Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Gröna salen
Svarta salen


Den Vackra Verkligheten
ligger i skönheten i sökandet
efter hängivenhetens konst.
Krishna är den Högste Konstnären.

-Srila Atulananda Acarya


Lättjan är den demon
som förstör
våra ambitioner.

-Srila BA Paramadvaiti
Swami


Krishna gör
allt vackert,
och Hans
frånvaro
utsläcker allt.

-Srila Atulananda Acarya


Varken bedrägeri eller politik,
varken personliga ambitioner
eller ett uns av personlig sinnestillfredsställelse,
är vår mission.
Det existerar inte något liknande
i Krishnarörelsen.
Vår enda ambition är
att leva bland de hängivna
och utveckla våra föregångares,
Herren Caitanyas och Krishnas mission.

-Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada


Om vårt medvetande i sig
inte är benäget för perfektion,
har vi inte känsligheten för att
upptäcka det dåliga som vi gör.

-Srila Atulananda Acarya


Den religion som har som mål
att åstadkomma
ren kärlek till Gud,
är en sann religion.

-Srila Bhaktivinoda Thakur


När vi är unga, tror vi
att vi är mycket trygga.
Medan vi växer märker vi
hur hjälplösa vi är.

-Srila Atulananda Acarya


Vårt sinne bör vara fullständigt intrasslat
i stjälkarna vid lotusfötterna
hos Gudomens Högsta Personlighet,
hos Herren Caitanya
och hos Herren Nityananda,
för att vi alltid bör ha
den Högste Herrens Namn
dansande på våra läppar.

-Srila BV Harijan Maharaj


Det uppriktiga sökandet efter kärlek,
leder oss nödvändigtvis till Krishna.

-Srila Atulananda Acarya


När vi befinner oss
på exploateringens plan,
kan vi inte erfara
vad ren kärlek är.

-Srila Atulananda Acarya


Vi måste älska och uppmuntra varandra.
Behandla varandra med ömhet.
Detta är konsten i att upprätta osynliga band.

-Srila Atulananda Acarya


Titta inåt.
Tillrättavisa
dig själv,
istället för
att granska
de andras
svagheter.

-Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Thakur


Det gensvar man får genom att chanta
de Heliga Namnen,
är i form av sällhet - en andlig lycka
som är av en mycket högre smak,
än någon annan lycka som går att finna
i denna materiella värld.
Det är därför det sägs att ju mer man gör det,
desto mindre vill man sluta med det,
därför att det känns så fint och fridfullt.

-George Harrison


En hängiven avvisar
allt som är ytligt, men
accepterar det essentiella,
eviga och fundamentala.

- SrilaAtulananda Acarya


Den kärlek du har,
är det enda som har
något värde.

-SrilaAtulananda Acarya


Filosof är någon
som längtar efter sanningen.
Om du längtar efter sanningen
äger du en stor rikedom.
Om du vill bli rik - längta
efter sanningen!

-Srila Atulananda Acarya
Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare