Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Gröna salen
Svarta salen


Den Vackra Verkligheten
ligger i skönheten i sökandet
efter hängivenhetens konst.
Krishna är den Högste Konstnären.

-Srila Atulananda Acarya


Lättjan är den demon
som förstör
våra ambitioner.

-Srila BA Paramadvaiti
Swami


Krishna gör
allt vackert,
och Hans
frånvaro
utsläcker allt.

-Srila Atulananda Acarya


Varken bedrägeri eller politik,
varken personliga ambitioner
eller ett uns av personlig sinnestillfredsställelse,
är vår mission.
Det existerar inte något liknande
i Krishnarörelsen.
Vår enda ambition är
att leva bland de hängivna
och utveckla våra föregångares,
Herren Caitanyas och Krishnas mission.

-Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada


Om vårt medvetande i sig
inte är benäget för perfektion,
har vi inte känsligheten för att
upptäcka det dåliga som vi gör.

-Srila Atulananda Acarya


Den religion som har som mål
att åstadkomma
ren kärlek till Gud,
är en sann religion.

-Srila Bhaktivinoda Thakur


När vi är unga, tror vi
att vi är mycket trygga.
Medan vi växer märker vi
hur hjälplösa vi är.

-Srila Atulananda Acarya


Vårt sinne bör vara fullständigt intrasslat
i stjälkarna vid lotusfötterna
hos Gudomens Högsta Personlighet,
hos Herren Caitanya
och hos Herren Nityananda,
för att vi alltid bör ha
den Högste Herrens Namn
dansande på våra läppar.

-Srila BV Harijan Maharaj


Det uppriktiga sökandet efter kärlek,
leder oss nödvändigtvis till Krishna.

-Srila Atulananda Acarya


När vi befinner oss
på exploateringens plan,
kan vi inte erfara
vad ren kärlek är.

-Srila Atulananda Acarya


Vi måste älska och uppmuntra varandra.
Behandla varandra med ömhet.
Detta är konsten i att upprätta osynliga band.

-Srila Atulananda Acarya


Titta inåt.
Tillrättavisa
dig själv,
istället för
att granska
de andras
svagheter.

-Srila Bhaktisiddhanta
Saraswati Thakur


Det gensvar man får genom att chanta
de Heliga Namnen,
är i form av sällhet - en andlig lycka
som är av en mycket högre smak,
än någon annan lycka som går att finna
i denna materiella värld.
Det är därför det sägs att ju mer man gör det,
desto mindre vill man sluta med det,
därför att det känns så fint och fridfullt.

-George Harrison


En hängiven avvisar
allt som är ytligt, men
accepterar det essentiella,
eviga och fundamentala.

- SrilaAtulananda Acarya


Den kärlek du har,
är det enda som har
något värde.

-SrilaAtulananda Acarya


Filosof är någon
som längtar efter sanningen.
Om du längtar efter sanningen
äger du en stor rikedom.
Om du vill bli rik - längta
efter sanningen!

-Srila Atulananda Acarya
Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare