Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Anledning att finnas

Av Srila Atulananda Acarya
Inspirerad av Srila Bhakti Raksak Sridhar dev Goswami Maharaj

Sadhakerna, Herrens hängivna, var vackrare än någonsin. Deras nyrakade huvuden glänste och linjerna av fin Tilak smyckade deras helgade pannor. Deras rastlösa fingrar rörde sig lätt över Tulsi-kulorna och extasen översvämmade deras hjärtan. I detta tillstånd närmade de sig lerhyddan där den gudomlige mästaren höll sin heliga retreat. En yngling följde med dem och det var ngot som bekymrade hans ande: "Varför skapades vi? Varför har vi kommit till den här världen? Om Gud är perfekt, varför lät han oss lämna Sin sida?"

Den gudomlige mästaren, full av kärlek och vishet, log och såg på dem med sin djupa blick och talade med bestämd röst och lät sig inte föras iväg av sina känslor, utan förmedlade vad de kunde förstå den dagen.

Må det Heliga Namnet vidga ditt förstånd och ge dig tillträde till den känsliga världen. O, frågvisa själ! Sanningen uppenbaras som en långsam gryning och väcker varats fågel så den kan börja sin flykt över den oändliga förtrollningens himmel. Varför skapades vi? undrar du. Försök att förstå stllningen av detta Absoluta Goda, av din älskade Fader. Han ville skapa dig. Han ville ge dig Sin kärlek. En dag, i Sin ljuva och oändliga godhet, när Han såg dig som en slumrande gnista i oceanen av Hans transcendentala strålglans, talade Han till dig med kärleksfull röst:

" Från ljusets ocean av Min egen strålglans, O gudomliga gnista, O själ, väcker Jag dig. Jag ger dig oberoende, vilja personlighet. O, lilla ljuspartikel! Du kommer alltid att leva törstande efter Mig, och Jag efter dig.

Du vet, Jag är kärlek. Inget annat än kärlek uppfyller och kuvar Mig. Allt är underordnat den. Kunskap, vetenskap, rikedom; allt lyder under kärleken. Endast detta intresserar Mig, och endast detta intresserar dig...

Jag skapar dig fri. Du kan komma till Mig nu, till Mitt universum, till Min storhet, men hör här: Jag är allt, och detta allt bländar och fascinerar dig. Min yttre marginella energi kan också fånga dig, även om den inte är mer än en skugga av Min underbara excellens. Nu, med din fria vilja, blev du benägen att dyrka Min skugga; Min skugga som sträcker sig över ett oändligt antal universa; Min skugga av hav och berg, av galaxer och musor; Min energi omvandlad till solar och solsystem, till vatten, vind och vattenfall; Min skugga som död, okänslig och stum; Min skugga av anonym reflektion och ensamma månar.

Ändå kallar Jag på dig, och Jag kommer alltid att kalla på dig. Till att börja med kommer du inte att kunna upptäcka Mig. I början kommer du att älska sjöarna, fåglarna, klippornas branta trappsteg ner mot djupet. Du kommer att älska blommor och atomer, abstrakt vetenskap och kroppar. Som älskaren som inandas den bortglömda rosen, längtar efter handen som höll den, så vill du känna Min doft från stjärnor och klippor. Du kommer att känna Mitt väsen som en flyende fågel, tomheten i Min frånvaro. Du kommer att känna att Jag flyr ur själva det byte du trott dig ha fångat.

I dina många liv i olika former, kommer du att njuta Min ocean och Min rymd, Min eter och Min jord Med ditt sinne och din intelligens kommer du att smaka former och smaker på tusentals sätt, i tusentals kroppar, liv, familjer, förlorad i labyrinter av din utforskade historia.

Jag ska se dig gå, gå emot Mig, sökande efter Min kärlek, Min smekning och Mitt leende. Du ska smaka frukter här och där; sensuella frukter, frukter av vetenskap, av många erfarenheter, av tusentals förlorade och funna kärlekar; bland soluppgångar och solnedgångar, bland dikter och drömmar som du kommer att tro är sanna

Du kommer att vara en filosof; du kommer att vara en fågel, en munk och bonde, bära ditt genomborrade hjärta i ditt bröst, likt en bägare som törstar efter kärlek... I denna öken kommer Min skugga att lämna din själ torr

Jag ska se dig söka Mig och förneka Mig. Jag ska se dig förbanna Mig och lida som en bekväm älskare, som en ovis älskare Ibland kommer du att skipa rättvisa och ibland kommer du att upprätta moraliska regler, driven av en passionerad och översvallande ande utan att ens veta orsak och verkan, utan att känna vare sig kött eller ande. Under din korta tid kommer du att diskutera universums ursprung, och vart Jag är på väg med Mina seklers sekler

Ditt hat emot Mig, kommer att vara frukten av din outvecklade kärlek, omogen och sur, och Jag ska värma den med Min blick, odla den med en ömsint röst som du ska höra ur djupet av din ande, och du ska se; Jag bli ännu sötare än honung, mjukare än fikon

Du kommer inte att kunna förneka solen och Mina under. Som ett långt utdraget spel, ska Jag spela Ge och Ta med dig, som kronbladen på en prästkrage, bara för att säga dig att Jag älskar dig.

Varje själ kommer att resa sitt Babelstorn och vilja nå till den plats där Jag är, genom styrkan av deras ande. De ska hålla hoppet levande, hoppet om att det finns något bortom sinnevärlden

Du kommer att söka energier; du ska slita sönder jorden, muddra haven, klyva atomen, med enorma kristaller ska du tränga genom rymden och skicka metallflugor genom skyn. Ingenting, lilla gnista, kommer att släcka törsten i ditt ofantliga hjärta. Min skugga av vetenskap, bra och dåligt, krig och fred, av födelse och död, av oändlig rymd och oerhörd tystnad kommer inte att kunna mätta dig. Tonvis av diamanter, tonvis av energi, tonvis av kunskap ska du lämna åt sidan, och du ska söka; du kommer att söka, Mitt barn, vad ditt hjärta frågar efter: att stilla din andes hunger

Babel - strävan att nå Mig genom att bygga ett torn av stolthet. Jag ska låta dig korsa många vägar, klättra på många bergstoppar, passera många dalar, ge hyllningar och triumfer, låta dig gråta över misslyckanden. Det kommer att vara din väg, din illusion, din ensamhet, din tysta och ensliga vandring, skrämmande i sällskap med din ensamma själ, som om den vore lämnad i botten med dess fjärran avlägsna eko.

Vet du, älskade, att Jag sjunger dikter till ditt sökande här? Jag gör dig liten, men ditt mål är stort Jag ska ge dig ett universum, men du kommer att finna det otillräckligt. Du kommer att vilja lämna det när du där inte finner sötman av Min ande. Och på detta sätt kommer Jag att prisa din kärlek, och du Min storhet, och vi ska älska varandra mer och mer. Vi ska älska varandra dag och natt; och de ska säga att Jag är en bedragare och att du är galen.

Men för detta ska du älska Mig som klippa och åska, som sol och vind, som man eller kvinna, som far, mor, barn, himmel, musik, vän och universum. Du kommer alltid att älska Mig på något sätt

När du är starkare ska Jag stoppa dina planer, dina drömmar, dina förhoppningar. Jag kommer att ta ifrån dig dina vänner, din familj, dina pengar; som man beskär fruktträdet för att det ska bära mera frukt; som man beskär rosenbusken för att rosen ska bli starkare Och du ska komma till Mig. Du ska komma att springa till Mig. Några kommer att säga att du ska akta dig för Mig, att jag är en bedragare. Åter andra kommer att säga att du är galen. Men vi båda ska berusas av fascinationen av vår kärlek, för Jag vill att din kärlek till Mig ska vara mycket stor, för den kärlek Jag har för dig är mycket stor

Och du ska se att det Jag tog ifrån dig, det som jag slängde till dina fötter som ett värdelöst byte, kommer att bli till näring för dina inre rötter, och dina planer ska bli att få Mig; Min omfamning blir ditt hopp, världen din vän, varje varelse din familj och renheten din rikedom.

O själ! Jag vill göra dig ljus, Jag vill göra dig kärlek, Jag vill göra dig en ängel. Låt dig själv vila i värmen från Mina händer. Låt Mig vagga dig till sömns mot Mitt längtande bröst. Låt Mig dansa med dig i Vrindavan!

Vad har du lidit? Vad har du gråtit för? Vilken hunger, kyla, orättvisa och fattigdom har du varit offer för? Varför lämnade du Mig? Varför gick du din väg ifrån Mig? Varför lyssnade du inte till Mina Helgon? Jag vet att du kommer att peka på Mig. Du kommer att anklaga Mig för ditt lidande, att Jag inte var generös i att ge dig vilja och förståelse

Jag har allting och Jag ska ge allting, alla heliga juveler av Min obefläckade ande, men inte förrän din smärtas eld ödmjukt bett om att få dem.

'O smärta, ljuvliga smärta!', sa ett helgon, 'Utan dig finns ingen sann kärlek.' Kärlek är smärta. Smärtan av att inte vara med den älskade, eller för att - när man har en - man är rädd att förlora den.

Jag ska låta dig gå så många gånger du vill. Varje gång du tänker hävda ditt ogudaktiga oberoende och din misstro, och varje gång du lämnar Mig, ska du smärtsamt lida Mitt avstånd, för, O kärlekens gnista! hur ska du kunna leva bortom Min eld som omsluter dig?

Analysera det sålunda, O själ: smärta orsakad av den här världen, för dig i slutändan till Mig, medan de flyktiga nöjena gör att du förlorar dig själv i en labyrint av ett Samsara utan slut

Allting är för ditt bästa. Jag är din vän, ditt mål, ditt stöd, din vila Jag älskar dig, tvivla inte på detta: Jag älskar dig. Jag förklarade det i Mina böcker och de vise bekräftar det Jag ska ge dig universa så att du kan härbärgera dina drömmar, men ditt behov av Mig är större än dem, och Jag vet att du en dag kommer att lämna dem som avfall.

Varför kommer du inte? Jag bjuder dig, kallar dig, bara Jag väntar på dig. Är det någon annan som kallar på dig? Är det någon annan som lyssnar på dig och väntar på dig? Det är Jag, Jag svär att det är Jag. Jag är Fader, Jag är Moder, Jag är vän och make, Jag är son och dotter som kommit för att söka dig som kärleken: Jag är Kärlek. Jag är bara Kärlek, konungen över allting, den visaste, den mäktigaste, den kunnigaste, det viktigaste, den mest älskade, den mest självtillfredsställde, den störste. Men även så söker Jag dig, kallar dig tillbaka, O lilla atom, O ljus av Mitt liv!

Som stjärnorna lyser likt silver, reflekterande ljuset från den gyllene solen, så skiner Min kärleks ljus på olika sätt i varje hjärta. Som det finns vågor på floden, stiger Jag ned för att söka dig. Mina avatar-inkarnationer är oändliga. Jag kommer i egen hög person eller i Mina olika expansioner, och i andra fall kommer Mina egna älskade hängivna för att på ett storsint sätt sprida denna extatiska kärlek som överflödar Mitt rike.

Jag lämnar dig aldrig. Jag är jorden, solen, månen Jag bevakar dig dag och natt. Jag är sinnet; Jag är den luft du finner inom och utom dig själv Detta är Mina energier Jag skapade dem för att ge dig rum och för att bry Mig om dig, för att känna varje steg du tar, för att försäkra Mig om att du en dag ska komma till Mig.

Jag måste ge dig frihet för att göra dig till en person, och så är Jag villig att lida smärtan av ditt avstånd. Jag är villig att lida förnekandet av din kärlek till Mig Men Jag ska försöka hänföra dig. Tycker du om Mina lysande stjärnor; månens tysta vandring? Tycker du om Mina sjungande vattenfall?, doften av Mina rosor, Mina moln, Mina sjöar? Hur mycket har Jag inte gjort för dig?

Några kommer att göra vetenskapliga arbeten, diktera förordningar, fylla bibliotek och tillkännage för världen: Gud finns inte! Bara människan är stor, bara vår logik och våra bevis är värt någonting. Och på detta vis kommer de att älska Min subtila, Min abstrakta energi och den osynliga atomen, och de ska prisa storheten i Min litenhet. I allting de ser eller upptäcker, kommer de att känna att något gått dem förbi, att något fattas för att deras förståelse ska bli fullkomlig. Jag ska aldrig stilla deras hunger efter Mig, Jag ska aldrig lämna dem utan Mig, för inget är som det verkar, det är snarare alltid ett högre syfte med dess existens, och allt som styrs och administreras rörs av kärlek. Med denna underbara energi manipulerar och impregnerar Jag hela skapelsen

Jag ska se dig, O själ, som ett krypande barn, likt en upptäckande ungdom. Du kommer att upptäcka Mig för varje steg. Du kommer att byta ut Mig mot den ena saken eller den andra, men Jag kommer alltid att vara målet för din längtan för du ska längta efter frid, lycka och kärlek, som bara finns hos Mig

Ibland kommer du också tro att du redan har Mig, att någon kyrka eller att traditioner ger en förklaring på Mina gärningar och min existens; att jag tillhör någon grupp; att en beteckning håller Mig fången. Fåfäng i din tro, kommer du att fördöma dina bröder och systrar som också söker Mig, som också längtar efter Mig, även om det finns vissa skillnader och de kallar Mig vid ett annat namn enligt deras kultur. Det är Jag som ger tro. Från Mig kommer kunskap. Jag välsignar de goda som söker Mig med oförfalskad iver. Jag uppenbarar Mig själv för den som älskar Mig. En vetenskap av eviga principer rör Mig, Min kärleks vetenskap, vetenskapen om mina nycker binder Mig till att leka med Mina hängivna.

Inget yttre kan charma Mig. Jag är Sanningen, Jag talar Sanningen, och den rene förstår och känner igen det. Så har det varit sedan urminnes tider. För hur kan Jag, som älskar, hålla tyst? Hur kan man hålla den tyst, som tar emot, styr och skyddar? Och ändå kan Min röst bara höras av de goda som önskar växa i anden, och med stolthet deklarerar Jag: "Jag är Mina hängivnas slav".

Och när, O själ, du förvånad upptäcker din skinande varelse; när du ser ljuset av Min ofantliga närvaro, ska du tänka att vi är "ett" och att du blivit ett med Mig. Du ska säga: Jag är Gud, jag är allting, den som är. Precis som du en gång älskade Min skugga som om den vore allting, och som du brukade dyrka kraften av ditt sinne och av atomen eller universums storhet, kommer du nu, genom att se dig själv, genom att upptäcka din lilla strålande andeaspekt fullkomligt åtföljd av Min varelse, att tänka att vi är "ett", att du slutat att existera för att vara i Mig. Men Jag älskar din existens, och Jag kallar dig till Min kärleksfulla tjänst. I den strålande sammansmältningen, finns inte den relation av evig kärlek som Jag längtar efter med dig. Varför ge dig liv och sedan föra dig tillbaka till en dröm av opersonlig existens?

Som en långt avancerad yogi, kommer du att se Mig i Min fyrarmade form, som Paramatma, belägen i varje hjärta, i varje partikel av materien, genomsyrande allt som är. Lyssna, Min älskade, O själ Inget kan existera utan Mig.

Så ska du också överge dina övningar som tillbakadragen asket. Du ska lämna din orörliga meditation och ditt absorberande i den inre varelsen, och du ska söka efter Mig. Du ska söka efter Min varma omfamning, Min kärleksfulla blick, Min tröstande famn. Du ska inte längre önska Min avlägsna närvaro, Min stumma tystnad, och du kommer att lägga undan din kraft, din mysticism, din fascinerande ställning som en lysande yogi och du ska älska Mig, som ett barn som söker sin far, som en vän som längtar till sin vän, som den älskande efter den älskade

Jag ska spela på Min flöjt. Jag ska spela på Yamunas stränder. Jag ska gömma Mig bland Kadamberna för att göra dig galen efter Mig. Du kommer att springa emot Mig, O själ, du kommer att ha nått slutet av din vandring, du ska ha nått det bottenlösa djupet av Min kärlek

Jag låter dig gå, älskade. Jag låter dig avlägsna dig från Mig, bara för göra så att du skyndar dig tillbaka till Min famn Det var bara en gnista i ljuset av din existens Så är kärlekens spel; där är smicker och förebråelser, smekningar och slag, sång och tystnad

Vill du förstå ännu djupare? Vill du fatta denna den gudomliga kärlekens lag som styr allting? Genom att älska kommer du att förstå allting. Denna sol av ren kärlek kommer att lysa upp ditt liv och du kommer att förstå alla stigarna, och du ska omfamna alla varelser under tanken på Min vänliga varelse. Låt dig fyllas av Mig, låt dig översvämmas av Mig, bli fullkomligt mättad av Mig.

O själ, O rastlösa och törstande kärlekens gnista! Jag ger dig allting, jag älskar dig helt och hållet och just därför har jag skapat dig och gjort dig fri. Jag gjorde dig till en person så att du skulle välja Mig och älska Mig. Kom, kom till Min boning, tvivla inte på Mig. Min kärlek till dig är ofantlig och evig, den är oändlig och ren. Min vänskap till dig, Min utsträckta hand till din lilla existens, håller Jag öppen genom seklerna i väntan på din hand

Kom, kom och lek i Vrindavan. Lämna dina löjliga drömmar. I denna värld av enslig vandring är du ingenting, men i Min är du Min älskade, O varelse! O själ!

Sjung Mitt namn. Äg Mig och gör din resa lycklig. Jag ska föra dig till den plats där Kärleken regerar över allt annat, där brisen fylls av vällukt, av verser och floder; där träden mumlar arpeggion i vinden, där det finns förtjusande fåglar, där påfåglarna dansar och där rådjuren smeks. Jag ska föra dig till Mitt land av lotus och kor, av flöjter och bambu, av papegojor och evig lek.

Väx, O själ! Skynda dig till landet av omätlig själ. Lämna träsket, förkasta den reflex som snabbt försvinner. Jag vill ge dig Sanningen. Jag vill ge sötma åt ditt liv. Jag vill ta dig i Min famn och ha dig hos Mig. Jag kallar på dig, Jag inbjuder dig, Jag ropar till dig och hemsöker din existens. Jag kan inte längre uthärda din frånvaro och Jag har bestämt att Jag borde göra dig till Min. Jag gav dig frihet för att göra dig till en varelse, inte till en maskin, men Min erövring är nu bestämd. Jag ska bli din ägare, och på ditt hjärtas tron ska Jag ha mitt säte. Tag Mitt Namn av förtjusande förförelse, tag Min undervisning ur Bhagavad-Gita, älska umgänget med Mina Heliga, och förakta det som underjorden förslavar. Jag kallar på dig, Jag inbjuder dig, Jag ropar efter dig, Jag ger dig Mitt Namn och förbereder min erövring. O varelse! Jag uthärdar inte längre din frånvaro. Min kärlek mättas inte utan din. Kommer du? Ska du sjunga Mitt Namn? Tillåter du Mig att röva bort dig för alltid? Förebråelser spelar ingen roll för Mig om jag har din kärlek. De kallar Mig Hari, tjuven, skojaren, och idag kallade de dig för galen!"

Det asketiska helgonet avslutade sitt tal och flodens röst fyllde upp rummet av hans tystnad. Än en gång tog det Heliga Namnet plats på hans läppar och hans mörka, djupa fuktiga ögon svepte över de unga med sin barmhärtiga blick.

Bugande sig till marken, gav de sina vördnadsbetygelser till den vise mannen som ännu bar på många hemligheter och lärdomar, då det inte var möjligt att på en gång sätta värde på det universum av alla hans insikter.

Sadhakerna gick på stigen som vaktar det ödmjuka gräset, glada inombords över att veta att de var så älskade. Den helige mannen som såg dem gå, mindes med ett leende sin ungdomliga entusiasm, och kanske han till och med hörde när den rastlöse ynglingen frågade sina vänner: "Ska också jag få räknas till den gruppen av galna en dag?"

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare