Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...AVATAR med FLOWER POWER

Vi har glädjen att presentera det nysläppta albumet AVATAR, som består av 15 musikaliska verk, framförda av duon Flower Power. Här får vi möta 12 avatarer; alltså 12 olika skepnader som Gud, den Högste, Sri Krishna uppenbarar sig i.

Texterna bygger på tolv dikter av Srila B.A. Paramadvaiti; dikter som i sin tur har sitt ursprung i vedaskrifterna. Det var för några år sedan som Srila Paramadvaiti överlämnade sin poesi till Manah-Siksa för att låta tonsätta den, och tack vare Mick Arrows medverkan, finns nu alltsammans på CD!

Börjar man lyssna, kommer man snart att upptäcka, att en högst märkvärdig föreställning utspelar sig framför ens ögon! I tolv dramer kommer regissören själv att uppträda i olika klädnader och gestalter. För en sådan suverän skådespelare existerar inga världsliga begränsningar. Framförandet av transcendentala lekar i denna föreställning är på intet vis någon presentation av sagor, utan avsedd att utvinna de ljuvaste smaker av Verkligheten, att öppna kuliss efter kuliss...
...och avtäcka alla masker.

Alla kompositioner, textbearbetningar, arrangemang och framföranden är gjorda av och med Flower Power (Maria Kimdal, [Manah-Siksa Devi Dasi], och Mick Arrow). Skivan är inspelad, mixad, mastrad och producerad av Mick Arrow.

Klicka här för att förhandslyssna och för att beställa detta album, som förutom CD-skiva även består av ett tolvsidigt texthäfte.
All ära till Sri Sri Guru Gauranga och till den underbara vaishnavafamiljen i hela världen.

Den vediska visdomens skatter och Herren Caitanyas budskap har på ett underbart sätt kommit också västvärlden till del genom Hans Gudomliga Nåd Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, och hans lärjungar fortsätter i hans fotspår genom att generöst dela med sig till alla andligt törstande själar som allvarligt söker Sanningen.

Vrinda är Hans Helighet Srila Paramadvaiti Swamis andliga familj, som han tillsammans med sina andliga bröder, Srila Bhakti Bimala Harijan Maharaj och Srila Atulananda Acarya grundade, under inspiration av deras andliga mästare Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaj och Srila B.P.Puri Goswami Maharaj.

Denna sida tillägnas min andlige mästare, Srila B.A. Paramadvaiti Swami, allas välönskande vän, och alla hängivna runtom i världen.

-Till er tjänst,
Manah Siksa Devi DasiVårt hjärtas arbete
Att lära sig se med kärlek betyder att lära sig förnimma själen. De hängivna kan med sina fullkomliga ögon se Purusha-formen, och man kan se genom att smörja sina ögon med Guds kärlekssalva.

Läs mer...
Sadhu-sanga
Sadhu-sanga är att bli vän med de hängivna, att ha nära umgänge med dem. Sadhu-sanga betyder Krishna Katha, att ta del av den information som tar oss bort från denna värld.

Läs mer...
Att tillintetgöra egot och sina fel
Det andliga livets innersta väsen är att utveckla ödmjukhet. Vi bör se all olycka, alla motgångar, som något vi bär med oss genom vårt karma. Och lidandet renar oss; lidandet är elden som bränner våra gamla synder.

Läs mer...
Värdet av maha-mantrat
Det är viktigt att vi förstår det fundamentala i sjungandet av Herrens heliga namn. Det är endast om vi känner oss mycket små som sjungandet i sanning kan bli en vädjan. När vi förstår detta, kommer fullkom-
ligheten i vårt sjungande att födas från en enkel, ständig och ödmjuk begäran.

Läs mer...


48 frågor och svar
Guru Maharaj besvarar fyrtioåtta frågor om andligt liv i praktiken, för den som är nyfiken och vill veta mera...

Läs mer...


EKADASI...

Vad är det egentligen? Klicka här för att läsa mer...


FLER ARTIKLAR

Fler artiklar, föredrag, m.m.


TÄNKVÄRT...


MINNENAS BANKKONTO

Fru Pepita, var en mycket förnuftig dam som uppnått en aktningsvärd ålder av 92 år. Hon var helt färdig, som alla andra morgnar, precis klockan åtta, med sitt välkammade hår och perfekt sminkad, trots att hon var nästan blind. Idag var hon redo att flytta in på hem för åldringar. Den man hon varit gift med i sjuttio år, hade gått bort, och av den anledningen måste hon flytta.

Efter att tålmodigt ha väntat flera timmar vid receptionen för ålderdomshemmet, log hon mjukt när man meddelade henne att hennes rum nu var klart. Medan hon styrde rollatorn mot hissen, gav jag henne en detaljerad beskrivning av hennes lilla rum, inklusive lakan och gardiner som hängts upp i fönstret. "Vad glad jag blir", sa hon med samma entusiasm som hos en åttaåring som just fått se sin nya hundvalp. "Fru Pepita, ni har ännu inte sett rummet, vänta".

"Det spelar ingen roll", sa hon. "Lyckan är något man bestämmer i förväg. Att jag tycker om mitt rum eller ej, beror inte på hur rummet är ordnat, utan det beror på hur jag ordnat mitt sinne. Jag hade bestämt mig i förväg för att tycka om det. Det är något jag bestämmer mig för varje morgon när jag kliver upp".

"Det här är mina möjligheter: Jag kan tillbringa dagen i sängen och räkna upp alla kroppsliga besvär som jag har, och allt som inte fungerar, eller så kan jag kliva upp ur sängen och tacka för det som fungerar. Varje dag är en gåva, och så länge jag kan öppna mina ögon, vill jag se den nya dagen och de lyckliga minnen som finns bevarade i mitt sinne för just detta ögonblick i livet."

"Ålderdomen är som ett bankkonto, man plockar ut det som blivit insatt där. Så mitt råd till dig är att du borde sätta in en stor mängd lycka på det minnenas bankkonto som du har. Tack för vad du gjort för att fylla mitt bankkonto med minnen. Kom ihåg dessa fem regler för att vara lycklig:"

1. Befria ditt hjärta från hat.
2. Befria ditt sinne från oro.
3. Lev i ödmjukhet.
4. Ge mer.
5. Ha mindre förväntningar.

Anonym 


Sannyasi

GURU MAHARAJ BERÄTTAR OM SITT LIV


"Låt mig få hälsa dig välkommen till denna hemsida. Jag vill tjäna min andlige mästare, och han bad mig att tjäna alla andra som han sänder i min väg, och jag är redo för det. Vemhelst du må vara, så möts vi här genom försynen, eller så är det genom Guds nåd."

Klicka här för hela dokumentet.


Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare