Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vaishnava-ekologi

- Kropp, sinne och själ
i harmoni med naturen -


DEDIKATION

Denna skrift tillägnar jag
min andlige förfader, Srila Bhaktivinoda Thakura
som vänligen har gett oss kunskapen om vår själ och harmonin
av oändlig verklighet.

Förord

Kära vänner, bröder och systrar,
Välkomna till vårt härliga ansvar att ta hand om oss själva och vår miljö. Låt oss se hur vi kan förbättra vårt eget medvetande och också hjälpa andra. Vi föddes alla på denna planet Jorden (vilket i sig själv är ett underbart mirakel, med tanke på storleken av det synliga universumet) och vi är angelägna att komma på vad vi ska göra och vilka skyldigheter vi har här.

Bland jordens alla inbyggare, finner vi många olika ider, filosofier och attityder beträffande livet och dess mening. Generellt följer denna världens människor två dominerande koncept: De flesta försöker njuta av livet så mycket som möjligt och väntar sig att existensen upphör i dödens ögonblick, medan andra finner världsscenariet så ohyggligt att de snarast skulle vilja sluta existera här och nu. Genom att inte vilja delta i ansträngningarna för praktiska lösningar, utvecklas dessa kamrater istället mot befrielse från och tillintetgörande av sina känslor, tankar och önskningar. De kan inte se att allting är häpnadsväckande väl designat och ordnat. Ifall de kunde, skulle de klart förstå existensen av en tankfull skapare. Ändå, i denna vardagliga värld, finns det någon att lita på? Finns det verkligen någon okorrumperad myndighet?

Vi har alla sett religiösa, politiska och utbildande organisationer som anklagas för själviska intressen. Detta har skapat en omfattande misstro i dessa institutioner. Några misstror och några utnyttjar; och Moder Jord får bära ärren.

Moder Jords välbefinnande, tillsammans med mänsklighetens karaktär, håller på att ruineras av den materialistiska livsstilen. Fortfarande är vi, de som just nu bebor jorden, de som är ansvariga för att skapa lösningar för framtiden.

Tack vare min andlige mästares, Srila Prabhupadas, nåd, fick jag lära mig om den kultur som existerade i tidigare tidsåldrar på denna planet; den vediska kulturen. Jag läste den omfattande litteratur som berättar hur den vediska kulturen levde i harmoni med naturen och följde godhetens väg. Jag tog till mig den vediska skolans undervisning så som den presenterades för mig av min andlige mästare. Jag prövade den i mitt eget liv och i min själ, och konfronterade den med den synliga världen, och jag fann att Srila Prabhupadas undervisning ger svar på de många tvivel och utmaningar som kom från det rationella, moderna sättet att tänka.

Den vediska traditionen, som jag lärde den från min andlige mästare, är fullkomligt öppen för att göra de nödvändiga förbättringarna för välbefinnandet för alla folk. De vediska skrifterna lär oss att skydda alla dem som är svaga och hjälplösa, och Bhagavad-Gita lär oss att hålla oss till sanningen till varje pris.

Moder Jords desperata tillstånd skriker på uppmärksamhet från alla människor - vaishnaverna i synnerhet. Som vaishnaver inbjuder vi alla bröder och systrar ur alla tankeriktingar, som kan dela alla eller några av följande punkter att förenas med oss i en gemensam front och ansluta sig till vårt ödmjuka tjänande. Uppenbarligen kommer det att behövas många människor för att åstadkomma en påtaglig förändring, och det är vi som måste börja. Vi måste lära oss att vara lyckliga utan att göra andra olyckliga.

Följande artikel är en lista på regler och rekommendationer, avfattad av mig, B. A. Paramadvaiti, över hur man kan skapa en bättre värld enligt vaishnavafilosofin. Många av de ämnen som nämns här är bara inledande begrepp som kräver djupare undersökning beträffande deras lämpliga förverkligande. Detta är bara början och ska inte betraktas som fullständigt. Inte desto mindre vill jag be dig läsa punkterna noggrant och kritiskt. Om du accepterar dem, hjälp då till att sprida denna information till andra. Låt oss alla vara en del av lösningen.

Jag vill inte förarga någon, utan önskar vara din älskande bror i vår gemensamma sak för vår kärleksfulle Far och Moder Natur. Kom samman med vaishnaver och upptäck vilka rikedomar de har att dela med alla.

Med broderlig kärlek.
Er tjänare,
Swami B.A. Paramadvaiti

Introduktion

Vaishnavafilosofin kommer från ett ärorikt förflutet som kallas den vediska kulturen. Vediska skrifter och den generella indiska livsstilen gav allt erkännande och skydd till Moder Natur. I skrifterna är Moder Jord representerad av en ko vid namn Bhumi. Hon är den närande välönskaren för alla som bebor henne. Det finns beskrivet att när en person tillfogar onödigt lidande för andra levande varelser, lider också Bhumi. Därför är vår skyldighet att uppnå en nivå av insikt som övertygar oss själva och mänskligheten att agera på ett sådant sätt att inga andra levande varelser tar onödig skada.

Olyckligtvis bortser det moderna Indien från mycket av deras gamla visdom och lägger sig till med mycket av den oansvariga västerländska livsstilen. Den moderna utvecklingen i världen har faktiskt förändrat planeten på sätt som ingen, vaishnaverna inräknat, kunnat förutse. Kemiska produkter, föroreningar och korruption finns överallt, och kommunikation via satellit och Internet har nått oanade dimensioner.

När Srila Prabhupada kom till väst 1965, kom han för att predika en oförfalskad andlig väg. På bara tolv år ändrade han det sätt på vilket världen skulle se på Krishna och vedisk kultur. Detta kan jag bara jämföra med Jesu kallelse till sina efterföljare, att lämna allt materiellt bakom sig och följa hans undervisning och bana väg för att fler och fler människor skulle bli upplysta.

Srila Prabhupada gav oss så mycket att vi knappt kunde fatta det, för att inte tala om att inse och omsätta allt i praktiken. New Age-utvecklingar i synnerhet, så som närande upptäckter beträffande jordbruk och livsmedelsproduktion, var inte så nogsamt bevakat i de unga Krishna-kollektiven. Att sjunga Krishnas namn och studera skrifterna från det förgångna, var - och är fortfarande - vår prioritet för insikt om det centrala i ett liv i hängivenhet. Inte desto mindre måste Srila Prabhupadas kända slogan, "Enkelt leverne, upphöjt tänkande", ses på nytt i ljuset av den moderna världen.

Enligt den store Srila Rupa Goswamis auktoritet (1493-1564), ska vaishnavafilosofin använda allt för Krishna. Han beskriver att falsk försakelse är att betrakta materiella upptäckter som värdelösa; att tro att de ska förstöras och sålunda ignorera dem, tjänar inte skaparens syfte. Istället bör nya uppfinningar användas för att ära skaparen och lära världen vad den måste veta - omgående.

Ett allra senaste exempel på detta är Internet. Srila Prabhupada nämnde aldrig Internet. Inte så konstigt heller, eftersom det inte var känt på hans tid. Ändå, medan det då skapades för försvarsministeriet för världsliga syften, bär det i dag Gudsbildernas darshan och de heliga skrifterna på alla språk till världens alla hörn. Alltså tjänar Internet nu som ett mäktigt instrument för att lära ut vedisk visdom till den moderna världen.

Ändamålet helgar inte alltid medlen, men för en vaishnava är den allt välsignande Herrens underbara vilja av sådan prioritet, att efter att försiktigt ha vägt fördelarna mot nackdelarna, accepterar vaishnaverna sådana oönskade villkor som att leva i smutsiga städer för att utföra missionerande verksamhet, använda moderna medier för att distribuera sin litteratur, och ett flertal andra ganska svåra saker för en yogi och för den som älskar Guds skapelse.

För att uppdatera de rekommendationer som vaishnaver skulle vilja bidra med till världen, bestämde jag mig för att göra en lista på saker som vi önskar uträtta. Denna lista är för alla dem som vill hjälpa till med praktiska lösningar för vår värld.

Brådskande Regler och Rekommendationer för att Skapa en Bättre Värld.

 • Lev som vegetarian. Ät inte kött, fisk eller ägg. På detta sätt odlar vi barmhärtighet och medlidande i vårt hjärta.

 • Inga droger som sätter vårt psykiska, mentala och andliga välbefinnande på spel. Använd förebyggande medicin.

 • Rök inte cigaretter. De gör några människor rika och miljontals lidande.

 • Lev i avhållsamhet tills du gifter dig. Låt oss stoppa aids så enkelt. Celibat eller äktenskap. Utomäktenskapliga förbindelser är en absolut brist på respekt för partnerns värdighet och de möjliga barnen. Ha sexuella förbindelser helst bara för att välkomna ett barn till ditt liv med din kärleksfulla partner.

 • Spela inte hasardspel. Det skapar laster, beroende, och gynnar vår bedrägliga mentalitet. Det finns inget värre än att slösa vår mänskliga form av liv.
 • Stoppa aborterna, eller skörda resultatet. Det är fruktansvärt att man argumenterar kring rätten att döda sina egna barn i moderlivet, för att inte tala om slakten av embryon för att injicera i sjuka Alzheimerpatienter med frisk oanvänd hjärnvävnad. Det är mord och kan aldrig bli annat.

Hälsa för kropp, sinne och själ

Hur kan vi vara friska när vår värld förorenas runtom oss? Surt regn faller på våra huvuden och på marken. Ozonnivåerna förtunnas där de behövs och ökar där det är farligt; kemiska gödningsmedel och insektsgifter finns överallt i vår mat; våld och porr finns översvämmar nyhetssändningar, TV och publikationer, och fyller våra hjärnor med värsta tänkbara snusk; och människor är så okunniga att de tror att apoteket kommer att sälja lösningen på alltihop. Mediciner som Prozac förgiftar miljontals människor. Gentekniken och strålningen av mat bidrar alltsammans till förändringar i vår värld, vilka kommer att förstöra vårt naturliga biologiska välbefinnande. Om vi vill vara friska, måste vi göra många saker. För att vara frisk är det nödvändigt att städa och rengöra så mycket som möjligt. Att rena vårt sinne och bli tillfredsställda med Guds enkla gåvor kommer att ge oss den nödvändiga styrkan att göra vad som behövs.

Kroppen - vi är vad vi äter

 • Än en gång: lev som vegetarian. Vedisk kultur verkar starkt för vegetarism. Den vegetariska dieten har följts sedan urminnes tider av dem som har valt yoga, godhetens och reningens väg. I dag finns det också hundratals skäl - en människa kan hjälpa till att ändra villkoren för världen, genom att vara vegetarian.

 • Använd medicinska läkemedel endast när ALLA naturliga behandlingar varit verkningslösa. Naturens helande metoder finns i många traditioner. Den helande kraften i medicinska örter, lera, rent vatten, luft och kärleksfull omvårdnad är det bästa av alla tillgängliga kurer. Ayur Veda är en skriftlig hänvisning till den vediska medicinen. Vi borde känna till grunden för sådana naturliga behandlingar som beskrivs i dessa traditioner och texter, och borde undvika kemiska behandlingar. Det kan i dag ofta vara svårt att hitta experter inom dessa vetenskaper, men sjukdomsförebyggande, åtminstone, är lätt att lära.

 • Ingen mer skräpmat. Bara rena organiska ingredienser, och laga bra mat som ett offer till Gud och bli renad genom att äta helgad mat, fri från karmiska återverkningar.

 • Inte något mer av konstgjorda färgämnen, kemiska smakämnen, konserveringsmedel och de tusentals andra ruskigheter som kontrollmyndigheterna för livsmedel och läkemedel ännu inte förbjudit på grund av deras okunnighet.

 • Använd inte vitt socker eller vitt mjöl. Vitt socker innehåller faktiskt giftiga tillsatser och är förorenat genom djurben i blekningsprocessen. Det första stadiet i sockerproduktionen, där den söta saften förvandlas till tjock melass, är det renaste sötningen. På grund av brist på tillgång på sådan melass, använder vi ibland råsocker eller gur (det har olika namn i olika länder). Även vitt socker har använts i vissa fall, men det kan numera undvikas när råa sötningsmedel är mer lättillgängliga.

 • Offra alltid det mest näringsrika till Krishna, för att hålla dig själv och andra friska.

 • Följ goda råd beträffande näring. Ät inte frukt och grönsaker på samma gång.

 • Balansera din diet.

 • Undvik omåttlig och förorenad mat.

 • Renligheten ligger nära godheten. Om vi är noga med att hålla oss själva rena invändigt och utvändigt, kommer vår kropps immunförsvar att vara starkt.

Sinnet - att förstå Enkelt Leverne

Mänskligheten har försökt allt de senaste årtusendena. Alla ekonomiska och politiska system, likaväl som den industriella teknologiska informationsåldern, har misslyckats att förbättra människans karaktär och skapa en riktig miljö. Inte heller har någon av dem gett oss en hälsosam planet eller ett fungerande system för att fortsätta leva som vi är vana vid. Även om sofistikerat och högteknologiskt leverne var målet med livet (vilket det inte är), finns det inte tillräckligt med naturresurser i världen för att erbjuda varje människa ett europeiskt eller amerikanskt levnadssätt. En förändring är oundviklig. Vi vill alltid vara progressiva och framgångsrika. Nu är det vår sista chans att göra det rätta. I teorin är det enkelt.

 • Acceptera ett andligt sätt att leva, vilket inte tillåter dem som vandrar denna väg att göra andra illa.

 • Lär från de bästa tillgängliga exemplen hur man kan bygga hälsosamma och billiga hus. Medan du bygger, bör du använda de mest naturliga byggnadsmaterialen. Ny teknologi som använder material som lera, bambu, gräs och pimpsten, håller på att utvecklas och bli mer och mer populärt.

 • Försök att leva utan elektricitet närhelst det är möjligt. Använd alternativa energikällor som sol och vind.

 • Ät på ett sätt som sparar maximal energi för andra.

 • Klä dig inte i konstgjorda fibrer. Syntetiskt material tillåter inte din kropp att andas.

 • Stöd bomullsindustrin och hantverk. Naturliga vibrationer kommer från naturliga ting. Bomull, jute, ull och hampa är väldigt bra naturliga fibrer för tyger och många andra föremål. Du kommer att känna skillnaden så snart du gör dig av med allt onaturligt material som omger dig.

 • Måla inte med giftiga färger. Många färger och material ger fortsättningsvis ifrån sig gifter. De kanske dödar långsamt, men fortfarande så dödar de.

 • Förstör inte din hörsel med öronbedövande ljud. Sanslös disharmoni på överdriven volym sårar vår meditativa och intellektuella kapacitet. Många moderna grupper skapar också oönskade effekter genom att förstöra vår hälsa och vårt balanserade sinnelag.

 • Sluta stödja företag som skadar naturen och dina medmänniskor.

 • Bojkotta produkter som utgör en del av korruptionen och föroreningen av vår värld.

 • Inget mer TV, som förstör dem som växer upp och de vuxna på så många sätt. För att nämna några, skapar det sexmani, ökar våldet, orsakar ett bristande ordförråd, och minskar familjekommunikationen.

 • Inga fler onödiga möbler som dödar träd i onödan. Låt oss använda så lite som möjligt för att leva, och lägga mer tid på våra andliga liv och våra barn. Att köpa värdelösa uppfinningar är att visa upp vår okunnighet och att tävla men andra ensamma sakdyrkare.

 • Uppmärksamma inte annonser och reklam. Planera dina pengar för något som är användbart för Gud, för världen och för dig. Inga fler intressen som är separata från det universella intresset.

 • Inget mer stöd för exploatering under vetenskapens och medicinens täckmantel. Den konstgjorda idn att vi måste hålla kroppen vid liv med alla medel, är fullkomligt störande för den andliga friden.

Själen - Upphöjt tänkande

Upphöjt tänkande innefattar en god personlig karaktär. Rättvisa, godhet, ärlighet, rent uppförande, vänligt beteende, rättframhet och kärleksfull hjärtlighet är naturligt för en uppriktig person. Utan uppriktighet är alla våra ansträngningar dömda.

 • Börja dagen med att sjunga Guds ära. Vaishnaverna gör det genom att sjunga och meditera på följande formulering som ges i Vedaskrifterna för vår fullständiga välsignelse:
  Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
  Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

  Här är en enkel översättning av denna åkallan: 'Jag ber Dig, låt mig förstå den oändlige Herrens önskan och få tjäna Honom med mitt liv och min själ.' Denna ljudvibration och alla andra sanna namn på Gud kommer att rena och hjälpa dig att nå fulländning av det mänskliga livet. Processen att sjunga Hans heliga namn är känd i vedaskrifterna som ett offer i den rådande tidsåldern.
 • Meditera. Det ger styrka och framgång.

 • Kom samman med likasinnade, och med andra bara för att lära dem vägar på vilka det också kan göra andliga framsteg.

 • Behandla aldrig någon illa.

 • Försök att alltid bli expert, då kan du bättre tjäna andra.

 • Älska din nästa som dig själv genom att ge dem det bästa du har. Och vad är då det enda verkligt värdefulla vi har? Jo, vår kärlek och uppriktighet.

 • Det bästa som vaishnaverna har fått i livet, är Srila Prabhupadas undervisning och den kärleksfulla tjänstens och meditationens mission. Därför skulle vi vilja ge denna gåva till er alla.

 • Studera Bhagavad-Gita, som är en sorts manual för den mänskliga formen av liv.

 • Dyrka och underhåll det heliga Tulasi-trädet, som är mycket kärt för Krishna, och som kommer att välsigna dig väldigt mycket och göra ditt hjärta mjukt. Var strikt mot dig själv, men barmhärtig mot andra. Behandla andra med vänlighet och förståelse.

 • Undervisa alltid genom att vara ett exempel.

 • Tävla bara i ödmjukhet och tjänst för andra.

 • Träffa andra och diskutera ämnen om Gud och upplysning.

 • Gör dramer och musik för Gud i gemenskap med familj och vänner.

 • Vet att den viktigaste principen av alla är att aldrig glömma Krishna. Krishna är ett av Guds namn. Han är den mest attraktive koherdepojken i Vrindavan. Älska Herren med hela ditt hjärta, över allt annat. Försök bara ditt allra bästa och Krishna kommer att vara nöjd med dig.

Harmoni med naturen

Det är något grundläggande att förstå att på varje handling, varje aktion, följer en reaktion. Det onda vi gör i dag, kommer vi på något sätt att få tillbaka automatiskt, som ett resultat som vi gjort oss förtjänt av i det förflutna. Mänsklighetens grymheter mot naturfolken, mot de ofödda barnen, de skyddslösa etc., är så skändliga att vi måste erkänna att vi människor är potentiellt farliga. Våra fördomar, våra överlägsenhets- och underlägsenhetskomplex, våra sympatier och antipatier gör oss orättvisa, fanatiska, grymma och egoistiska. Om vi inte är försiktiga, kan vi bli skyldiga till att bli delaktiga i de destruktiva krafter som gynnar ondskan.

Vi måste överlåta oss till den sanna godheten ur djupet av vårt hjärta, för att frigöra oss från våra egna villkor. Medvetenheten om ett universellt syskonskap är den enda förmågan för att göra oss ansvariga för våra relationer. Det är också så, att om vi kallar Honom vid olika namn, om vi erkänner Honom som vår gemensamme Far, kommer Han att leda oss på sanningens väg. Vi bör förstå reinkarnationens vetenskap och inse att vi ska överlåta jorden till våra barn, som i sin tur ska ge oss den tillbaka i våra framtida liv. På detta vis blir vi mer ansvariga. De som inte har någon religion kan dyrka Gud som moder jord, som sanningen, som godheten, medlidandet och liknade krafter. På detta sätt kommer inte heller de att vara i disharmoni med det gemensamma intresset.

Djurskydd

En person som älskar Gud, naturen och dess varelser, borde avhålla sig från all produktion som är relaterad till grymheten mor djur. Som vaishnaver är vi emot alla medicinska forskningsexperiment och vetenskap som använder djuren som stackars offer för sin osunda och illvilliga nyfikenhet. Vi vaishnaver är också emot den våldsamma behandlingen av kor i den moderna mjölkindustrin. Vår uppfattning skiljer sig emellertid från veganernas filosofi där man avvarar alla animaliska produkter helt och hållet. Eftersom Gud är den rättmätige njutaren av allt, välsignar Han alla de levandevarelser som bidrar till hans tillfredsställelse eller till Hans hängivnas tjänst. Den vediska kulturen ger oss välsignelsen att offra kons mjölk och dess andra mjölkprodukter till Gud, liksom av andra animaliska produkter som honung och ylle. Denna tanke sträcker sig även till de heliga skrifterna med dess rika och viktiga innehåll, som är tryckta på papper gjort av träd. Alltså borde inte miljoner träd offras till onyttigt tryck av till exempel modemagasin och annan sådan litteratur. Den här sortens handlingar har orsakat en katastrofal obalans i naturen, och utgör enligt vedaskrifterna en syndfull gärning. När man känner till att behandlingen av vissa djur är felaktig, offrar vaishnaverna till exempel mjölken till Gud, för att ge korna en möjlighet att tjäna Gud med en del av sin energi.

Krishna själv manifesterar sig under sina lekar på jorden som en koherde under sina pojkår, och givetvis föredrar vaishnaverna mycket hellre att personligen skydda korna på sina egna gårdar, utan att behandla dem illa. Men det är självklart att skyddet av kor bara kan organiseras på en högre nivå, alltså krävs enorma arealer av jord av skiftande kvalitet, och mycket hjälp från regeringshåll. De små gårdarna kommer att gå i konkurs om de ökar antalet kor. Detta är den trista verklighet som ofta varit okänd för ganska oerfarna vaishnaver.

Läder, eller vilken annan produkt med animaliskt ursprung som helst, kan alltid användas när djuret dött en naturlig död. Inte under några omständigheter får vi samarbeta med slaktindustrin.

Miljön

Det är nödvändigt att regelbundet plantera och ta hand om träd. Det är välkänt att plantorna är väldigt viktiga för vårt liv. De ger oss luft att andas och en mängd produkter som läckra frukter, skugga, skydd, blommor, löv, mediciner, etc. Träden skapar också och håller samman jordytan och förhindrar på så vis erosion. Genom att avverka träd på ett oansvarigt sätt, och genom att strunta i att plantera nya, förstör man den naturliga balansen. Träden bör planeras i kombination med andra arter av träd. Fruktträd, till exempel, bör planteras längs allmänna vägar och i parker för att kunna vara hungriga resenärer till glädje.

Omsorgen om floder och skogar är en väsentlig del av vaishnavernas levnadssätt. Heliga floder som Yamuna och Ganges, heliga träd som Baniano,Tamal, Pipal och Kadamba, är högt respekterade i vedaskrifterna. Krishna är så god att Han ger av Sin nåd i form av rena bär, nötter och frukter, men människan har genom sin girighet, har omvandlat många platser på jorden till öken, genom att hugga ner träden och göra sig mäktiga och rika på dess produkter. Därför är det viktigt att sortera sopor på ett riktigtsätt och återanvända allt som är möjligt.

Använd inte bilen till onödiga resor. Låt oss alltid använda cykel när det är möjligt. Låt oss promenera oftare. Vi ska inte förstöra luften av anledningar som inte väger tungt. Undvik plastprodukter i mesta möjliga mån. Använd träleksaker till dina barn. Fostra dem att känna kärlek till naturen genom att undervisa dem om moder natur och Fader Krishna.

Delta i samhällstjänst som att plantera träd på allmän plats, leverera dricksvatten till resenärer, städa nedsmutsade platser i naturen, återanvända sopor, skydda djuren från att utnyttjas, etc. Vi borde se Guds energi i allt, och handla med omsorg och maximalt ansvar för allting. Även en droppande vattenkran borde dras åt om du råkade komma förbi. Vi måste hushålla med energin.

Jordbruk

Man bör inte utnyttja moder jords bördiga jordar för onyttiga odlingar av grödor som förgiftar folk och gör dem begivna på produkter som tobak, kaffe, te och andra droger. Bara arealen för teodlingar är jämförbar med hela Europas jordbruksland. Detta dåliga ändamål som vi ger våra jordar, förhindrar tillräcklig produktion av livsmedel för en ständigt växande undernärd majoritet av mänskligheten.

Inte mer industriellt utnyttjande av jorden. Inte mer ensidiga grödor. Det kommersiella jordbruket med dess konstgjorda grödor, försvagar det naturliga försvaret och produkterna blir hela tiden mindre näringsrika och mindre hälsosamma. Man bör kombinera skogar med åkerjordar, för att så återskapa och uppehålla en naturlig balans.

Kompostera organiskt avfall till vegetarisk gödsel. Detta är guld för bonden. Dessutom ger det glädje att använda denna kunskap och lära ut det till andra. Förvandla avfallet från människor till gödningsmedelgenom torrtoaletter där det är möjligt, på landet, på gårdarna, etc. Varhelst det är möjligt - odla köksträdgårdar för familjen eller kollektivet, genom att följa vetenskapen för organisk odling. Lär kunskapen att i hemmet tillverka naturliga juicer, konserver och marmelader för vintern.

Nu är det din tur att hjälpa

 • Sätt fart, bli aktiv! Sov inte på dagen. Tidigt i säng och tidigt upp.

 • Berätta kontinuerligt för andra om ditt ekologiska åtagande och dess fördelar. Gör dem insatta i det..

 • Gör sånger och dramer för Moder Jord..

 • Organisera och skapa samhälleliga insatser..

 • Använd naturliga produkter som löv-tallrikar, naturliga fibrer i shoppingväskor, och organiskt odlade produkter när de finns tillgängliga..

 • Var inte en passiv betraktare av förstörelsen av människor, djur, miljö och världen i stort..

 • Förstå att roten till lösningen är fromhet och andlig insikt..

Dö med värdighet

Man måste möta döden i ett mediterande sinnelag. Först förstör människor sig själva genom sina livsstilar, och sedan blir de som tokiga för att hålla sig i form, och lägger en massa tid på transplantation av organ och alla möjliga maskiner. De vet inte att de inte är dessa materiella kroppar och att detta liv endast är ett av många. Så länge vi bär på materiella önskningar, och tills dess vi lär läxan att tjäna Gud med kärlek och slutar förorsaka andra bekymmer, kommer vi att förbli på denna materiella planet, liv efter liv.

Oavsett tro eller livsåskådning, borde vi alla förenas och göra vad som är nödvändigt för denna planet.

Enheten i mångfalden - detta ger oss alla styrka.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare