skillnaden mellan en sudra och en brahmana. Och det vackra är att se, att den person som visar denna uppmärksamhet, är den som alltid är lycklig. De hårda däremot, de okänsliga och omogna blandar sig i allt möjligt. De uppnår lätt det mentala planet, är ledsna, klagar en massa och söker någon att skylla på. De är kritiska och har ett ansiktsuttryck som liknar… Heronimus Bosch eller Guayasamín.

Bhakti är glädje. Att lära sig le, att uppmuntra, att lyfta upp, att vara tålmodig, att vara trofast; och detta inte genom regler och förbud, utan genom insikter. Detta är essensen av mitt korta budskap i dag.

En hjärtlig kram till er alla.

Alltid er välönskare,
Swami B.A. Paramadvaiti

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare