Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Röda salen
Gröna salen


Att äga
kunskap
betyder inte
att äga
renhet

-Srila BV Harijan MaharajDen som ber om det transcendentala,
kommer aldrig att bli
nedbruten av den materiella
naturens kvaliteter.

-Srila BP Puri Maharaj
När Herren ser en uppriktig ansträngning,
blir Han nöjd, och på så sätt
kvalificeras man för att bli
den andlige mästarens tjänare.

-Srila BP Puri Maharaj
Den materiella energin
är den främsta orsaken till
den levande varelsens villkor,
som en form av ett straff,
beroende på att han/hon
glömt sin relation med
den Högste Herren.

-Srila BP Puri Maharaj
Det falska beteendet är av fyra slag:
att vara en lögnare,
att vara en religiös hycklare,
föra ett falskt och svekfullt leverne,
och att vara partisk.
-
Srila Bhaktivinoda Thakur
Endast genom att förälska oss i Krishna
kan vi befria oss från egoismen.
-
Srila BA Paramadvaiti Swami
Ren hängiven tjänst,
detta är vårt mål,
detta måste vara vår framgång,
vårt verkliga hopp,
vårt enda alternativ.
Måtte vi en dag utveckla
ren hängiven tjänst,
och när vi uppnår det
kan vi utveckla
obesmittad hängivenhet,
kan vi övervinna
den Oövervinnerlige.
-
Srila BV Harijan Maharaj
Vaishnaverna är lyckliga
när de erfar en
manifestation av verklig gudstro
i den här världen.
-
Srila Bhaktivinoda Thakur
Den rena kärleken är den eviga dygden hos jivas,
de eviga individuella själarna.

-Srila Bhaktivinoda Thakur
I denna värld prövas vi.
Bara de som hjälper till med
de hängivnas kirtan
kommer att triumfera.

-Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
Att känna separationen från
den andlige mästaren och Krishna
är en mycket gynnsam position.
Det betyder att det finns
en känsla av ren kärlek
för Krishna och för Hans representant,
den andlige mästaren.
Han tänker alltid på dem,
och denna tankeprocess är
Krishnamedvetandet.

-Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Bedrövelserna kommer
ur tillgivenheten för
den materiella
existensen.

-Srila Bhaktivinoda Thakur
För att kunna tillfredsställa
Gudomens Högsta Personlighet,
för att kunna attrahera Honom,
behövs ett liv i fullständig
hängivenhet,
ett helt liv i förberedelse,
ett helt liv i helgande,
döden för det falska egot.

-Srila BV Harijan Maharaj
Om vi försöker att
vägleda oss själva
med vårt eget ljus,
kommer vi att lida.

-Srila Atulananda Acarya
Problemet för er västerlänningar är
att ni inte fruktar Maya.
Jag ber till Krishna varje kväll
att Han hjälper mig så
att jag inte ska falla.

-Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Genom att odla godhet blir en människa
ren, balanserad, tjänstvillig,
och oroar inte längre världen,
och inte heller oroas han av världen.

-Srila BV Harijan Maharaj

Röda salen
Gröna salen

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare