Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Karma


ATT ACCEPTERA VÅR KARMA

- Chat med Guru Maharaj -


La Paz, 8 Juni 2003

Haribol!

Ämnet för chatten i dag är "att acceptera vår karma". Kanske detta är en av de aspekter stör majoriteten av människor alltemellanåt, eftersom det verkar som om vi är rätt begränsade i vårt fysiska och psykiska tillstånd. Vi borde acceptera karman från vår far. Eftersom det inte finns något sätt att ändra den i detta liv, borde vi snarare tacka honom. Även om plastikkirurgi kan förändra oss, måste vi acceptera att den kropp vi fått är som den är, och försöken att ändra vår kropp är väldigt besvärliga och har aldrig skapat någon Miss Universum. Det är bättre att inse att vi inte är den här kroppen, och inte heller man eller kvinna; vi är andesjälar och vi måste acceptera vår karma.

Ser man till vårt sinne, måste vi också acceptera de villkor som förde oss till denna kropp. Givetvis kan man sjunga maha-mantrat och lindra katastrofen, och dessutom kan situationen förbättras genom den samvaro man har. Samma sak gäller inflytandet från samhället. Det som omger oss formar vårt medvetande. Därför borde vi vara väldigt noga med att alltid umgås med människor med goda intentioner, och än bättre rena hängivna, förstås.

Vårt medvetande är en lång historia; en existens och med ett undermedvetet som är fullt av varsanas - frön av begär - som fortsättningsvis släpper sina missiler mot vårt medvetande. Så vi kommer att ta upp tankar av lustfyllda strävanden och andra dumma saker och vet inte ens varifrån det kommer, men detta var resultatet från någon film du såg för 6 månader sedan eller någon perversitet du gjorde i ditt tidigare liv.

Vi borde leva mycket hälsosamt, men även acceptera våra sjukdomar. Ibland får sjukdomarna oss att vakna och bli medvetna om att vi lever på ett felaktigt sätt. Vi måste bli väldigt kärleksfulla, men vi måste tolerera vår karma ifall världen inte behandlar oss väl. Eller som fenomenet med par Trots den stora majoritet av människor i denna värld som önskar finna en partner, verkar det vara sällan som de hittar den lämpliga, och det uttryck som säger att man gifter sig med sin fiende från det förflutna tycks ibland väldigt passande.

Acceptera din karma, och försök att vara så mycket Vaisnava som du kan. Klaga inte över det förflutna och låt dig inte drabbas av något storhetsvansinne. Framtiden beror helt och hållet på dina handlingar i nuet, och det som du inte kan ändra på är bestämt att hända. Var tacksam. Som det lustiga uttrycket säger: "Le - det blir värre i morgon!" Att acceptera vår karma i Krishnamedvetande, ger glädje. Acceptera karman, eller som det kallas, "turen", och skapa inte någon deprimerande ödestro. Med stor glädje, ur processen att bli obetingad, kan du inse dina villkor till hopp, skönhet, åtaganden och ansvar. Du kan le, du kan växa, du kan fullfölja och lära dig älska. Vadhelst det handlar om, så har du den storslagna möjligheten om du vill acceptera det.

Det finns ingen hängiven som kan säga: "Jag kan inte göra någonting". Bhakti Ananda Goswami är förlamad och har legat till sängs i många år och kan bara röra några fingrar, men med dessa fingrar sköter han datorn och förkunnar via Internet för massor av människor, och han är samordnare i WVA:s interreligösa kommitt. För de allra flesta av er fungerar alla delar av kroppen, och ändå klagar ni. Det är skamligt. För den som kan uppskatta värdet av en frisk fungerande kropp, betyder att acceptera karman även att lägga all kraft och alla resurser som Gud gett, i tjänst för Gud och för att utveckla sitt eget medvetande. En som stagnerar med de resurser man fått, förslösar denna underbara människokropp; han är en beklaglig person. Det är just detta som är en av de grundläggande reglerna vi fått i Krishnamedvetande; att vi kan prisa Herren, förmedla det heliga budskapet från Srila Prabhupada och försöka att lätta missmodet hos så många syskon som inte kunnat acceptera sin karma eller lärt sig vara tacksamma för vad Gud har gett.

Att acceptera karman, bringar omedelbart ett behov att se bortom. Vi borde studera varför vår karma ser ut som den gör och hur vi kan triumfera på vår väg. Det är imponerande att se hur alla själar längtar efter att triumfera; till och med när vi sjunger i duschen vill vi triumfera. Triumfen och längtan efter den är en produkt av vår beskaffenhet att vilja möta den ärorikaste personen. Och när vi är riktigt galna, tror vi oss själva vara den personen. Givetvis behövs bara en titt i spegeln för att göra oss besvikna. Men vem är då den ärorikaste personen? Detta är den viktigaste frågan i livet och tvingar oss igen att se bortom. Eller tror du att ett tillfälligt möte med Michael Jackson, George Bush eller Miss Universum skulle kunna tillfredsställa den längtan? I den här världen på den materiella nivån, existerar ingen sådan människa med maximal ära. Naturligtvis, en ren hängiven är en person med maximal ära genom att representera Krishna, den eviga personen med maximal ära, utan att ha några intentioner att bedra förvirrade själar. Snarare tillhör en ren hängiven inte denna värld, även om det verkar så i den okunniges ögon.

Triumfen att finna en person av maximal ära kan firas i ditt eget hjärta. Detta kallas för meditation på Översjälen, den evige Mästaren, den allestädes närvarande Herren, som har en alldeles speciell ömhet för dig och som har beslutat sig för att bo i ditt hjärta för att stödja dig i ditt sökande efter sanningen. Satyam shivam sundaram. Det finns inget vackrare och mer gynnsamt än Sanningen. Med andra ord, triumfen finns inte långt borta från dina möjligheter, och om du har andlig tur kommer du att förstå att det triumferande mötet kan firas varje gång du går till artik och ser gudsgestalterna, varje gång när du hör det transcendentala ljudet av Herren under föredraget ur Srimad Bhagavatam, och varje gång när du tar din japa för att kalla på din Herres gudomliga närvaro för att offra din själ vid Hans fötter. Det är verkligen imponerande, triumfen finns inte långt borta, det handlar om ett medvetandets tillstånd. Med andra ord, när jag talar om att acceptera din karma, bjuder jag dig också att acceptera din ära, din andliga chans till omedelbar triumf. Detta är den gåva som Srila Prabhupada gav oss, och logiskt så sätts detta i praktik genom din villighet att utföra triumferande kärleksfull osjälvisk tjänst. Naturligtvis är det inte lätt att komma till detta heller. Människan spår men Gud rår.

När jag hör någon från denna värld, i sällskap med de hängivna som sjunger det heliga namnet, börjar mitt hjärta att dansa. Jag tänker: "Hur dålig vår karma har varit, så mycket lidande, men i dag har någon nått det maximala målet". Om du kommer ihåg Gud i dödsögonblicket, kommer du att nå målet. Med andra ord, om du kommer ihåg Gudomens Högsta Personlighet nu och tjänar Honom, lever du redan i det maximala målet. I det materiella medvetandet projicerar man framgångarna mot framtiden, för i nuet finns de inte. Och inte ens kroppens maximala njutning i den sexuella orgasmen är någon triumf. Efter en sekunds lycka följer omedelbart fruktan, frustration, ånger eller något annat konstigt. (Detta gäller inte det sex som ryms inom religionens principer.) Och resten av de materiella villkoren, triumfen av stor ekonomisk vinst, till exempel vinst på lotteri, skapar genast problem; klagomål, oro, avund och en massa arbete för att investera pengarna och så lever vi med själar som hoppas triumfera i framtiden. Hur många människor lider inte svartsjukans kval, som kommer sig av att ha en vacker hustru?! Och utan anledning. Om någon fortfarande tror att han kan triumfera in det materiella samsara, behöver han Srimad Bhagavatams glasögon för att befrias från den illusionen.

Genom att acceptera denna obligatoriska karma, kommer vårt medvetande att nå den befriade själens ljuvliga dimensioner och dess kärleksfulla relation med Gud. Fira din evighet. Den indiska kalendern kallar det glädjens hjul. Sluta vara frustrerad, elak, bitter och obeslutsam. Det finns mycket att göra, sätt igång! Först arbete och sedan samadhi; att upptäcka samadhi finns i arbetet. Ge en slutgiltig spark åt lättjan som fjättrar dig vid klagandets bädd; utan önskan att praktisera Bhakti Yoga, finns varken kvalitet eller något gynnsamt. Var en hjälte till slutet, beväpnad med kunskapens svärd. Kom igen och kämpa!

Så detta är den karma som spelar i ditt liv, och instrumenten som Gud gav dig är instrument av kärlek till Gud och till alla. Var inte rädd för något. Anledningen till att vi har så mycket fruktan i denna värld är att man går omkring oroad för att möta någon annan stackare som en själv. Hursomhelst, det som måste hända kommer att ske, och den som inte gjort något har inget att frukta. Dessutom, i den konfliktfyllda och problematiska situationen kommer förklädda välsignelser, så du har egentligen inget att frukta. Drottning Kunti välkomnade problemen då hon påminde sig om att i de problemfyllda stunderna var hon förenad med hennes hjärtas Herre...

När det föreligger en akut fara, då ber människor, men när allt är bra, då går de och super sig fulla på krogen. Mina vänner, från hjärtat önskar jag er den maximala triumfen varje ögonblick! Fortsätt att sjunga Herrens heliga namn med goda intentioner att tjäna sanningen, och där finns ingen demon som kan diskutera med dig. Du kan snarare bli ljus i livet för andra, och en som är ljus i andras liv vandrar aldrig i mörker.

Med dessa ord slutar jag chatten i dag: Acceptera din karma.

Nitay Gauranga! Jay Srila Prabhupada och alla rena hängivna!

B.A. Paramadvaiti Swami

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare