Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Bhakti Yoga


Kärlekens vetenskap

Inför avsaknaden av hopp här i världen, kommer Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami för att förmedla det kärleksfulla arvet som Srila Prabhupada lämnade efter sig som svar för våra olyckliga hjärtan: bhakti yoga, eller processen för att utveckla kärlek till Gud, för att nå Krishnas hjärta genom tjänst till hans hängivna.

Endast om vi tar vår tillflykt till sanningen med hela vårt hjärta, kommer problemen att minska på ett radikalt sätt, som om den materiella existensens ocean förvandlades till det lilla vatten som ryms i en kalvs klövavtryck, för om man tar sin tillflykt till den Högste Herren finns det stort hopp. Såsom andra myndigheter gjorde i det förgångna när man traktade efter att leva i Vaikuntha i den andliga världen; man försökte rikta in sitt liv på ett sådant sätt att man kvalificerades att nå den andliga värden. De ville inte bli kvar i den här världen där faror lurar i varje hörn. Detta kännetecknar den inbjudan som vår andlige mästare Srila Prabhupada gav oss.

De teman vi behandlar är mycket intressanta och på samma gång extremt krävande. På grund av att Krishnamedvetande är mycket krävande, ser vi inte en så stor mängd, men vi ser kvalitet; och detta är det viktigaste i den här världen - kvalitet, inte kvantitet. Naturligtvis skulle vi väldigt gärna vilja se att tusen och miljoner människor kunde acceptera Srila Prabhupadas gåva, men vi bör åtminstone först förändra mot den uppskattning som vi fått för Srila Prabhupada. Därför har Krishnamedvetandet kommit hit för att stanna. Jag vet det med säkerhet. Jag behöver bara se på er och den beslutsamhet med vilken ni omfattat Krishnamedvetandet, så vet jag: Krishnamedvetandet är här för att stanna. Jag är mycket lycklig för att ha fått komma hit i Srila Prabhupadas namn, som ännu en tjänare för att dela med mig av budskapet om Krishnamedvetande till er i detta vackra Peru. Det är verkligen så att de olika uppgifter vi arbetar med här; Hare Krishna Truly Ashram, publikationerna, festivalerna, de konstprogrammen och till och med predikandet via Internet, är helt underbara saker. Krishnamedvetande har emellertid fortfarande ett bidrag till framtiden, så därför har vi fram tills nu knappast gjort något.

Vårt arbete är att förbereda oss, att omvandla vårt medvetande, att kvalificera oss så att vi blir kvalitet och inte bara kvantitet. Kanske det en vacker dag är både kvalitet och kvantitet, det skulle verkligen vara något tillfredsställande.

Det viktigaste är emellertid det faktum att världen är förtvivlad och behöver svar på det dilemma som inte behöver förklaras närmare eftersom vi alla erfar det, ni liksom jag. Världen behöver lösningar och det spelar ingen roll varifrån de kommer, dessa svar, om de kommer från de kristna, från muslimerna eller från hinduerna, om de kommer från judar eller ateister. Det viktiga är att världen behöver svar, och dessa svar har jag funnit i den vediska visdomen. Och därför ordnar vi möten som detta här i kväll, för vi vet att det finns något mycket fint att göra, det finns många upgifter att utföra och vi har något att överlämna.

Sydamerikas framtid är mycket viktig, för mystiken har kommit hit från Indien. Och på denna kontinent håller på att formas , låt oss säga, den nya gränslinjen. Hela världens blickar är vända hitåt, såsom vi har blickat mot Indien. För här är det ett villkor: det behövs just nu äkta redbarhet, oskuld och medlidande, och man kan erhålla detta endast genom att sjunga Krishnas Heliga Namn, den Högste Herrens Heliga Namn. Trots att få vet om det, åker Sydamerikas hängivna till andra delar av världen, ja ända till självaste Indien, för att predika Krishnamedvetande, och på så sätt förenar sig de hängivna i ett mycket fint och speciellt medvetande. Även om ingen kan förstå det gudomliga ödet, vet vi att en sak är mycket säker: Sydamerikas människor är mycket angelägna att finna en lösning som inte är ett uttjatat och omöjligt konsumerande i hollywoodstil. Inte ett konsumerande som ger föga hopp men som fortfarande är tillräckligt kraftfullt för att kunna så frön av mycken avund, men inte ge hopp, och det har inga lösningar. Jämte detta är människorna i världen, inklusive nordameriknerna, europerna, tyskar, fransmän och engelsmän, helt förtvivlade. De måste se i sitt hjärta och mot sina yngre bröder och mot sina äldre bröder. I den här världen måste man erkänna inte bara dem som är lika en själv. Man måste vara medveten om vilka som är yngre än en själv, för att man ska kunna hjälpa dem, och vilka som är äldre för att man ska kunna lära av dem. Detta är något viktigt och det kan vi lära i Krishnamedvetande.

I skrifterna sägs att man aldrig bör glömma Herren och alltid bör ordna det så att man kan tänka på Honom och göra saker för Honom. Man bör alltid sjunga Herrens Namn och dyrka Honom i templet. Vår Gurudeva Srila Prabhupada undervisade oss om hur man kan göra detta; han sa att det är mycket viktigt att man har ett band till en andlig familj som innefattar en andlig plats, som Sri Vrindavan eller ett tempel (som till exempel Truly Ashram). Ett ashram är ett andligt hem som inte är besmittat av privat ägande och där hjärtan förenas i arbete för att ära Gud och för att kvalificera sig andligt. Att bo i ett ashram är något alldeles extraordinärt och är ett privilegium för ett fåtal under deras förberedelsetid, och för andra - som är färre - för hela livet. Men de som lever utanför ashramet för att de är gifta, har barn eller av andra omständigheter, bör också känna sig tillhöra ett ashram som är knutet till hjärtat och göra sitt hem till ett tempel.

Bhakti Yoga-processen är att ha ett altare i sitt hem, offra sin mat, offra rökelse, offra blommor, ja, framför allt försöka skapa en atmosfär som är gynnsam för att fördjupa vaishnavismens hemlighet, nämligen hängivenheten. Vi har till exempel många böcker för studier, och dessa böcker kan man inte förstå om man inte sjunger Hare Krishna-mantrat:

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Budskapet som här innefattas är detta: Vi måste lära oss att bedja, verkligen anropa och bönfalla om den Högste Herrens transcendentala barmhärtighet. Det är just detta det handlar om, och om några hängivna spelar modern musik är också detta för att bedja: "Krishna, acceptera vår tjänst, vi försöker tjäna dig till och med med elgitarr". Andra säger: "Krishna, var så vänlig och ta emot min tjänst. Med mina kastruller här lagar jag mat för dig".Och andra säger: "Herre, jag vill tjäna dig med mitt predikande, med det tal jag håller om dig". Åter en annan säger: "Herre, min käre Herre, ta emot denna blomma, detta vatten, denna frukt. Jag offrar det till Dig för att vara din hängivne". Så offrar hela världen något och försöker utifrån sina möjligheter att göra något för att göra andliga framsteg, för att tänka på Krishna.

Denna process att alltid tänka på Herren och göra saker för honom, är den traditionella processen att utveckla Rati. Rati är en böjelse, en mycket stark tillgivenhet, det är något mycket viktigt och därför borde citerar jag en vers ur Srimad Bhagavatam......... Denna vers betyder att det är väl känt att kärleken, att tillgivenheten i denna värld, förorsakar mycket oreda och förvirring för alla här i den materiella världen. Men om denna tillgivenhet i den materiella världen överförs på Krishna, blir det anledningen till vår befrielse.

Därför, när vi till exempel offrar några blommor är det ett offer av kärlek. Egentligen behöver vi inte offra något alls, men vi vill uttrycka vår kärlek. Vi behöver heller inga tempel, men i stället för att bygga lyxiga hus där var och en tävlar med varandra, föredrar vi att leva på ett mycket enkelt sätt och bygga ett jättevackert tempel åt Herren. Och i stället för att bara sysselsätta oss med att sjunga sånger om den förlorade flickan eller ölen vi ska dricka eller sådana saker, sjunger vi här Herrens Heliga Namn, vi sjunger dem för att försöka göra andiga framsteg. Detta är processen för att göra oss medvetna: Krishnamedvetande. Praktiskt taget är Bhakti yoga-processen, som jag redan sagt, till för att utveckla Rati - tillgivenhet, kärlek. Kärlek till vem? Kärlek till den Högste Herren, till Gudomens Högsta Personlighet, kärlek till den Högsta Kärleken.

Och vad är då den Högsta Kärleken? Hur vet vi vem Gud är? Gud är Sanningen, Gud är Rättvisan och Gud är den Gudomliga Förlåtelsen. Gud är den som kan hjälpa oss, för han har skapat oss och gett oss den fria viljan. Den fria viljan som Gud gett oss, är för ett högt ändamål, det är inte något oönskat, men en del människor är så less på sin frihet att de föredrar att överge sin personlighet som individ och tänker att de vore lyckligare om det inte ens fanns flera valmöjligheter. Men i enlighet med Kärlekens vetenskap kan vi inte acceptera detta, för allt är frivilligt: kärleken, överlämnandet och bidragen. När man verkligen vill ge något vet man att det är så, för man kan inte ge något av tvång. Så snart något ges av tvång, går skönheten förlorad tillsammans med allt gynnsammt.

Därför är vi mycket nöjda att se att det finns människor som vill tjäna Krishna, vi är mycket glada att se den tjänst ni utför - den må vara stor eller liten, det har ingen betydelse - det viktiga är att vi är här för att utföra en tjänst för att sprida kärleken från Srila Prabhupada till de betingade och lidande själarnas hjärtan.

Denna kärlek från Srila Prabhupada är vårt liv, och denna kärlek ska vi manifestera genom Prasadam - mat offrad till Krishna - och genom distribuition av Krishnamedveten litteratur. Vi ska bekräfta den för det är detta det handlar om: uppoffringen är något som bekräftas, för en person som uppoffrar sig för en annan, har förmågan att skapa kärlek, och om detta handlar Krishnamedvetandet: att älska, att lära oss hur vi ska kunna älska Krishnas hängivna. Krsihnas hängivna är de mest otroliga personligheter, och om de accepterar din tjänst är du i sanning välsignad.

När vi närmar oss de hängivna med slutmål att tjäna dem, och verkligen, när vi inbjuder er och ger er eller presenterar för er dessa små framgångar som vi lyckats med, som att göra musik, teater, prasadam och böckerna, är det som vi vill ge till er vårt hjärta, liksom Krishnas hjärta. Krishnas hjärta är det som vi verkligen strävar efter, och eftersom vaishnavernas hjärta är hos Krishna, vill de att också du förstår att ditt hjärta i den här världen vandrar övergivet och behöver närma sig Krishna. Så kommer alla problem att upphöra i njutningen av det andligt transcendentala livet. Tack och god natt.

B.A.Paramadvaiti Swami

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare