Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Sri Balarama

Sri Balarama

Sri Balarama är Herren Krishnas äldre bror och bär med sig en plog och en klubba. Hans skönhet är iögonfallande med Hans stora örringar. Hans ansikte är så vitt som sommarmoln. Han bär blå kläder och Hans röst är djup. Hans armar mycket långa, och Han har visat sin stora styrka genom att döda demonen Pralamba.

Den allra första expansionen av Krishna och Universums Andlige Mästare är Balarama. Alla andra inkarnationer av Gud expanderar från Honom. I Herren Krishnas lekar, uppträder Han som Hans äldre bror.

Tillsammans genomförde Krishna och Balarama många lekar som små i landet Vrindavan. Balarama själv hjälper till med att njuta den hängivna tjänsten till Sri Krishna i alla former under dessa lekar.

Srila Prabhupada skriver: "Sri Baladev är Gudomens Högsta Personlighet Själv. Han är jämställd med den Högsta Gudomen vad gäller överhöghet, men varhelst Krishna framträder, framträder Sri Baladeva som Hans broder, ibland äldre och ibland yngre. När Krishna uppenbarar Sig framträder Hans fullständiga deluppenbarelser och andra inkarnationer tillsammans med Honom."

Ovanstående text är Srila Prabhupadas kommentarer till en vers i Srimad Bhagavatam (10.1.24):
"Den främsta manifestationen av Krishna är Sankarshan, som är känd som Ananta. Han är ursprunget till alla inkarnationer i denna materiella värld. Innan Herren Krishna framträder kommer denna ursprungliga sankarshan att framträda som Baladev, blott för att tillfredsställa den Högste Herren Krishna i Hans transcendentala lekar".

Vidare kan vi läsa i Chaitanya Caritamrta (Adi-lila 5.4-11):
"Gudomens Högsta Personlighet, Krishna, är källan till alla inkarnationer. Herren Balaram är Hans andra kropp. De är båda en och samma identitet. De skiljer Sig endast i fråga om gestalt. Han är Krishnas första kroppsliga utvidgning, och Han assisterar i Herren Krishnas transcendentala lekar. Denne ursprunglige Herren Krishna framträdde i Navadvip som Herren Chaitanya, och Balaram framträdde tillsammans med Honom som Herren Nityananda. Herren Balaram är den ursprunglige Sankarshan. Han antar fem andra gestalter för att tjäna Herren Krishna. Han hjälper Själv till i Herren Krishnas lekar, och Han utför skapelsearbetet i fyra andra gestalter. Han utför Herren Krishnas befallningar i skapelsearbetet, och i Herren Sheshas gestalt tjänar Han Krishna på olika sätt. I alla gestalter smakar Han den transcendentala lycksaligheten av att tjäna Krishna. Samme Balaram är Herren Nityananda, Herren Gaurasundaras följeslagare".

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare