Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


48 Frågor och Svar

48 frågor och svar

1. Vad gör själen lycklig?
Att vara aktiv i osjälvisk kärleksfull tjänst.

2. Vad bör man studera?
Hur man kan tjäna och predika bättre i linje med de självförverkligade själarna, såsom min andlige läromästare Srila Prabhupada.

3. Vem borde vara vår ledare?
Den som är vårt ideal, vår andlige mästare, våra föredömen och vår önskan att övervinna illusionen.

4. Vilken är den bästa tjänsten?
Den som du mottagit av din andlige mästare. Utvidga den!

5. Hur kan jag alltid vara i Vrindavan?
Försök att göra den plats där du tjänar till ett annat Vrindavan.

6. Vad är det bästa av alla instruktioner?
Sjungandet av de heliga namnet och Siksastakam.

7. Vem är den farligaste tidsslukaren?
Det är teven, som slukar alla som tittar på den.

8. Vad är det mest okänsliga man kan göra mot barnen?
Döda dem innan de ens fått föds.

9. Hur kan man motverka vaishnava aparadha?
Genom att gråta vid den hängivnes fötter, vilken man förolämpat, tills denne ger en sin kärlek.

10. Vad är det viktigaste för att erhålla välsignelsen av prasadam?
Att dela med sig av den innan man själv äter.

11. Vad gör man för att inte glömma Krishna och hans representant och att tjäna dem?
Att acceptera ansvar som påverkar ditt hjärta på ett sådant sätt att du inte under några som helst omständigheter vill bli elak.

12. Vad gör man för att inte förlora lusten att sjunga de heliga namnen?
Det är en illa ställd fråga. Med en sådan egoism som vi har, har vi inte denna lust ens på långa vägar. För att en dag uppnå denna lust måste vi be, sjunga och predika det heliga namnets ära.

13. Hur kan vi alltid ha goda relationer med andra hängivna?
Se hos dem din unika möjlighet att tjäna. Tacka alla dem som orkar med dig. Bråka aldrig. Om en hängiven tycks outhärdlig i sitt beteende, anteckna ödmjukt din observation och ge det till honom eller henne. För övrigt handlar det om att uppfylla sin Gurus instruktioner.

14. Varför är det viktigt att samlas med andra för att planera vår tjänst?
Vi följer våra acharyers instruktioner. Det är grundläggande respekt gentemot andra att erkänna deras rätt att få veta vad och varför vi gör något för att tjäna. Fyra ögon ser mer än två. Det är bättre med många hängivna för att med klarhet bevaka att man följer sin Istadevas vilja, så som den uppenbarades av Hans representant.

15. Hur äter man bra?
Genom att veta vad man äter och hur det odlades.

16. Vilket tempel är bäst?
Det är där de hängivna dyrkar och tillber med glädje, och där de kan smitta av sig av detta till de besökare som kommer dit.

17. Vem är den bäste förkunnaren?
Det är den som inte överger sina entusiastiska åhörare.

18. Vem är sankirtanare?
Den som går på sankirtan är en hjälte som inte tvekar att göra stora uppoffringar för att andra ska kunna förenas med den andliga familjen.

19. Vad är en bra kock?
Det är den person som önskar tillfredsställa Sri Guru och Gauranga, liksom alla dem som kommer för att äta. Endast efter att ha fullgjort detta, äter han själv.

20. Hur blir man ödmjuk?
Uppför dig ödmjukt, även om du inte är det. Det finns inget annat sätt om man vill bli tacksam och ödmjuk.

21. Hur kan man förbereda sig för ålderdomen?
Genom att uppföra sig så fint att andra följer efter med en önskan att få ta hand om dig när du själv inte längre klarar av någon praktisk tjänst.

22. Hur ska man ta emot besökare i templet?
Så att besökaren genast förlorar sitt hjärta där och aldrig vill gå sin väg. Om du lyckas introducera den personen till andligt liv blir du hans eller hennes själs bästa vän.

23. Hur gör man en bok för Krishna?
Spekulera inte, men korrigera texten noggrant.

24. Hur ska man se på det motsatta könet?
Som du ser på din far och mor, eller åtminstone som din syster eller bror, eller som din son eller dotter om han eller hon är ung. Men alltid med respekt och utan önskan att utnyttja.

25. Hur undviker man att hamna i olycka?
Se till att aldrig vara ensam med det motsatta könet. Tala inte om, och än mindre gör saker, som skapar omständigheter du inte kan offra till Sri Krishna, din Guru eller din mamma.

26. Hur får man fina barn?
Genom att predika med hängivenhet eller välkomna dem med Garbadhana Samskara och behandla dem som gåvor av Krishna själv.

27. Vad ska vi göra med dem som är lata?
Skicka dem till köket eller ut på fälten för att mogna, så att de lär sig att Krishna har gjort världen för att man ska arbeta och därefter avstå från arbetets frukter.

28. Vad ska man göra med gamlingar som gnäller?
Ignorera dem tills de mjuknar.

29. Vad gör man med de vresiga och lättretade?
Skriv till dem och tala om att deras beteende riskerar att göra dem ensamma inom kort.

30. Vad ska man göra av överbliven prasadam?
Bjud människor eller djur att äta den.

31. Vem är Gud?
Gud är den som existerar av sig själv och för sig själv; den som är alla orsakers orsak; den som uppehåller alla. Han är den som låter sig fångas endast av kärlek; den som är skaparen; som har allt under kontroll och är njutaren av allt. Gud är den som är vittne till allt och allas välönskande beskyddare; den som känner det förflutna, nuet och framtiden. Han är den som gav oss den fria viljan för att kunna välja mellan utnyttjande, likgiltighet och hängivenhet.

32. Hur måna gudar finns det?
Ordet Gud i den den judisk-kristna ordbokens betydelse är: Den, vilken är utan någons like och som har skapat allt. Han är en, men har många namn. Han är ursprunget till materien och alla medvetna varelser. Allt kommer alltså från Honom och är en del av Honom. Den kosmiska energin och moder natur är också en del av Hans rikedom. Han skapade det individuella medvetandet hos oss, eftersom det utan två eller fler inte skulle finnas någon möjlighet till kärlek.

Gud i den vediska kulturen kan utvidga sig hur många gånger som helst. Dessa utvidgningar (avatarer) framträder olika den utsprungliga formen (Svayam Rupa), men de är lika i kraft och de har olika funktioner. Själar som du och jag är också expansioner av Guds personliga energi. Vi är kvalitativt försedda med skaparens kvaliteer. Men kvantitativt är vi pyttesmå, och därför kan vi kallas gudomliga, men inte Gud.

Gud har obegränsade energier och aspekter. Den som inte existerar av sig själv, och inte heller för sig själv, och som inte ens uppehåller sig själv, en sådan person kan inte kallas Gud. Om man gör det, uppstår förvirring och en sorts ateism. Gud är den som ger alla vad de önskar och låter dem erfara reaktionerna på allt gott och ont som de gör, för att de ska lära sig ansvaret av att vara medveten. Gud skapade en skola för alla där de kan lära sig att älska Honom och alla, för att kunna frigöra sig från upprepad födelse och död.

Han erbjuder oss: materiell njutning, ett långt liv på himmelska planeter, mystiska krafter, att lämna vår individualitet och uppgå i Hans kosmiska energi, att tjäna Honom för evigt, att förälska oss i Honom och leva med Honom för evigt. Allt detta är möjligt, men så länge vi tjänar vår egosim kommer vi att fortsätta vår existens i den här materiella världen. Till syvende och sist beror allt på vad vi vill. Vi kan också önska samma sak som Gud själv vill, och så be Honom att visa vad Han önskar av oss. För att känna Gud och för att tjäna Honom, sänder Gud sin representant och accepterar den tjänst som vi utför till dem och till alla andra.

33. Vad är den heliga friheten?
Att kärleken är frivillig och alla är inbjudna.

34. Hur lär man sig att älska Gud?
Genom hängiven tjänst som regleras av den andlige mästaren och de heliga skrifterna, eller mer avancerad spontan tjänst för att tillfredsställa vårt hjärtas Herre.

35. Vad är kvinnligt?
Det feminina är själarnas natur; benägenheten att tjäna. Det är ömheten, kärleken och omsorgen; det är det kvinnliga som är moderns härlighet. Det är lyckan att känna lust att tjäna den ursprunlige njutaren. Det är den del av Gud som låter oss komma nära Honom. Det är det är den mäktiga kraften hos tron och kärleken, den oskiljaktliga delen av den Högste Herren som till och med besegrar Honom själv.

36. Vad är det kvinnligas fördärv?
Det är att vilja vara njutaren. Att lägga sig till med maskulin fåfänga och gå emot den kärleksfulla naturen hos vår själ. Obeservera här, att män kan visa sin själs kvinnlighet som överlåtna åt Gud, liksom kvinnor också kan lägga till med manlig fåfänga och skapa störningar i samhället och familjen.

37. Vad är den kungliga vägen till helvetet?
Det är lust, vrede och girighet.

38. Vem är min vän?
Den som följer Gud och fösöker hjälpa och uppmuntra dig att göra detsamma

39. Vem är min fiende?
Var inte så uppblåst! Du är inte så viktig för någon att de skulle betrakta dig vare sig som vän eller fiende. Det är bara när dina intressen går emot deras som de försöker att försvara sina intressen mot dina. De enda fienderna finns inom dig själv; din egoism och dess representanter i form av de okontrollerade sinnena.

40. Vem är min välönskare?
Den som vill ditt eviga väl och anstränger sig för att du ska kunna nå dit.

41. Vad är sinnet?
Det är den underbara förmågan att betrakta. Sinnet kan vara din värsta fiende om du betraktar tingen för egoistisk njuting, eller så kan det vara din bästa vän om du betraktar gudomliga gåvor , såsom Guds Heliga Namn eller tjänsten till Honom.

42. Vad är tid?
Det är vad som finns kvar när vi gått bort. Det är Guds överflöd; en ingrediens i evighetens dimension. Tiden är vår chans att få vara till nytta. Den är evig om vi älskar utan att begära något i gengäld. Det är skönheten från den dimension där förruttnelse inte existerar.

43. Vad är en helig plats?
Det är den plats där man finner den sanna kärleken; en plats vars golv vidrörts av de renas fötter; en plats där man lyssnar till vad Gud lär.

44. Vad är ett helgon?
Det är en person som inte drar fördelar av någons svagheter, utan har medlidande med honom eller henne och inspirerar till att övervinna dessa svagheter. Det är en som inte finner nöje i andras olycka; en som är en outtömlig källa av medlidande; en som inte spekulerar i sanningen, en som inte begränsar den obegränsade sanningen; en som är strikt med sig själv, men barmhärtig mot andra. Det är en som älskar sanningen mer än allt annat; en som bär Guds namn i sitt hjärta, utan vare sig hyckleri eller falskhet; en som känner ånger över sina fel och är ödmjuk och ömsint. Det är en som inte gör skillnad på de behövande när han eller hon delar med sig av sitt budskap; en som bär ut budskapet i "Bhagavad-gita som den är", och för den skull är mycket kär för Krishna. Det är den person som inte skapar ängslan och ångest hos någon annan.

45. Hur kan jag komma till Gud?
Genom största möjliga ansträngning; genom Hans nåd; genom att umgås med och tjäna de själar som älskar Gud; genom att alltid be om Hans nåd och längta efter att Hans nåd ska flöda genom dig till andra.

46. Var finns den främsta tillflykten?
Det finns där den största uppenbarelsen av Guds förtroliga vilja finns.

47. Hur kan man lära känna denna förtroliga vilja?
Genom att be om nåd, orsakslös nåd.

48. Vad är sann utbildning?
Att ha gott umgänge, att uppskatta det goda man lärt och att omsätta det i praktiken.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare