Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Svarta salen
Röda salen

Enbart genom hjärtats
uppriktiga och innerliga bön,
lyssnar Herren
och kommer till din hjälp
och ditt skydd.

-Srila BV Harijan Maharaj


Inför Gud ska du aldrig skada
en broder eller syster,
för den som tror på Gud
blir en mycket behaglig person.

-Srila BA Paramadvaiti Swami


Vår rena avsikt
bör alltid
vidmakthållas
med stor
noggrannhet.

-Srila BR Sridhara Maharaj


Vår tid här på jorden är kort.
Vårt liv kommer att krönas med framgång,
om kroppen används oupphörligt för Hari.

-Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur


Jag ber om att
kunna få vara
en tjänare
som offrar sig.

-Srila Atulananda Acarya


Vad ska vi göra? Kämpa hårt
och oförfärat för att
försöka lämna
all denna smuts som inte
låter oss se med klarhet,
som inte låter oss vara
vänliga och behagliga,
och som inte tillåter framgång
i det andliga livet.

-Srila BV Harijan Maharaj


En av hemligheterna för
att nå framgång
i det andliga livet,
är tron.

-Srila BV Harijan Maharaj


Min Guru Maharaj är inte kroppsligen här,
men i varje handling är han det.
På samma sätt kommer heller inte jag att dö.
Ni är mina kroppar. Genom era ord, kommer
distributionen av böcker att fördubblas.
Ja, det kommer att välsignas dubbelt upp.
Ser ni inte att denna tryckning är mitt liv?
Nå, så gör det då,
i annat fall dödar ni mig.
Jag vill genast sprida Krishnamedvetandet
överallt till varje plats
.
-Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada


Vilken prövning vi än genomgår när vi utför
hängiven tjänst, är det en verklig anledning till lycka.

-Srila Bhaktivinoda Thakur


Människorna säger att Gud
är ansvarig för det onda
som händer i världen,
men ingen frågar vad Gud tycker
om att beväpna ett krig.

-Srila Atulananda Acarya


Det Heliga Namnet
bör mottagas
med en attityd
av tjänst
till de heliga.

-Srila BR Sridhara
Maharaj


I enlighet med ivern, tron som man har,
beslutsamheten och ödmjukheten,
når man framgång.
Man måste vara framgångsrik
i det andliga livet.
Vad mer finns kvar för oss?

-Srila BV Harijan Maharaj


Jag är framgångsrik i min förkunnelse,
för att jag inte har avvikit en tum
från min andlige mästares instruktioner.
Detta är min enda kvalifikation.

-Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada


Motviljan till att tjäna
är orsaken till
vårt svårmod.

-Srila Atulananda
Acarya


För att rädda ditt andliga liv,
bör du alltid ha förtroende för Gurun.

-Srila BA Paramadvaiti Swami


Porten du söker
för att komma
ut ur detta materiella
medvetande,
hittar du i ditt hjärta,
och nyckeln är
Maha-mantrat.

-Srila Atulananda Acarya
Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare